2013 TAKI TASARIM YARIŞMASI

MÜCEVHER
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
2013 TAKI TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1- YARIŞMANIN KONUSU :

Değerli metallerden ve/veya değerli taşlardan mamül mücevher.

Herhangi bir tema ile sınırlandırılmayacak olan yarışmacılarımız, her türlü değerli metalden
ve/veya değerli taşlardan mamül mücevher tasarımları ile yarışmaya katılabilirler. Fakat,
Tasarımların üretilebilir, satılabilir, kullanılabilir niteliklerde olması gerekmektedir.

2- AMAÇ :

– Mücevher tasarımında yaratıcılığı teşvik ederek çarpıcı, çağdaş tasarımların yaratılması için
platform yaratmak
– Türk mücevherinde katma değeri yüksek ürünlerin tasarlanmasını teşvik etmek.
– Genç, başarılı, yaratıcı, dinamik tasarımcıların sektöre kazandırılmasına katkıda bulunmak.

3- ORGANİZASYON

Yarışma; İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesinde yer
alan Mücevher İhracatçıları Birliği (JTR) tarafından düzenlenmektedir.

4- KATILIM KOŞULLARI

Katılımcıların T.C. vatandaşı olması ve yurt dışına çıkış engeli bulunmaması
yarışmanın ön şartıdır.

a. Yarışmaya serbest takı tasarımcıları, kuyum işinin herhangi bir kolunda faaliyet
gösteren meslek sahipleri, üniversitelerin güzel sanatlar ve takı tasarım bölümü
öğrencileri katılabilir

b. Tasarımların daha önce başka bir yarışmaya katılmamış, özgün ve herhangi bir yerde
sergilenmemiş olması gerekmektedir. Benzer ya da alıntı olduğu belirlenen projeler
yarışma dışı bırakılır.

c. Eserlerde; ağırlıklı olarak değerli maden ve yanında istenilen farklı materyal
kullanılabilecektir. Fildişi, kaplumbağa kabuğu gibi soyu tehlike altında olan
hayvanlara ait parçalar kullanılamaz.

d. Yarışmaya katılan her tasarımın özgün, daha önce başka bir yerde üretilmemiş,
yayınlanmamış veya başka bir yarışmada ödül almamış olması gerekmektedir. Bunun
aksi bir durumun tespiti halinde, eser yarışmadan diskalifiye edilir; ödül kazandıysa
İMMİB Genel Sekreterliği’nce ödülü geri alınır.

e. Ayrıca, yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia
olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk
yarışmacıya ait olacaktır.

f. Görevden çekilmiş olsalar bile seçici kurul asil üyeleri, yedek üyeleri ve yarışma
raportörleri ile bunların birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamaz. Bunun aksi
bir durumun tespiti halinde, söz konusu proje yarışmadan diskalifiye edilir. Ödül
verilmişse, İMMİB Genel Sekreterliği’nce ödülü geri alınır.

g. Yarışmayı kazanan kişilerden gerekli görüldüğü takdirde tasarımlarını jüri önünde
çizmeleri istenebilir.

h. Yarışmaya katılanlar, Şartnameyi ve yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş
olurlar.

5- KATILIM FORMATI:

Yarışmaya aşağıdaki yönergeler izlenerek kayıt yapılması gerekmektedir:

A Online Başvuru: Yarışma katılımcıları, www.jtr.org.tr adresinde yer alan
linkten, yarışma başvuru formunu online olarak dolduracaklardır.
Katılımcılara, sistem tarafından her bir başvuru için; katılım tipine göre özel
olarak üretilen rumuz verilecektir. Tasarımlar bu rumuzları taşıyan zarflarla
yarışma kuruluna iletilecek, yarışmacılar bu yolla yarışmaya katılacaklardır.
Online başvurusunu, süresi içinde yapmayanların eserleri yarışmaya kabul
edilmeyecektir.
B Başvuru Formu: Online başvuru formu doldurulduktan sonra, sistemce
oluşturulan başvuru formunun yazıcı çıktısı katılımcı tarafından alınmalı ve
imzalanmalıdır.

C SUNUM: Tasarımlar; 3 pafta halinde A3 boyutunda renkli çizim olacaktır.
Kalınlığı 5 mm’yi aşmayan fotoblok destegi ile pafta haline getirilmelidir.
Paftalardan:
1. pafta: Artistik çizim (sol sunum) paftası olacaktır.
2. pafta: Ürünün teknik çözümlemesinin yapıldığı, teknik üretim
yöntemlerinin belirtildiği ve bağlantı ya da kilit sistemlerinin çözümlenmiş
olarak sunulduğu pafta olacaktır.
3. pafta: Tasarımın esinlenme , çıkış noktasının anlatıldığı öykü panosuna bu
kısımda yer verilecektir.

Paftaların arka sağ üst köşesine online başvurudan alınan rumuzların
yazılması gerekmektedir. Tasarımı destekleyen yukarıdaki maddelere ek
olarak her türlü sunum öğesi kabul edilecektir. Ayrıca bir CD’ye yüklenecek
ve başvuru zarfında başvuru adresine gönderilecektir.

D Başvuru Zarfı: Online başvuru formu doldurulduktan sonra oluşturulan
katılımcı rumuzunu da içeren “zarf etiketi”, herhangi bir A3 büyüklüğündeki
zarfın üzerine yapıştırılarak başvuru zarfı haline getirilecektir. Başvuru
zarfında başka işaret bulunmayacaktır. Başvuru zarfı içine bir adet kimlik
bilgilerini gösterir belgelerin bulunduğu kimlik zarfı, bir adet pafta zarfı ve
çizimlerin yer aldığı CD konulacaktır. Online başvuru formu hem kimlik hem
de pafta zarfına yapıştırılacaktır.

E Tasarım Ölçütleri: Seçici Kurul değerlendirmesinde tasarımların konuya
bağlılık, özgünlük ve görsel estetik niteliklerini taşıyıp taşımadıkları öncelikle
dikkate alacak; üretime uygunluk, pazarlanabilirlik, ergonomik yapı ve estetik
kriterleri aranacaktır. Üretilmesi zor veya mümkün olmayan eserler yarışma
dışı kalacaktır. Bu konuda uzman seçici kurul üyeleri karar verecektir.

6- KATILIM BELGELERİ

A- Yarışma Başvuru Formu: Online başvuru formunun imzalanmış çıktısı

B- İstenen belgeler:

Nüfus cüzdanlarının fotokopisi,
Kişinin özgeçmişi,

C- Başvuru zarfı: Tasarım paftalarının bulunduğu sunum dosyasının ve kimlik
bilgilerini gösterir belgelerin bulunduğu kimlik zarfının,
31 OCAK 2013 tarihine kadar,

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (JTR)
Çobançeşme Mevkii, Sanayi Cad.
Dış Ticaret Kompleksi A Blok Kat: 2
Yenibosna 34197 İSTANBUL

adresine gönderilmesi ya da elden teslimi gerekmektedir.

7- TAKVİM

Yarışma Duyurusu : 1 KASIM 2012
Elektronik kayıt tarihleri : 01 KASIM 2012– 31 ARALIK 2012
Proje teslim tarihi : 25 OCAK 2013, saat 17.00’ye kadar
Ön Eleme ve Jürisi Toplantısı : 01 ŞUBAT 2013
Üretilmiş finalist eserlerin teslimi : 11 MART 2013
Final Jüri Toplantısı : 12 MART 2013
Ödül töreni : MART-NİSAN 2013*

* Ödül töreni ile ilgili detaylı bilgiler daha sonra duyurulacaktır.
Üretilmek üzere seçilen finalist eserler web sitesinden 11.02.2013 tarihinde ilan edilecektir.
ww.jtr.org.tr

8- ÖDÜLLER ve FİNALİST ESER KOLEKSİYONU

İlk 3’e giren eserlerin tasarımcıları ödüllendirilecektir. Finale kalan tasarımcılar mansiyon ile
ödüllendirilecektir.
Yarışma seçici kurulu yarışma kriterlerine uygun yeterli sayıda tasarım olmaması durumunda
seçilecek eser adeti konusunda jüri toplantısında karar alma hakkını saklı tutar.

Birincilik ödülü: 10.000 TL para ödülü

İkincilik ödülü: 7.500 TL para ödülü

Üçüncülük ödülü: 5.000 TL para ödülü

9- SEÇİCİ KURUL

Mücevher İhracatçıları Birliği (JTR) tarafından seçilecektir ve duyurusu yapılacaktır.
Birliğin zorunlu hallerde, seçici kurul üyeliklerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Seçici kurulun oluşturulmasında aşağıdaki kriterler dikkate alınacaktır:
• Kurul toplam üye sayısının yarısından bir fazlası profesyonel tasarımcı olacaktır.
• Sektörün ileri gelenlerinin juri üyesi olmasına özen gösterilecektir.
• Üniversitelerden, kendi konusunda başarılı ve tanınmış insanlardan da jüriye katılım
sağlanmasına gayret edilecektir.

10- DEĞERLENDİRME SONUÇLARI:

Finale kalan tasarımlar, İstanbul Değerli Maden ve Mücevherat İhracatçıları Birliği (JTR)
yayınları ve aktivitelerinde tasarımcısının detaylarıyla birlikte yer alarak mücevher takı
üreticilerine duyurulacaktır.

11- ESERLERİN İADESİ:
Yarışmaya katılan tüm eserler, ödül töreni yapıldıktan sonra 1 ay içinde geri alınmalıdır.
İstanbul Değerli Maden ve Mücevherat İhracatçıları Birliği, bu süre içinde geri alınmayan
eserleri saklamakla yükümlü değildir ve eserlerin kaybolması durumunda sorumluluk kabul
etmez.

12- YARIŞMA SEKRETARYASI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

İletişim adresi

Yarışma ile ilgili tüm iletişimlerde;

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (JTR)
Cobançeşme Mevkii, Sanayi Cad.
Dış Ticaret Kompleksi A Blok Kat: 2. / Mücevher Sektör Şubesi
Yenibosna 34197 İSTANBUL
Tel : 0212 45400 00 DAHİLİ: 1896 veya1902
Faks: 0212 45400 01

adresi kullanılacaktır.

13- DİĞER HUSUSLAR

Yarışma şartnamesine uygun olmayan eserler, jüri değerlendirmesine
sunulmayacaktır.
Ödül kazanan projelerin telif hakları ve korunması konusu proje sahibi tasarımcılara
aittir.
Birlik/JTR, gerekli görülen hallerde katılımcılardan başvuru sırasında verilen
belgelerin asıllarını isteyebilecektir. Yarışma kapsamında Birlik/JTR tarafından
teslim alınan proje ve belgeler iade edilmeyecektir.
Birlik/JTR, yarışmacılar tarafından aksi talep edilmediği takdirde, katılımcılara ait
bilgi ve resimleri projeleriyle birlikte duyurabilir ve yayınlayabilir.
Birlik/JTR yarışmaya katılan tüm projeleri yayımlamak, arşivlemek ve yurtiçi ve
yurtışında sergilemek haklarına süresiz sahip olacaktır.
Vize masrafları kazanan kişilere aittir.

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ’NE

YARIŞMA ŞARTNAMESİNDE BELİRTİLEN ŞARTLARI KABUL EDİYOR;
MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (JTR) TARAFINDAN DÜZENLENEN “2013
MÜCEVHER TAKI TASARIM YARIŞMASI”NA KATILIYORUM/ESERLERİMİ
TESLİM EDİYORUM.

Tasarımcı adı :
Rumuz :
Tarih :

İmza :

İrtibat adresi ve telefonları :
E-posta :
Mobil Telefon :

Tel: (0212) 454 00 00 Dahili: 1902, 1903
Mail: [email protected]

1 Yorum

  1. kusurabakmayın ödül dediğiniz rakam cok komik ve ötesi tasarımın ucunu göstermem .bu ne cimrilik yahuu mesleğimden soğuttunuz resmennn

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin