2011 Felsefe Yazokulu

Program Adı: Kâğıttan Düşünceler, Yıkılan Normlar ve Dogmalar  

Katılımcı Profili:  15-21 yaş aralığında katılmak isteyen herkes.

Tarih:  4 Temmuz – 16 Temmuz ( Köy’e geliş ve Köy’den ayrılış tarihleri 3 Temmuz – 17 Temmuz’dur.)

Kontenjan: 35 kişi (çadır), 15 kişi (oda)

Konaklama: Koğuşlar 8-10 kişiliktir. Çadırlar ise dörder kişilik olup, her çadırda iki kişi kalacaktır. Koğuşlarda olduğu gibi çadırlarda kalmak isteyenlere de yatak, yastık vs. verilecektir.
Not: Çadırlarda kalınması tavsiye edilmektedir.
 
Ücret: Felsefe programının ücreti, dört öğün yemek, konaklama, dersler ve her türlü temel ihtiyaçlar dahil kişilere günlük 50 TL’dir. Çadırlarda kalacaklara %30 indirim uygulanır. Geziler ücrete dahil değildir. Başvuru ücreti olarak ise, konaklama ücretine ek olarak 50 TL alınmaktadır.

Destek: Vehbi Koç Vakfı yazokulumuza maddi destek sağlayacaktır. Günlük ödemeyi yapacak gücü olmayan katılımcılara bu destek kapsamında burs sağlanabilir. Destek istiyorsanız başvuru formunda belirtmelisiniz.

 
Başvuru: Başvuru formu için tıklayın. Başvuru yaptığınıza dair [email protected]
adresine, bir e-postayla yollamalısınız. Başvurunuzun ulaştığına dair en fazla 3 gün içinde bir onay mesajı gönderilecektir, aksi halde başvurunuzu tekrar göndermenizi öneririz, bir aksilik olmuş olmalı.    
Koordinatörler:
Tayfun Esenkaya ([email protected])
Mistral Contrastin ([email protected])
Programın Amacı:
Çalışmalar, tarih boyunca gözlemlenmiş sosyo-ekonomik sorunların temellerini bulmaya ve bunlar da göz önünde bulundurularak ütopik bir düzen kurmaya yönelik olacaktır.
Bu çalışmalar, öğrenci merkezli tartışmalar üzerine kurulmakla beraber zaman zaman saygın hocaların da vereceği konuşmalar doğrultusunda yön alıp, geliştirilecektir.
Ütopik bir düzen kurmayı amaçlayan bu çalışmalarda aynı zamanda böyle bir düzenin kurulup kurulamayacağı da tartışılacaktır.
“Ütopya Köyü” olarak da adlandırılabilecek bu felsefe kampında katılımcılar, çeşitli aktivitelerle, oluşturacakları yasa ve kurallara dayanan ütopik devletlerini kuracak, neden-sonuç ilişkileriyle tartışılan sosyo-ekonomik sorunların, temelini kurdukları devletlerinin ve medeniyetlerinin tarihsel sürecinde yaşanmaması için çözüm önerileri sunacaklardır.   
ETKİNLİKLER:
Felsefe programı boyunca aşağıdaki etkinlikler ve atölyeler düzenlenecektir. Günlük programımızın dışında kalan bu çalışmalara katılım zorunlu değildir. İsteyen katılımcılar birden fazla etkinlik seçebilir. Seçimlerinizi başvuru formunu doldururken yapacaksınız. Bu etkinlikler ücretsizdir.
 
Antik Yunanca ve Latince Atölyesi:
Ölü kabul edilen bu iki dilin otopsisi üzerinden yapılacak çalışmalar boyunca, bu antik dillerin günümüz dilleri üzerindeki etkisi incelenecek, bir çırpıda ezbere kullandığımız kavramların ve terimlerin nereden geldiği tarihsel bir perspektifle ele alınacaktır. 
 
Renklerle Fotoğrafçılık:
Fotoğrafın tarihine ve fotoğraçılığa dair uygulamalı çalışmaların yapılacağı bir atölyedir. Fotoğraf makinası getirmek zorunlu olmasada, önerilir! Çalışma saatleri, katılımcıların istekleri doğrultusunda belirlenecek, günün farklı saatlerinde çalışmalar yapılacaktır. Doğayla iç içe olacağımız iki haftalık bu süreçte, hayata dair farklı “bakışları” ve “anları” yakalamaya çalışacağız.
 
Anlayarak Hızlı Okuma: 
1,5 saatlik oturumlar halinde düzenlenecek 5 günlük  Anlayarak Hızlı Okuma Eğitimi programıdır.  
Yaratıcı Drama Atölyesi:
Antik Yunan mitolojisinden, uzak doğu efsanelerinden, farklı filozofların yaşamlarından,düşüncelerinden ve konuşmalarıdan, kendi yazdıklarımızdan ve söylemek istediklerimizden canlandırabileceğimiz yaratıcı drama atölyesi! Tiyatro öğretmeni eşliğinde yapılacak çalışmalar boyunca, öğrendiklerimizi yaşama aktarabileceğimiz bir çalışma olmasıyla beraber, yaratıcı drama atölyesiyle katılımcılar hem yazma hem de oynama tecrübesine sahip olacaklar. 
 

Programın İçeriği:
Toplumun ve bireyin, felsefi olgularla, psikolojik ve sosyolojik bakış açılarıyla ele alınması.

Program süresince aşağıdaki başlıklar neden-sonuç ilişkileri içerisinde incelenecek, bu olguların bireylerin ve toplumların gelişimini nasıl etkilediği tartışılacaktır.   
 
* İsimsiz Felsefe : Felsefe, ezbere değil de öze dayanan düşünceye ve kimliğe olan bir sesleniştir. İsimsiz Felsefe, felsefeyi, bilgi sevgisini, ve bu seslenişi duyabilmek adına, bireyleri kendi özleriyle birleştirmeyi, bu farkındalığı sağlamayı amaçlar. Doğanın ortasında, şehir yaşantısından ve telaşından uzakta, sessiz sakin bir köyde bu sesi duymamak nasıl mümkün olabilir !?  
* Doğu Felsefesinden Laklaklar: Doğu felsefesinden öğretiler üzerine yoğunlaşan çalışmalar süresince, Doğu’dan çeşitli disiplinler tartışmalara konu olacak, farklı filozofların da görüşleriyle mistizm ve diğer felsefeler ele alınacaktır. 
* Varoluşçuluk Terapisi:  Irvin Yalom’un ortaya attığı varoluşçuluk terapisiyle, korku, varoluşçuluk ve ölüm üzerine psikodramalara dayanan etkinlikler yapılacak, ilk toplulardan günümüze bu öğelerin nasıl değiştiği tartışılacaktır. 
* Eserlerden Psikanalizler: Eser incelemelere ve okumalara dayanan etkinlikler boyunca, katılımcılar farklı okumalar yapacaklardır. 
* Kurmalı felsefe: Bu başlık altında, felsefenin bir kurgu oluşu ele alınacak, ve bu kurgunun tarih boyunca toplum tarafından nasıl kullanıldığı, görüldüğü tartışılacaktır. 
 
* İki Yüzlü Felsefe: Felsefe mi ? O da ne ? Diğer konu başlıklarını destekler nitelikte olmasıyla birlikte, bu başlık altında felsefenin cevap aradıkları, ve bu cevaplara ulaşırken karşılaştığı ikilemler, karşıt görüşler sorgulanacaktır.
 
* Filozofun F’si : Bu başlık altında da, bir filozofun hayatı ve onun öğretileri üzerine tartışmalar yürütülecektir.     
* Zamanda Yolculuk: Zaman kavramı ele alınacak, zamanın felsefesi üzerine çalışmalar yapılacaktır. 
 
