2012 Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü

YILIN BİLİM İNSANI SEN MİSİN?
Bilim Kahramanları Derneği 2012’nin “ÜSTÜN BAŞARILI GENÇ BİLİM İNSANLARI” nı arıyor.

Bilim Kahramanları Derneği
2012 Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü

DUYURU VE ÖDÜL ESASLARI (24 Eylül 2012)

Bilim Kahramanları Derneği ‐ 2012 Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü, temel
bilimler ve mühendislik alanlarına uluslararası düzeyde katkılarda bulunmuş,
ülkemizde bu alanların gelişmesi ve görünürlüğünün artırılmasında öncü olmuş, son
başvuru tarihi olan 14 Aralık 2012 itibariyle 38 yaşını doldurmamış olan bilim
insanlarımız arasından seçilecektir.
Adaylar kişisel başvuruda bulunabilir veya bir kurum* tarafından önerilebilir.
Başvuru formunda yer alan özgeçmiş, yayın listesi, ve adayın katkılarını anlatan
metnin en geç 14 Aralık 2012 tarihine kadar, 2012@bilimkahramanlari.org adresine
gönderilmesi gerekmektedir.
Adayın ülkemizde bilimin gelişmesi, bilimin topluma kazandırılması, ve toplum
yararına kullanılmasıyla ilgili en önemli katkıları belirtilmeli ve bu katkılar 500
kelimeyi geçmeyen bir metinle açıklanmalıdır.

*öneri yapabilecek kurumlar:
ülkemizdeki üniversite, fakülte, enstitü ve merkezlerin en yüksek organları (senato, fakülte
kurulu, enstitü kurulu vb.); bilimsel ve teknolojik alanlarda faaliyet gösteren kamu ve özel
sektör kurum ve kuruluşlarının en yetkili kurulları (yönetim kurulu vb.), yetkili kurul
olmaması durumunda en üst yöneticileri.
Prensip: Başvuruları değerlendirecek Seçici Kurul, Koç Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi ve
MSGSÜ’den olduğu için bu kurumlardan yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.  Bu ödülün
Seçici Kurul’u her yıl farklı kurumdan olacak şekilde planlanmaktadır.  Dolayısıyla ilerki
yıllarda başvurular bu 3 kurumu da kapsayacak, ancak, bu sefer de, o yılın Seçici Kurulu’nun
geldiği kurumlardan başvuru kabul edilmeyecektir.

Aday başvuru formu :

İletişim Bilgileri

Tel: 0212 346 07 35

E-posta: destek@bilimkahramanlari.org