2012 Yılı Araştırma Projeleri Çağırısına İlişkin Duyuru

2012 YILI ARAŞTIRMA ALTYAPI PROJESİ VE ARAŞTIRMACI İNSAN GÜCÜ YETİŞTİRME PROGRAMI PROJE ÇAĞRISINA İLİŞKİN DUYURU

10.03.2011 tarih ve 1203 sayılı yazımız ile 2012 Yılı Yatırım Programı kapsamında desteklenmek üzere araştırma altyapı projeleri ve araştırmacı insan gücü yetiştirilmesi programlarına ilişkin proje çağrısı ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelere gönderilmiştir. Söz konusu yazıda, proje önerileri için son başvuru tarihi sehven 31 Nisan 2011 olarak yer almış olup, başvuruların 30 Nisan 2011 tarihine kadar Müsteşarlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.