2011 AVRUPA DİL ÖDÜLÜ SONUÇLARI

Merkez başkanlığımız hayatboyu Öğrenme programı leonardo da vinci koordinatörlüğü tarafından yürütülen avrupa dil Ödülü faaliyeti kapsamında 2011 teklif senesi için 73 başvuru alındı. “avrupa dil Ödülü ulusal jürisi” tarafından başvuru formu üzerinden yapılan saptama neticesinde 28 başvuru yerinde izleme ve değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Saptama süreci neticesinde 10 başvuru avrupa dil Ödülü almaya hak kazanmıştır. 6 kuruma ise teşvik belgesi verilmesi münasip görülmüştür.

Ödül Töreni 26 Eylül 2011 tarihinde düzenlenecektir. Kurumlara toplantı ile ilgili detaylı bildirim daha sonra yapılacaktır.

Tüm başvuru sahiplerine göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür eder ödül alan kurumları kutlarız.

Avrupa Dil Ödülü Almaya Hak Kazanan Kurumlar Listesi

Teşvik Belgesi Almaya Hak Kazanan Kurumlar Listesi