2014 AB İnsan Hakları Kısa Film Yarışması

2014 AB İnsan Hakları Kısa Film Yarışması başlamıştır. Son katılım tarihi 7 Kasım 2014.

AB Türkiye Delegasyonu tarafından düzenlenen 2014 AB İnsan Hakları Kısa Film Yarışması, amatör ve profesyonel film yapımcılarını insan hakları temasında, tercihen yarışmanın ana teması olan “İnsan Onuru ve İfade Özgürlüğü” konulu orijinal kısa filmleriyle bu yarışmaya katılmaya davet ediyor.

2014 AB İnsan Hakları Kısa Film Yarışması’nın amacı gençlerin insan hakları konusundaki farkındalığını artırmak, öğrencilerin bu konuya sinema perspektifinden eğilmelerini sağlamak ve filmlerinin sergileneceği bir platform oluşturmaktır. Finale kalan ve ödül kazanan filmler, 4. Avrupa Birliği İnsan Hakları Film Festivali kapsamında Aralık 2014’te gösterilecektir. İlk üçe giren yarışmacılar birer HD kamera ve Avrupa’nın önemli film festivallerinden birine seyahat kazanacaklardır.

Yarışmaya katılmak için son tarih 7 Kasım 2014 saat 18:00’dır. Sonuçlar 10 Aralık 2014 Çarşamba akşamı Ankara’da yapılacak olan ödül töreninde açıklanacaktır.

AVRUPA BİRLİĞİ İNSAN HAKLARI KISA FİLM YARIŞMASI

YÖNETMELİK

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, 10 Aralık Uluslararası İnsan Hakları günü nedeniyle bir kısa film yarışması düzenlemektedir. Yarışmanın amacı yeni ve genç film yapımcılarına destek vermek, sinema sanatının gelişimine katkıda bulunmak ve insan hakları konusunu gündeme getirerek farkındalık yaratmaktır.

Yarışmanın teması “İnsan Onuru ve İfade Özgürlüğü” dür.

1. Yarışma 18 yaşını doldurmuş ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkese açıktır.

2. Yarışmaya katılacak filmlerin süresi en fazla 10 dakika olacaktır. Bu süreye tanıtma yazıları dahil olup, 10 dakikayı aşan yapımlar yarışmaya kesinlikle kabul edilmeyecektir.

3. Yarışmaya 1 Temmuz 2013 tarihinden sonra tamamlanmış yapımlar katılabilir.

4. Yarışmaya birden fazla filmle katılmak mümkündür. Ancak, aynı kişinin sadece bir filmi jürinin değerlendirmesi için seçilecektir.

5. Orijinal dili Türkçe olan filmler İngilizce altyazılı, orijinal dili Türkçe olmayan filmler ise Türkçe altyazılı olmalı ve Türkçe diyalog listesi gönderilmelidir. Diyalog olmayan filmler de yarışmaya kabul edilir.

6. Yarışmaya katılmak için son başvuru tarihi 07 Kasım 2014, Cuma saat 18:00 dır. Yarışmanın sonuçları 10 Aralık 2014, Çarşamba akşamı Ankara’da düzenlenecek Ödül Töreni’nde ilan edilecektir. Başvuru formu ve tüm istenen belgeler aşağıdaki adrese gönderilecektir.

AB İletişim Destek Programı
Mustafa Kemal Mahallesi 2158. Sokak No 3-3
06520 Çankaya Ankara

e-mail : humanrightsvideo@avrupa.info.tr

Tel : 0 312 2194151 – 118

7. Yarışmaya başvuran filmler bir ön-jüri tarafından değerlendirilecek, yapılacak seçimde ödüle aday gösterilen filmler Yarışma Esas Jürisi tarafından değerlendirilecektir.

8. 5 kişiden oluşan Yarışma Esas Jürisi kararlarını salt çoğunlukla (en az 3 oy) verir.

9. Ödüller eserler arasında paylaştırılamaz. Jüri, yarışma organizasyonunun ilan ettiği tüm ödülleri vermekle yükümlü olup, bu yönetmelikte belirtilmeyen türde ya da sayıda başka ödül veremez.

