2013 Yılı TÜBİTAK 1001 I. Dönem Proje Başvuruları

TÜBİTAK 1001 Projeleri, 2013 Yılı 1. Dönem başvuruları için son tarih 8 Mart 2013’dir.   

 

TÜBİTAK 2219-2214 Destek Programları

 

2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı kapsamında 2013 yılı 1. dönem başvuruları 28 Ocak 2013 tarihinde alınmaya başlayıp, başvuru süreci 28 Şubat 2013 tarihinde sona erecektir.  Bu başvuru döneminde başvuru koşulları içerisinde gerçekleşen iki önemli değişiklik aşağıda belirtilmiştir.

1)    Dil belgesi ile ilgili değişiklikler

  •   Yabancı dil belgesi olarak sunulan ÜDS, KPDS, TOEFL, IELTS sınavları için yıl sınırı şartı kaldırılmıştır.
  • Ayrıca yurt dışından adaya davet gönderen kurumun adayın dil bilgisinin yeterli olduğuna dair yazı göndermesi halinde, bu belge yabancı dil belgesi yerine kullanılabilecektir.

2)    2013 yılı için destek miktarları en fazla 2500 USD veya 1900 EURO’ ya yükseltilmiştir. Ayrıca bursiyerin eşi varsa ve birlikte yurt dışına gidilecekse eşi için de uçak bileti desteği verilecektir.

Detaylı bilgi için web sayfası: http://www.tubitak.gov.tr/bideb/2219

Ayrıca 2214 Yurt Dışı Doktora Araştırma Burs Programı kapsamında destek kazanan doktora öğrencisi bursiyer için Türkiye’ deki doktora danışmanına,  danışman koordinasyon ücreti ödenecektir.  Bu kapsamda yılda en fazla 2000 TL ödeme yapılabilecektir.

Detaylı bilgi için web sayfası: http://www.tubitak.gov.tr/bideb/2214a

Önemli Not:  Programlara ilişkin güncellemeler 2013 yılı Ocak ayı içerisinde TÜBİTAK web sayfasında ilan edilecektir.

İRTİBAT:

TÜBİTAK-BİDEB Yurt Dışı Burslar Müdürlüğü

Program Yürütücüsü: Meltem (ALİŞEN) KARACAÖREN
Telefon No: 0312-4685300 / 3844
E-mail: [email protected]

 

ARDEB 1003 Programı Kapsamında 10 Yeni Çağrıya Çıkıldı

TÜBİTAK ARDEB tarafından yürütülen 1003 Destek Programı kapsamında; gıda güvenilirliği, hidrojen enerjisi, membran teknolojileri ve güneş enerjisi alanlarında 10 yeni çağrıya çıkıldı. 

Ülkemizin 2023 yılı ulusal hedeflerine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 2011-2016 kapsamında Gıda alanı “ivme kazanmamız gereken ihtiyaç odaklı konular” arasında belirlenmiştir. Bu çerçevede uluslararası ve ulusal eğilim, ihtiyaçlar dikkate alınarak “Gıda Güvenilirliği” konusunda aşağıda belirtilen iki alt başlıkta çağrıya çıkılmasına karar verilmiştir. Proje başvuruları 1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destek Programı kapsamında yapılacak olup, iki aşamalı başvuru sistemi uygulanacaktır. Proje çağrısı 1 Şubat 2013 tarihi itibariyle açılmıştır. İlk aşama başvuruları için son başvuru tarihi 12 Nisan 2013‘tür. 1003 programı ve ilgili çağrı metinlerine ilişkin ayrıntılı bilgiye aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilmektedir.

1003 Programı Sayfası

Çağrı Bilgi Notu

GD0201 – Güvenilir Gıda için Minimum / Alternatif İşleme Teknolojlerinin Geliştirilmesi / İyileştirilmesi

GD0202 – Güvenilir Gıdalar için İzlenebilir/Kontrol Edilebilir Sistemlerin Tekniklerin Geliştirilmesi

 

