2010-2011 BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM ŞENLİĞİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 5 Matematik, 5 Fen ve Teknoloji, 5 Sosyal Bilgiler, 5 Teknoloji ve Tasarım ders öğretmenlerinden değerlendirme kurulu oluşturulacak. Bu kurulca sergilenmeye değer görülen 200 projenin seçimi yapılacaktır.

DEĞERLENDİRME KURULU
Sergilenen 200 proje arasından; İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce oluşturulacak ÜST KURUL tarafından;
A)İlköğretim 1. Kademede; 4 ve 5.sınıflar;Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal bilgiler derslerinden,
B)İlköğretim 2. Kademede; 6, 7 ve 8. sınıflar; Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Teknoloji ve Tasarım derslerinden, ilk üçe giren projeler seçilecektir.

GEREKÇE:
2. Sürekli gelişen Dünya piyasasında teknoloji ve bilişim alanındaki üretim yarışında yer alma isteği.
3. Ülkemizde bilim alanında yapılan araştırmaların yaygınlaştırılması, araştırmacı sayısının artırılması.
4. Çocuklarımızın ve gençlerimizin zamanlarını iyi değerlendirmelerini sağlamak.
5. Bilim Şenliği ile farklı projelerin paylaşılmasını sağlamak.
6.Ülkemizin gereksinim duyduğu geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek;
7.Bilimsel amaçlı yarışma ve benzeri etkinlikleri Bursa genelinde yaygınlaştırmak ve teşvik etmek,
8.Geleceğin bilim insanı olma potansiyeline sahip çocuklarımızı erken yaşlarda keşfedip var olan yeteneklerini geliştirmek,
9.Onlara gerekli desteği vererek araştırmacı bir ruh kazandırmaktır.

A M A Ç:
1. Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek.
2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek.
3.
4. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak yaşama hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak.
5. Çocuklarımızın ve gençlerimizin araştırmacı yanlarını ortaya çıkarıp, insanlık için yararlı yeni buluş ve projelerin hayata geçmesini sağlamak.

K A P S A M:
• İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
DAYANAK :
• Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği.
• Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği.
• Bursa Valiliği’nin 09/02/2011 tarih ve B.08.4.MEM.4.16.00.15.821.04/6048 sayılı onayları.
SÜREÇ:
Başlama Tarihi: 01/02/2011
Bitiş Tarihi : 26/05/2011
Sergi Alanında Hazırlık : 24 Mayıs 2011
Sergi Tarihi : 25-26 Mayıs 2011
Ödül tarihi : 26 Mayıs 2011 saat 14.00