2013 YILI 9. KADİR HAS ÖDÜLLERİ

Kadir Has Ödülleri her yıl “bilim-eğitim ve kültür-sanat” alanlarından birisinde, ilgili yönerge çerçevesinde başarılı çalışmaları sebebiyle bir veya birden fazla kişi ya da kuruma” Başarı Ödülü” olarak verilir. Kadir Has Ödüllerine adaylar kendileri başvurabilecekleri gibi başkaları tarafından aday gösterilebilir. Değerlendirme Kurulu aday önerilebilir.

2013 YILI 9. KADİR HAS ÖDÜLLERİ ŞARTNAMESİ

Kadir Has Üniversitesi, kurucusu Kadir Has adına “Kadir Has Ödülü” ihdas edilmiştir.

Kadir Has Ödülleri “Ödül Beratı ve” parasal ödülden” oluşmaktadır.

2013 yılı 9. Kadir Has Ödülü bilim- eğitim alanında “Üstün Başarı Ödülü “ ve “Gelecek Vadeden Bilim İnsanı Ödülü “olarak verilecektir.
•Ödüller bilim- eğitim alanında çalışmalarını halen aktif olarak devam eden, kişi/kişilere ve kurum/ kuruluşlara verilecektir.
•Ödül için kişiler veya kurumlar kendileri aday olarak başvurabilir, başkaları aday gösterebilir,
•Değerlendirme Kurulu üyeleri aday önerebilir.Değerlendirme kurulu üyeleri her iki ödül için bir ya da birden fazla aday önerilerini son başvuru tarihinden önce kapalı zarf içerisinde Değerlendirme Kuruluna iletmek üzere “Haberleşme Adresine” gönderirler.Başvuru tarihinden sonra,jüri toplantısı dahil,herhangi bir kişi veya kurum aday olarak gösterilemez.

Aday gösterilen veya başvuruda bulunan kişiler/ kurumlar için başarı kriterleri:
•“Üstün Başarı Ödülü” Alanında önemli başarılara imza atmış olmak; ulusal ve/veya uluslararası tanınırlığa ulaşmış olmak; toplum yararına ilgili alanda hizmetlerde bulunmuş olmak; Türkiye’nin gelişimi ve uluslararası tanınırlığına katkıda bulunmak.
• “Gelecek Vadeden Bilim İnsanı Ödülü” Çalışmaları ile alanında gelecekte ulusal/uluslararası tanınırlığa ulaşma potansiyeli göstermiş olmak; alanında yeni bir açılım getiren veya getirme potansiyeli olan; aday olduğu yıl 40 yaşının altında olmak.
•Başvurular, başvuruyu yapan kişi ya da kurum yetkilisinin imzalı takdim yazısı ekinde; aday kişilerin özgeçmişleri, kurum veya kuruluşun tarihçe ve faaliyetlerini anlatan yazılar ve diğer destekleyici belgelerin sunumuyla yapılır. Belgeler kağıt ve CD ortamında gönderilmelidir.
•Başvurulara fotoğraf, adres, telefon, faks ve e-posta bilgilerinin eklenmesi gerekmektedir.
•Yukarıda belirtilen unsurları taşımayan ve zamanında gönderilmeyen başvurular geçersizdir.

Posta ile yapılacak başvurularda, zarfın üzerindeki gönderme tarihi dikkate alınacaktır.
•Daha önce Kadir Has Ödüllerini kazananlar, Kadir Has Ailesi ve Kadir Has Üniversitesi mensupları ile Değerlendirme Kurulu üyeleri bu ödüle başvuramazlar.
•Ödül Değerlendirme Kurulunun kararı kesindir. Sonuçlara itiraz edilemez.
•Başvuruların T.C. Kadir Has Üniversitesi Genel Sekreterliği, Kadir Has Kampüsü, 34083 Cibali-İstanbul adresine 4 Mart 2013 gününe kadar yapılması gerekmektedir.
•Sonuçlar ve ödül töreninin tarihi ilanlar yoluyla ve www. khas.edu.tr sayfasında katılımcılar ve kamuoyuna duyurulacaktır.

ÖDÜLLER
Üstün Başarı Ödülü( 20.000$ ) ve Berat
Gelecek Vaat Eden Bilim İnsanı Ödülü (10.000$) ve Berat

9. Kadir Has Ödülü Değerlendirme Kurulu;
Prof.Dr. Mustafa Aydın /Kadir Has Üniversitesi Rektörü
Prof.Dr. Şükrü Hanioğlu/Princeton Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof.Dr. Gökhan Hotamışlıgil/Harvard Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof.Dr. Cemal Kafadar /Harvard Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof.Dr. Hasan Bülent Kahraman / Kadir Has Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof.Dr. Gülsün Sağlamer / Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi
Prof.Dr. İlhan Tekeli/ODTÜ Emekli Öğretim Üyesi

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.