* Sosyal Hayvan ve Doğası: Toplum ve insan psikolojisi incelenecek, sosyolojik bağlantılarla da bu iki kavramın insanlık tarihine nasıl yön verdiği tartışılacaktır. 
* Bilimkurgu ve Bilim: Bilim ve bilim felsefesi üzerine düşünceler ele alınacaktır. 
* Karanlık Oda : Sanat tarihi ve felsefesi üzerine yorumlara dayanacak olan bu paylaşımda, insan – sanat ikilisi incelenecektir. 
 
* Oyun Teorisi ve Toplum : Ali Nesin’in de paylaşımlarıyla gelişecek “oyun teorisinin topluma uyarlanması”, günümüz toplumunun nasıl yapılandığının ve çalıştığının bir analizi olacaktır.    
 
* Zar Terapisi: Luke Rhinehart’ın Zar Adam isimli kitabından yola çıkarak, davranışlarımıza neden olan olayların felsefi ve psikolojik olgularla incelenmesi. 
 
* Kapitalist Sistemlerde Komünist Yapılanmalar: Her ne kadar, isimleriyle itibariyle kulaklarımızda yer edinmiş bu sistemler, 20. yüzyıl filozoflarına göre toplum tarafından belki de en yanlış yorumlanmış teorilerdir. Bu konu başlığı altında, toplumların ve devletlerin oluşma sürecindeki ekonomik sistemleri ve bunların tarih boyunca nasıl şekillendiğini işleyeceğiz. 
 
* Düzensizlik ve Düzen: Bu alt başlıkta ise, diğer başlıklarla ilişkilendirilerek, kültürlerin ve devletlerin, ve bu sistemlere yön veren kuralların, yasaların nasıl oluştuğu dile getirilecektir. Ütopyaların ve Distopyaların kuruluşu, anarşinin temelleri ve diğer tüm yönetimlerin siyasi felsefesi bu başlık altında incelenecektir. 

04.07 05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 15.07 16.07 17.07
  ANLAYARAK HIZLI OKUMA: YAVUZ GÜVEN T ANLAYARAK HIZLI OKUMA: YAVUZ GÜVEN T ANŞAYARAK HIZLI OKUMA: YAVUZ GÜVEN  
YARATICI DRAMA: MEHMET YURDAL A YARATICI DRAMA: MEHMET YURDAL A YARATICI DRAMA: MEHMET YURDAL  
T T  
Fatma Bozdemir İ Prof. Betül Çotuksöken Kaan Özkan Prof. Sevgi İyi İ Doç. Ferhat Kentel  
Gülfer Birsin L İzzet Irmak Doç. Kaan Ökten Yrd. Doç. Ahu Tunçel L Çiğdem Şimşek  
Güniz Onat Yalınbaş   Süleyman Arı   Öğr. Gör. Dilek Arlı   Prof. Sami Gülgöz *  

* Sami Gülgöz, 15-16 Temmuz tarihlerinde programı uygunsa gelebileceğini belirtmiştir.

Prof. Ali Nesin ve Sevan Nişanyan, yukarıdaki program dışında, felsefe çalışmalarımıza katılacaklardır.                                                                                                   
Not: Programın içeriği zamanla değişikliğe uğrayabilir. Eğer bu başlıklara ilaveten yer almasını istediğiniz başka konular varsa, bize mail atabilirsiniz. Programa katılacak konuşmacılar belli oldukça, yer alacakları başlıkların yanlarında, konuşmacıların isimlerini bulabilirsiniz.  
 
Programa katılmak isteyen katılımcıların, yukarıda belirtilen başlıklar hakkında herhangi bir ön bilgiye sahip olmaları gerekmemektedir. Bu programın özünü, katılımcıların bireysel görüşleri oluşturacak, ve bu bağlamda katılımcılardan herhangi bir ön bilgi beklenmemektedir. Düşünme tutkusu ve bilgi sevgisi bunun için yeterli olacaktır!!! 
 
Sorularınız için:
Bora Esenkaya:
[email protected]