2012 Yılı Necatigil Şiir Ödülü

1979 yılında yitirdiğimiz şair Behçet Necatigil anısına ailesi tarafından konulan NECATİGİL ŞİİR ÖDÜLÜ, 2012 yılında da şairin doğum günü olan 16 Nisan tarihinde verilecektir.

Ödüle, Mart 2011 ile Şubat 2012 tarihleri arasında yayımlanan şiir kitapları aday olabilir.

Seçiciler kurulu Cevat Çapan, Refik Durbaş, Turgay Fişekçi, Doğan Hızlan,  Mehmet Taner, Tahsin Yücel ve Necatigil ailesinin bir temsilcisinden oluşmaktadır.

Katılmak isteyen adayların 15 Mart 2012 tarihine kadar yedi adet kitabı, kısa özgeçmişleri, telefon numaraları ve adresleri ile birlikte,

“Necatigil Şiir Ödülü Seçiciler Kurulu Sekreterliği, P.K. 109, 34349 Beşiktaş – İstanbul”

adresine göndermeleri gerekmektedir.

Ödül tutarı, 2.000,- TL’dir.

İletişim için: (0212) 293 06 65 (Telefon ve faks)

 

NECATİGİL ŞİİR ÖDÜLÜ YÖNETMELİĞİ

13 Aralık 1979  perşembe günü yitirdiğimiz şair Behçet Necatigil adına,  yılda bir kez verilmek koşuluyla, ailesi tarafından bir şiir ödülü konulmuştur.
Ödül, Seçiciler Kurulu’nun yapacağı değerlendirme sonucunda, çoğunluk oyuyla kazanan kişiye, şairin doğumgünü olan 16 nisan  veya bu tarihi izleyen uygun bir günde düzenlenecek anma toplantısında sunulur.
Verilecek ödül, kazanan kişinin adını, eserini ve kazandığı yılı belirleyen bir plaketle, 2012  yılı için 2.000,- TL’dir.
Seçiciler Kurulu’nda ilke olarak edebiyat eleştirmenleri,  şairler, roman ve/veya öykü yazarları ile Necatigil ailesinin bir temsilcisi yer alır. 2012 yılı Seçiciler Kurulu’nda yer alan üyelerin isimleri  şöyledir: Cevat Çapan, Refik Durbaş, Turgay Fişekçi, Doğan Hızlan,  Mehmet Taner, Tahsin Yücel ve Necatigil ailesi temsilcisi.
Seçiciler Kurulu’nda yer alanların eserleri, ödüle aday olamaz.
Her yılın mart-aralık aylarında ve takip eden yılın ocak-şubat aylarında yayımlanmış bütün şiir kitapları ödülün doğal adayı olabilir. Adaylığın geçerliliği için;
yazarı veya  yayınevi tarafından sekiz adedinin “Necatigil Şiir Ödülü Seçiciler Kurulu Sekreterliği, P.K.109, Beşiktaş-İstanbul” adresine gönderilmesi,
ya da Seçiciler Kurulu’nun kendi içinde görevlendireceği saptama komitesince kurula aday olarak önerilmesi
gerekmektedir.
Ancak hangi yolla olursa olsun; aday olan eserlerin adları açıklanmayacaktır.
Ödül sunulacak eser, Seçiciler Kurulu’nun kanı ve yargılarıyla yılın en iyi şiir kitabı sayılmaya hak kazanacaktır. Bu açıdan, ödülü bir kez kazanmış olmak, başka yıllarda da aynı başarıya ulaşmaya engel değildir.
Seçiciler Kurulu’nun toplantılarına en yaşlı üye başkanlık eder. Yaş sırasıyla diğer iki üye, ikinci başkanlık ve yazmanlık görevlerini üstlenirler. Toplantı tutanakları, onaylı bir defterde saklanır. Değerlendirme sonuçları, Nisan ayının ilk yarısında yapılan Seçiciler Kurulu toplantısının ardından tüm basın-yayın organlarına eşitlikle duyurulur.
Herhangi bir üyeliğin boşalması durumunda, yerine yenisini seçmek konusunda Seçiciler Kurulu yetkilidir.