2014 Mahmut Tunaboylu 7. Öykü Yarışması

Çorum Gazeteciler Cemiyeti
2014 Mahmut Tunaboylu 7. Öykü Yarışması

KONU: ‘EN GÜZEL ÖYKÜ’
AMAÇ: Genç yaşta kaybettiğimiz merhum Gazeteci- Yazar Mahmut Tunaboylu adına düzenlenen yarışmayla İlimizde yazılı edebiyatın gelişmesine katkı sağlamak, yazarların estetik yönü olan öyküler üretmelerine destek vermek, böylece, ilimizde kültür ve sanatın kalıcı eserlerle zenginleşmesine hizmet etmek ayrıca, genç yeteneklerin gün yüzüne çıkmasını sağlamak.

Şevket ERZEN
Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı

YARIŞMA ŞARTLARI:
1. Yarışmaya jüri üyeleri, jüri üyelerinin birinci derece yakınları ve daha önce yarışmaya katılıp derece alanlar dışında herkes katılabilir.
2. Yarışmaya katılan eserler telif olacaktır.
3. Konu serbesttir.
4. Yarışmaya katılan eserler daktilo ya da bilgisayarda A4 kağıdına yazılmış olacaktır. Ayrıca, eserler CD’ye alınmış haliyle de teslim edilecektir.
5. Eserler en fazla beş sayfa olabilir.
6. Bir yarışmacı en fazla üç eseriyle katılabilir.
7. Eserler 8’er nüsha olarak teslim edilecektir.
8. Yarışmaya katılan eserlerde milletimizin sosyo-kültürel yapısı dikkate alınarak, ortak değerleri incitici yorumlara yer verilmeyecektir. Toplumsal barış ve hoşgörüye saygı esas alınacaktır.
9. Eserlerin arka sağ alt köşesine rumuz yazılacaktır.
10. Yarışmaya katılan eserler daha önce herhangi bir yarışmada derece almamış olmalıdır.
11. Yayımlanmış bir kitapta yer almamalıdır.
12. Bir Yarışmacının birden fazla ödül alması halinde büyük ödülü geçerli olacaktır.
13. Katılım formu eksiksiz bir şekilde doldurularak ayrı bir zarf içine konulacak ve zarfın üzerine sadece rumuz yazılacaktır.
14. Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti’nde kalacak ve gerek görüldüğünde eser sahibinin ismiyle gazetelerde yayınlanabilecektir. Eserler kitaplaştırıldığında telif hakkı ödenmez.
15. Eserler iade edilmeyecektir.

16. Ödül törenine yarışmacının katılımı şarttır. Vekalet ya da posta yoluyla ödül teslimi yapılmayacaktır.

17. Yarışmaya posta ya da elden müracaat edilebilir. Başvuru adresine ulaşmayan postalardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu değildir.

JÜRİ:
1- Yrd. Doç. Dr. Elif Ayan Nizam

2- Yrd. Doç. Dr. Hiclal Demir
3- Turan Candan
4- Şahin Ertürk
5- Kenan Yaşar
6- Hasan Hüseyin Hastaoğlu

7- Halit Yıldırım

ÖDÜLLER
1- 2.000 TL
2- 1.500 TL
3- 1.000 TL

MANSİYONLAR
1- 500 TL
2- 500 TL
3- 500 TL

Koordinatör: Gülesin Ağbal
ADRES: Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Caddesi Hamoğlu İşhanı No:109 Kat:4 – ÇORUM
YARIŞMA TAKVİMİ:
Son Katılım : 01.08.2014
Sonuç bildirimi : 16.09.2014
Ödül töreni : Daha sonra bildirilecektir.

Bilgi ve başvuru için:
0 364 224 24 00 Dahili: 117

Çorum Gazeteciler Cemiyeti
2014 Mahmut Tunaboylu 7. Öykü Yarışması

KATILIM FORMU:
YARIŞMACININ
Adı :
Soyadı :
Adres :
Tel :
Gsm :
Gönderilen eserin rumuzu, adı:
1………….. …….
2…………. ……
3…………. ……

Şartları kabul ediyorum.
Ad, Soyad ve İmza: