2011 Kimya Yılı Beyfen Koleji Yarışması

ÖZEL BİLFEN LİSELERİ   
 
İSTANBUL   İLKÖĞRETİM OKULLARI ARASI
‘’KİMYA,  HAYATIMIZ, GELECEĞİMİZ’’ KONULU
YARIŞMA ŞARTNAMESİ

 
YARIŞMANIN AMACI 
2011 Yılı ,  Marie Sklodowska Curie’nin radyum ve polonyum elementlerinin keşfi nedeniyle
‘’Nobel Ödülü’’ alışının ve IUPAC’ın başlangıcı olarak kabul edilen Uluslararası Kimya
Dernekleri Birliğinin kuruluşunun da yüzüncü yılına denk gelmektedir.
Bu nedenle  Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği (IUPAC) Genel Kurulunda 2011
yılı Uluslararası Kimya Yılı  olarak kabul edilmiştir. 
 
Uluslararası Kimya Yılı  2011’in amaçları beş  temel başlıkta toplanmıştır:
 
‘’Dünyanın gereksinimlerinin karşılanmasında kimyanın öneminin anlaşılması ve kabul
edilmesi için bilinçlendirmeyi artırmak. 
Gençlerin kimyaya olan ilgilerini artırmak.
Kimyanın geleceği için yaratıcı fikirler üretilmesini teşvik etmek .
Kimya alanında çalışan bilim kadınlarını desteklemek.
Kimya alanındaki başlıca buluşları hatırlatmak ve kutlamak.’’
 
 
YARIŞMANIN  KONUSU VE   KATEGORİLERİ 
Özel Bilfen Liseleri   ‘’ 2011 Kimya Yılı etkinlikleri çerçevesinde ilköğretim okulları öğrencileri 
arasında   ‘’Kimya, Hayatımız, Geleceğimiz” temalı afiş, karikatür, kısa film, fotoğraf ve
‘’Çevrenin Kurtarıcısı   Kimya’’ konulu  kompozisyon  kategorilerinde yarışmalar 
düzenlenmiştir. Siz de bu etkinliklere katılmak istiyorsanız okul müdürlükleriniz ve
öğretmeninizle irtibata geçin ve güzel fikirlerinizi bizimle paylaşın.
 
YARIŞMANIN HEDEF KİTLESİ 
İstanbul ilinde bulunan resmi ve özel ilköğretim okulları 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri
 
YARIŞMA  KATEGORİLERİNE İLİŞKİN GENEL  KOŞULLAR 
1.  Yarışmaya ilköğretim 6,  7 ve 8. sınıf öğrencileri katılabilir.
 
2.  Bir okuldan her kategori için en fazla  3 yapıt yarışmaya katılabilir.
 
3.  Katılımcıların yapıtları özgün olmalıdır. Başkalarına ait yapıtların olduğu gibi veya 
      kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakları ihlallerinin tüm hukuki 
      sorumluluğu katılımcıya aittir. 
 
4.  Hukuk ve ahlak kurallarına uymayan yapıtlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 
5.  Yapıtlar daha önce bir yarışmada kullanılmış olmamalıdır.  
 
6.  Posta ile gönderilen yapıtlarda paket veya zarfın  üzerindeki gönderme tarihi damgası 
      dikkate alınır.
 
7.  İletişim bilgileri eksik olan yapıtlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 
8.  Posta veya kargoda zarar gören yapıtlar  değerlendirmeye alınmayacaktır.
 
9.  Yarışmaya katılan yapıtlar  sergilendikten sonra sahiplerine iade edilmeyecektir . 
  1
10. Yapıtın sahibinin adı belirtilerek basılı yayınlarda ve internet sitesinde 
  yayımlanmasına  ilişkin telif hakkı Özel  Bilfen Liselerine ait olacaktır.
 
11. Değerlendirme kurulunun kararı kesindir, sonuçlara itiraz edilemez.
 
12. Yarışmaya bir öğrenci  en fazla iki kategoride katılabilir.
 
13. Yapıtla birlikte şartnamede  verilen başvuru formu eksiksiz olarak doldurularak 
       başvuru adresine gönderilecektir.
 
14. Yapıtların   25 Mayıs 2011 tarihine kadar   aşağıdaki  başvuru adresine gönderilmiş 
      olması gerekmektedir. 
 
15. Yarışmada  birincilik , ikincilik ve üçüncülük ödülleri verilecektir. Ayrıca okul 
      müdürlüklerine plaket verilecektir.
 
16. Yarışmaya  katılan katılımcılar şartnamenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılırlar.
 
 
 
YARIŞMA  KATEGORİLERİNE İLİŞKİN ÖZEL KOŞULLAR 
 
A)   AFİŞ YARIŞMASI KOŞULLARI
 
1.  Hazırlanan afişler 40cm x 70cm boyutunda tasarlanacaktır. Tasarlanan afişlerde
slogan bulunmalıdır.
 
2.  Afiş, kimyanın hayatımızın sürdürülebilirliği ve gelişimindeki önemini vurgulayan
nitelikte olmalıdır.
 
3.  Afiş orijinalleri gönderildikleri baskı kadrajlarında ve boyutunda JPEG formatında CD’
ye kayıtlı olarak ayrı zarfta, afişle  aynı paket içerisinde, son katılım tarihinden önce
okulumuzda olacak şekilde gönderilecektir.
 
4.  Afişlerin  arkasına başvuru formu yapıştırılacaktır. Afişler zarar görmeyecek şekilde
paketlenerek posta veya kargoyla okulumuza gönderilecek ya da elden teslim edile-
lecektir. 
 
 
B) KARİKATÜR YARIŞMASI KOŞULLARI
 
1.  Karikatürler A4 (29,7cm X 21 cm)  ölçüsündeki kağıda renkli ya da siyah beyaz olarak
çizilmiş olmalıdır.
 
2.  Karikatürler her kenardan 3 cm boşluk kalacak şekilde siyah bir karton üzerine 
yapıştırılmalı ve kartonun arkasına da başvuru formu yapıştırılmalıdır.  
 
3.   Karikatürler zarar görmeyecek şekilde paketlenerek posta veya kargoyla son katılım
tarihinden önce okulumuzda olacak şekilde gönderilecek  ya da elden teslim
edilecektir. 
 
 
 
 
  2C)FOTOĞRAF YARIŞMASI KOŞULLARI 
 
1.  Fotoğraflar renkli ya da siyah beyaz olabilir . 
 
2.  Yarışmaya katılacak fotoğrafların kısa kenarı 30 cm ’ den az, uzun kenarı 40 cm ‘ den
fazla olmamalıdır. Fotoğraflar her kenardan 3 cm boşluk kalacak  şekilde siyah  bir
karton üzerine yapıştırılmalı ve kartonun arkasına da başvuru formu  yapıştırılmalıdır.     
 
3.  Fotoğraf orijinalleri gönderildikleri baskı kadrajlarında ve boyutunda JPEG  formatında
CD’ ye kayıtlı olarak ayrı zarfta, fotoğraflarla aynı paket içerisinde olmalıdır., 
 
4.  Fotoğraflar zarar görmeyecek şekilde paketlenerek posta veya kargoyla son katılım
tarihinden önce okulumuzda olacak şekilde gönderilecek  ya da elden teslim
edilecektir. 
 
D KISA FİLM YARIŞMASI KOŞULLARI 
1.  Hazırlanacak kısa filmler “Kimya, Hayatımız, Geleceğimiz” konulu ve jenerik dahil en 
      fazla 15 dakika olmalıdır.
 
2.  Filmin özeti en fazla 100 kelime ve metin belgesi şeklinde  olmalıdır.
 
3.  Filmde kullanılan müzik eserlerinin telif hakkı sahipleri filmin sonunda belirtilmelidir.
 
4.  Okul logosu ve adı filmde görülmemelidir.
 
5.  Hazırlanan film DVD şeklinde gönderilmelidir. DVD’ nin  üstünde  yönetmenin ad , 
soyadı ve iletişim bilgileri bulunmalıdır.
 
6.  Hazırlanan film DVD ‘si  ve   filmin özeti aynı paket içerisinde bulunmalı ve paketin 
      üzerine başvuru formu yapıştırılmalıdır.
 
7.  Hazırlanan film DVD ‘si  ve   filmin özeti  zarar görmeyecek şekilde paketlenerek
posta veya kargoyla son katılım tarihinden önce okulumuzda olacak şekilde
gönderilecek  ya da elden teslim edilecektir. 
 
 
E) KOMPOZİSYON  YARIŞMASI KOŞULLARI
1.   ‘’ Kimya, Hayatımız, Geleceğimiz” temasının esas alındığı metin  ‘’Çevrenin
Kurtarıcısı   Kimya’’ konusunda  olmalıdır.  
 
2.  Metin, sol kenardan 4 cm, sağ kenardan 2.5 cm, üst ve alt kenardan 3 cm boşluk
bırakılarak yerleştirilmelidir. Kağıdın arka yüzü kullanılmamalıdır.
 
3.  Yazıların bilgisayarda , 12 punto büyüklükte, TT Arial yazı karakteri kullanılarak  1.5
satır aralığı ile yazılması gerekmektedir. 
4.  Yazımda virgül ve noktadan sonra bir karakter boşluk bırakılmalıdır. Her paragrafın ilk
satırı 0.5 cm (5 vuruş) içeriden başlamalıdır. Paragraflar arasında bir boş satır
bırakılmalıdır.
 
5.  Yazılan metin  kapak sayfası hariç  4 adet  A4  kağıdı sayfasını geçmemelidir.
 
6.  Kapak sayfasına    başvuru formu yapıştırılmalıdır.  
 
 
  3SON BAŞVURU TARİHİ: 25 Mayıs 2011
ÖDÜL TÖRENİ TARİHİ VE SAATİ: 13 Haziran 2011   Saat  14.00
İNTERNET ADRESİ: [email protected]
FAKS :     0216 327 19 16
BAŞVURU TELEFONU: 0216   444 44 42
 
BAŞVURU ADRESİ : ÖZEL BİLFEN LİSESİ  
                                   Prof.Dr.Fahrettin Kerim Gökay cad. Nu=61  
                                   Küçük Çamlıca    Üsküdar –İSTANBUL
 
SEÇİCİ KURUL :ÖZEL BİLFEN LİSELERİ  Öğretmenlerinden ve  öğrenci temsilcilerinden 
                            oluşacaktır.
 
 
 
ÖDÜLLER:   Tüm kategorilerde    
Birincilere :  Netbook Bilgisayar 
İkincilere :   Dijital Fotoğraf Makinesi
Üçüncülere:MP3-MP4 Player