2012 YILI KARACİĞER NAKLİ YURTDIŞI EĞİTİM BURSU

Karaciğer Nakli konusuna gönül vermiş ve bu konuda çalışmalar yaparak katkıda bulunacak doktorlara yurtdışında alacakları eğitim için karşılıksız burs verilecek tir.

AMAÇ :
1. Karaciğer nakli yapan, uygulayan ve bu konuda araştırma yapan iyi eğitimli ve nitelikli doktor sayısını arttırarak organ nakli sayısı ve ameliyat sonrası başarıyı arttırmak
2. Türkiye’deki Organ Nakil Merkezleri ile Uluslararası Organ Nakil Merkezleri arasındaki ilişkileri geliştirerek Organ Nakli çalışmalarını ileriye götürmektir.

BAŞVURU KOŞULLARI :

1. T.C vatandaşı olmak
2. Genel Cerrahi veya Gastroenteroloji konularında uzman olmak.
3. İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birini iyi derece de bilmek.
4. Üniversite, Devlet veya Özel Hastanede çalışıyor olmak.
5. Biri çalıştığı kurum/kuruluşun kürsü başkanı veya bölüm başkanı olmak üzere en az iki kişiden referans mektubu getirmek.

EĞİTİM SÜRESİ :
Bursun niteliğine göre maximum 3 aydır. Bursun hak kazanılan tarihten itibaren 1 yıl içinde kullanılması gerekmektedir. 1 yıl içinde kullanılmayan burslar geçerliliğini kaybeder. Dolayısyla başvuru sahibi adayların bu kuralı gözönüne alarak başvurmaları ve planlama yapmaları gerekmektedir.

BURS KAPSAMI :

Eğitim kapsamında verilecek burs miktarı, bursa hak kazanmış doktorun gideceği ülke ve süreye göre
belirlenecek olup, gidişinden itibaren başlar.

Burs, eğitim bedeli, 1 kez yurtdışı gidiş/geliş uçak bileti ve konaklama harcamalarını kapsar.

SEÇİCİ KURUL :

Başkan:
Prof. Dr. Yaman Tokat

Üyeler
Prof. Dr. Yılmaz Çakaloğlu
Prof. Dr. Ramazan İdilman
Prof. Dr. Sedat Karademir
Prof. Dr. Sezai Yılmaz
Prof. Dr. Yıldıray Yüzer

Organ nakli alanında uzmanlaşmak isteyen ve bu konuya gönül veren doktorlar, www.karacigernaklidernegi.org adresinden 1 Kasım 2012 tarihine kadar başvuru yapabilir.

BAŞVURU YERİ ve ŞEKLİ
Adayların www.karacigernaklidernegi.org web sitesindeki başvuru formlarını doldurmaları ve CV leri ile birlikte göndermeleri gerekmektedir. Yapılacak ön elemeden sonra mülakata çağrılmaya hak kazanan adaylar kendilerine önceden bildirilen yer, tarih ve saatte hazır bulunmalıdır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRME SÜRESİ :
Son başvuru tarihinden itibaren 1 ay.

Değerlendirme sonuçlarının duyurulması :
www.karacigernaklidernegi.org

BAŞVURU :
Başvurmak için tıklayınız.