Ülkemizde ve dünyada suyun geri kazanımını ve yeniden kullanılmasına yönelik olarak yeni teknolojilerin geliştirilmesi, ileri arıtma teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması ve bu teknolojilerin mümkün olduğu kadar yoğun su ihtiyacı olan sektörlerde uygulanması gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Dünyada uygulamaları hızla artan membran teknolojileri klasik arıtma sistemlerine nazaran sahip oldukları avantajlarından dolayı mevcut su kaynaklarını korumak ve yeni kullanılabilir/içilebilir su kaynakları oluşturmak için kullanılması gereken teknolojilerin başında yer almaktadır. Membran teknolojileri alanında ülkemizdeki uygulamalar hem yeterli değildir hem de teknolojik olarak tamamen dışa bağımlıdır. Bu çağrı programıyla, ülkemizde membran teknolojileri alanında mevcut uygulamalara hız kazandırmak, bilgi birikimini ve yetişmiş insan gücünü arttırmak, dışa bağımlılığı azaltmak hedeflenmektedir. Bu çerçevede aşağıda belirtilen konularda “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” kapsamında proje destekleri verilmek üzere çağrıya çıkılmasına karar verilmiştir. Sıralanan çağrı başlıkları için hangi araştırma konularının çağrı kapsamı ile uyumlu olduğu ve çağrılara özel hususlar her bir başlık için oluşturulmuş bilgi notlarımızda mevcuttur. Ayrıntılı bilgi için lütfen çağrı başlıklarına tıklayınız.

 

1003 Programı Sayfası

Genel Bilgi Notu

SU0101 – Evsel ve Endüstriyel Atıksu Yönetiminde Membran Biyoreaktör (MBR) Uygulamaları

SU0102 – Endüstriyel Atıksu Yönetiminde Membran Teknolojileri Uygulamaları

SU0103 – Su Arıtımında Membran Uygulamaları

 

Ulusal enerji teknolojilerinin yenilikçi ve rekabetçi yönünün geliştirilmesi amacıyla TÜBİTAK tarafından 1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında “EN03-Enerji Öncelikli Alanı Yenilenebilir Enerjiler: Güneş Enerjisi” başlıklı önemli bir çağrı programı başlatılmıştır. Çağrı programındaki proje önerilerinin hem katma değeri yüksek, yaratıcı ve yenilikçi olması hem de enerji alanında uygulama projelerine temel teşkil edecek veya uygulama projelerine girdi sağlayacak, ülkemizin mevcut enerji talebinin karşılanmasında dışa bağımlılığı azaltacak ve uluslararası düzeyde ülkemizin rekabet gücünü artıracak teknolojik ürün ve bilgi üretmeye yönelik olması hedeflenmektedir. Bu çerçevede Güneş enerjisi alanında aşağıda belirtilen konularda “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” kapsamında proje destekleri verilmek üzere çağrıya çıkılmasına karar verilmiştir. Bahsi geçen çağrı başlıkları için hangi araştırma konularının çağrı kapsamı ile uyumlu olduğu ve çağrılara özel hususlar her bir başlık için oluşturulmuş bilgi notlarımızda mevcuttur. Ayrıntılı bilgi için lütfen çağrı başlıklarına tıklayınız.

 

1003 Programı Sayfası

Genel Bilgi Notu

EN0301 – Fotovoltaik Teknolojilerin Geliştirilmesi

EN0302 – Yoğunlaştırılmış Isıl Sistem Teknolojilerinin Geliştirilmesi

EN0303 – Güneş Enerjisi Uygulamalarına Yönelik Yenilikçi Isıl Sistem Teknolojilerinin Geliştirilmesi

 

Ulusal enerji teknolojilerinin yenilikçi ve rekabetçi yönünün geliştirilmesi amacıyla TÜBİTAK tarafından 1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında “EN02- Hidrojen ve Yakıt Pili Teknolojileri” başlıklı bir çağrı programı başlatılmıştır. Çağrı programındaki proje önerilerinin hem katma değeri yüksek, yaratıcı ve yenilikçi olması hem de enerji alanında uygulama projelerine temel teşkil edecek veya uygulama projelerine girdi sağlayacak, ülkemizin mevcut enerji talebinin karşılanmasında dışa bağımlılığı azaltacak ve uluslararası düzeyde ülkemizin rekabet gücünü artıracak teknolojik ürün ve bilgi üretmeye yönelik olması hedeflenmektedir. Bu çerçevede aşağıda belirtilen konularda “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” kapsamında proje destekleri verilmek üzere çağrıya çıkılmasına karar verilmiştir. Sıralanan çağrı başlıkları için hangi araştırma konularının çağrı kapsamı ile uyumlu olduğu ve çağrılara özel hususlar her bir başlık için oluşturulmuş bilgi notlarımızda mevcuttur. Ayrıntılı bilgi için lütfen çağrı başlıklarına tıklayınız.

 

1003 Programı Sayfası

Genel Bilgi Notu

EN0201 – Hidrojen Üretim, Dağıtım ve Depolama Teknolojileri

EN0202 – Yakıt Pili Geliştirme Teknolojileri

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin