2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YATAY GEÇİŞ YOLU İLE ÖĞRENCİ ALIMI

T.C.
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
YATAY GEÇİŞ YOLU İLE ÖĞRENCİ ALIMI

 

Üniversitemiz 2013-2014 Eğitim–Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Lisans Programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uyarınca yatay geçiş ile kabul edilecek öğrenciler için gerekli belgeler ile kontenjanlar aşağıda belirtilmiştir.

I.     2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL KONTENJANLARI

 

PROGRAM ADI

PUAN TÜRÜ

İngilizce

Hazırlık

Sınıfı

Var/

Yok

Kontenjan

Yurt İçindeki Üniversitelerden

Yurtdışı Üniversitelerden

Üniversitede Fakülte İçi Geçişler

Üniversitede Fakülteler Arası Geçişler

Çift

Anadal

Yandal

2.SNF

3.SNF

2.SNF

3.SNF

2.SNF

3.SNF

2.SNF

3.SNF

2.SNF

3.SNF

HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk Fakültesi

TM 2

YOK

120

120

4

4

2

2

4

0

0

0

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
İktisat

TM 1

VAR

30

50

3

3

2

2

1

2

4

6

6

10

İşletme

TM 1

VAR

30

50

3

2

2

1

1

2

4

6

6

10

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

TM 2

VAR

80

80

9

3

5

2

2

2

10

10

6

10

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

TM 1

VAR

50

70

4

4

2

2

2

2

6

9

6

8

Psikoloji

TM 3

YOK

60

0

3

0

2

0

2

0

7

0

0

0

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

MF 4

VAR

30

50

2

2

1

1

3

5

2

3

5

5

Elektrik- Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

MF 4

VAR

30

50

2

3

1

2

3

5

2

3

5

5

İnşaat Mühendisliği (İngilizce)

MF 4

VAR

100

100

3

4

2

2

10

10

5

5

10

10

GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
Mimarlık

MF 4

VAR

60

50

3

3

2

2

6

5

3

3

3

5

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

TM 1

YOK

60

0

3

0

2

0

6

0

3

0

3

5

EĞİTİM FAKÜLTESİ
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

TM 3

YOK

60

0

3

0

2

0

0

0

0

0

0

0

SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU
Hemşirelik

YGS 2

YOK

50

50

2

12

1

6

5

5

2

2

0

0

Beslenme ve Diyetetik

YGS 2

YOK

50

50

2

9

1

5

5

5

2

2

0

0

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

YGS 2

YOK

60

50

3

6

2

3

6

5

3

3

0

0

 

 

 

2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI                                

BÖLÜMLERİN TABAN ve TAVAN PUANLARI

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölümler

Puan Türü

Taban Puan

Ekonomi ve İdari Bilimler Programları

TM-1

203.976

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Bölümler

Puan Türü

Taban Puan

Mühendislik Programları

MF-4

201.739

 

 

 

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI                         

    BÖLÜMLERİN TABAN ve TAVAN PUANLARI

Hukuk Fakültesi
Bölümler

Puan Türü

Taban Puan

Hukuk Fakültesi

TM-2

371.805

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölümler

Puan Türü

Taban Puan

İktisat

TM-1

203.415

İşletme

TM-1

234.496

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

TM-2

203.149

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

TM-1

212.861

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Bölümler

Puan Türü

Taban Puan

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

MF-4

197.619

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

MF-4

241.404

İnşaat Mühendisliği (İngilizce)

MF-4

203.021

Mimarlık

MF-4

250.457

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
Bölümler

Puan Türü

Taban Puan

Beslenme ve Diyetetik

YGS-2

285.120

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

YGS-2

352.419

Hemşirelik

YGS-2

247.377

 

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

BÖLÜMLERİN TABAN ve TAVAN PUANLARI

Bölümün Adı

Puan Türü

Taban Puan

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İktisat

TM-1

219,88724

İşletme

TM-1

212,21695

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

TM-2

204,93413

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

TM-1

215,07242

Psikoloji

TM-3

286,329

Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

MF-4

239,1117

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

MF-4

204,28272

İnşaat Mühendisliği (İngilizce)

MF-4

213,64533

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık

MF-4

35,02938

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

TM-1

197,674

Hukuk Fakültesi
 

Hukuk Fakültesi

TM-2

340,75413

Eğitim Fakültesi
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

TM-3

307,117

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
Beslenme ve Diyetetik

YGS-2

379,62763

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

YGS-2

409,41087

Hemşirelik

YGS-2

270,86352

 

 

II.   YURT İÇİ BAŞVURU KOŞULLARI

1.      Kurumlar arası yatay geçiş, yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılır.

2.      Okuduğu üniversitesinde burs alan öğrenciler yatay geçiş yaptıkları takdirde burslarından feragat etmiş sayılırlar.

3.      Açık veya uzaktan öğretimden yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 80 olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

4.      Yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencinin, kayıtlı olduğu programda okumuş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması gerekir.

5.      Genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması koşulunu sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir.

6.      Yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması şarttır.

7.      Disiplin cezası alan veya yükseköğretim kurumlarından disiplin cezası ile çıkarılmış olan öğrencilerin yatay geçiş başvuruları kabul edilmez.

 

III. YURT DIŞI BAŞVURU KOŞULLARI

1.      Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

2.      Türkiye’deki Ortaöğretim Kurumlarından (Lise ve Dengi) mezun olması,

3.      Fakültelerde; Yükseköğretime Geçiş Sınavından (YGS) 180 baraj puanı olması veya yurt dışında aşağıda belirtilen sınavlardan belirtilen puana sahip olması,

4.      Türkiye’deki Yüksek Öğretim Kurumlarından disiplin cezası ile çıkartılmamış olması,

5.      Öğrenim gördüğü Üniversitede disiplin cezası almamış olması,

6.      Öğrenim gördüğü Üniversitenin ilgili fakülte/yüksekokul/bölümünde bir (1) akademik yıl okumuş olması,

7.      Üniversitede öğrenim gördüğü dönemlere ait normal ders yükünü almış olması,

8.      Öğrenim gördüğü fakülte/bölüm seviyesinin üniversitemiz fakülte/bölümüne %100 veya %80 eşdeğer olması

9.      Öğrenim gördüğü fakülte/yüksekokul/bölümündeki ders içeriklerinin üniversitemiz fakülte/ bölüm ders içeriklerine eş değer olması,

10.  Üniversitesinde öğrenim gördüğü dönemlere ait normal ders yükünü almış olması,

11.  Yurt dışında öğrenime başlayan öğrencilerden Türkiye’deki üniversitelere yatay geçiş başvurularında ÖSYS sonucu veya aşağıda belirtilen muadil belgeler aranacaktır. Bu adayların yurt dışında öğrenime başladıkları yılda ÖSYS’ye girmiş olmaları, ön lisans programları için YGS’den ilgili puan türünde 140 veya daha fazla, lisans programları için LYS’den ilgili puan türünde 180 veya daha fazla puan almaları şartı aranacaktır.

ü    SAT 1 (Minimum 1000 puan)

ü    ACT (Minimum 21 Puan)

ü    Abitur

ü    Fransız Bakaloryası

ü    GCE A Level Sertifikası (Minimum 2 ders)

ü    Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureate, IB)

ü    Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis)

ü    İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita)

IV. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.      Not belgesi / Transkript

2.      Ders içerikleri

3.      ÖSYM sınavına girdiği yıla ait sonuç belgesinin internet çıktısı

4.      Disiplin cezasını alıp almadığına ilişkin belge

5.      Öğrenci belgesi

6.      1 adet fotoğraf

7.      Üniversitemize ait başvuru formu (eksiksiz olarak doldurulacak ve imzalı olacaktır).

 

 

V. HAZIRLIK SINIFI BULUNAN BİRİMLERE YATAY GEÇİŞ YAPANLAR

–     Daha önce başka bir üniversitede hazırlık sınıfında başarılı olanlar,

–     Eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçi ve yurtdışı yabancı

dil sınavlarında başarılı olanlar,

–          Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan Yabancı Dil

Seviye Tespit Sınavından 100 üzerinden 70 puan alanlar, hazırlık sınıfından muaf sayılırlar ve doğrudan doğruya kaydoldukları lisans programlarına devam ederler.

–       Yukarıdaki şartları sağlayamayan öğrenciler 1 yıl hazırlık sınıfına tabi tutulurlar.

VI. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1.      Başvurular ilgili birimlerin yönetim kurulunca değerlendirilecektir.

2.      Başvurusu kabul edilen öğrenciler asıl ve yedek adaylar olmak üzere 2 ayrı liste halinde belirtileceklerdir.

 

VII. BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHLERİ

Başvurular posta yoluyla veya elden ilgili fakülte/ yüksekokul müdürlüğüne yapılacaktır. Ayrıca, belgeler bilgisayarda tarattırılıp internet yolu ile de aşağıdaki ilgili birimin e-mail adreslerine de gönderilebilir.

 

Başvurular

 

01 Temmuz  – 12 Ağustos 2013
Başvuruların değerlendirilmesi

 

15-21 Ağustos 2013
Başvuru sonuçlarının ilanı

 

23 Ağustos 2013
Asıl olarak kazananların kayıtları 10-11 Eylül 2013

 

Asıl olarak kazananlardan kayıt yaptırmayan öğrenciler yerine yedek olarak kazananların kayıtları  

13 Eylül 2013

 

Yatay Geçiş ile kayıt yaptıranların

Muafiyet sınavları ve internet üzerinden ders kayıtları

 

12-13 Eylül 2013

 

Derslerin başlaması 16 Eylül 2013

 

 

 

VIII. KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.      Nüfus Cüzdanı Sureti

2.      İkametgâh Belgesi

3.      6 adet fotoğraf

4.      Öğrenim ücreti makbuzu

Kesin kayıtlar Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğünde yapılacaktır.

 

IV. İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

 

e-mail:gul.cikmaz@hku.edu.tr

 

Tel:0 342 211 8080-1303

 

Mühendislik Fakültesi

 

e-mail: oguz.mercan@hku.edu.tr

 

Tel: 0 342 211 8080-1205

 

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

 

e-mail: hmervetatli@hku.edu.tr

 

Tel: 0 342 211 8080-1242

 

Hukuk Fakültesi

 

e-mail: huseyin.akbulut@hku.edu.tr

 

Tel: 0 342 211 8080-1334

 

Eğitim Fakültesi

 

e-mail: perihan.dogan@hku.edu.tr

 

Tel: 0 342 211 8080-1237

 

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

 

e-mail: asiye.golpek@hku.edu.tr

 

Tel: 0 342 211 8080-1405

 

Öğrenci İşleri Müdürlüğü

 

e-mail: oidb@hku.edu.tr

Tel:0 342 211 8080’den

1104-1105-1128-1129