10. Yarışmaya 35 mm’lik ve 16 mm’lik filmler ile video tekniği veya dijital teknoloji ile çekilmiş yapımlar katılabilir. Ancak, gösterim formatları yarışma organizasyonu tarafından belirlenir.
11. Yarışmanın ödülleri:

1) HD Kamera, Video Yazılım Programı, Oberhausen Kısa Film Festivali’ne katılım
2) HD Kamera, Oberhausen Kısa Film Festivali’ne katılım
3) Tablet PC, Oberhausen Kısa Film Festivali’ne katılım

Ödüle aday gösterilecek filmler 5-15 Aralık 2014 tarihleri arasında Ankara, Çanakkale, Eskişehir, Mersin, Sinop ve Van’da gerçekleştirilecek olan 4. Avrupa Birliği İnsan Hakları Film Günleri gösterim programına alınarak halkın beğenisine sunulacaktır. Ayrıca, bu filmlerin yer aldığı bir DVD üretilerek, tüm katılımcılara gönderilecektir.

Yarışma Başvuru Formu’nun eksiksiz doldurulması ve aşağıda yer alan tüm belge ve malzemelerin tarafımıza eksiksiz teslim edilmesi halinde yarışma başvurusu tamamlanmış olacaktır.

Yarışma Başvuru Formu’ nu www.avrupa.info.tr adresinden indirebilirsiniz.

1. Sinopsis (en çok 100 kelime)
2. Yönetmen hakkında bilgi (en çok 100 kelime)
3. Türkçe ve/veya İngilizce Diyalog listesi
4. Filmin 6 adet DVD kopyası + varsa 1 adet Blu-ray kopyası
5. Filmden en az iki adet fotoğraf (en az 300 dpi)
6. Bir adet yönetmen fotoğrafı (en az 300 dpi)
7. Varsa, filmin kazandığı ödüller
8. Varsa, filme ait afiş, broşür, fragman ve katalog gibi tanıtım malzemelerinden örnekler

Yasal Konular

 Filmlerin özgünlüğünden yapımcıları sorumludur. Katılan bir filmde telif hakkı gerektiren malzeme (müzik, görüntü, vs.) kullanımı, filmin yapımcısı telif hakkına sahip olmadığı ya da o malzemeyi bu yarışma için kullanma izni olmadığı sürece yasaktır. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu başvuran filmlerle ilgili yasal sorumluluk almaz.
 Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, olası fikir eseri hırsızlığı ya da yürürlükteki yasaların herhangi bir şekilde ihlalinden sorumluluk kabul etmez.
 İnsan Hakları konularında bilinçlendirme çalışmaları kapsamında katılımcılar, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonuna isimlerini, fotoğraflarını, açıklamalarını, kendi ifadelerinden alıntıları, haklarındaki ifadelerini ve sundukları filmleri ticari olmayan nitelikteki tanıtım ve bilinçlendirme kampanyalarında bedel ödemeksizin kullanma hakkı verirler.
 Katılımcılar, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonuna bedel ödenmeksizin filmlerini ticari olmayan şekilde kullanma, çoğaltma, yeniden basma, dağıtma, canlandırma ve/veya ekrana getirme hakkı verirler.
 Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun bilinçlendirme çalışmaları kapsamında filmleri ticari olmayan ortamlarda, örneğin web sitelerinde, konferanslarda ya da diğer yerlerde çoğaltma, yeniden basma, dağıtma, canlandırma ya da sergileme hakkı vardır.
 Yapımcılar ayrıca, bu kurallar aracılığıyla Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonuna sağlanan hakları ihlal eden ya da çiğneyen herhangi bir sözleşme imzalamadıklarını ve imzalamayacaklarını teyit ederler.
 Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun, katılımcıların bu Katılım Kuralları ve Koşullarını ihlali ya da eşdeğer bir neden ya da şüphe halinde filmlerini yarışmanın dışında tutma hakkı kesinlikle saklıdır.
 Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu yarışmaya katılan tüm filmleri arşivinde saklayacak, gerekli hallerde ücretsiz olarak gösterebilecektir.
 Bu yönetmelikte ayrıca belirtilmeyen konularda karar yetkisi Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonuna aittir.
 Yarışmaya katılan ve başvuru formunu doldurmuş yapımcı, yönetmen, oyuncu ve filme katkısı bulunan diğer kişiler bu kuralları kabul etmiş sayılırlar.

Başvuru Formu