20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi

Saygıdeğer Meslektaşlarımız,

Sizleri Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği’nin organizatörlüğünde Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Canik Belediyesi işbirliği ile 25-26-27 Ekim 2018 tarihleri arasında Samsun’da gerçekleştirilecek olan “20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi (PDRkongre2018)”ne davet etmekten onur duyarız.

Derneğimiz tarafından 1991 yılından bu yana ulusal düzeyde 13 kongre ve 6 uygulamalı kongre gerçekleştirilmiştir. Her iki kongremizi bu yıldan başlayarak birleştirerek uluslararası platforma taşıyor ve 20’cisini gerçekleştiriyoruz.

Bilindiği gibi, Türkiye elli yılı aşkın bir süredir lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde psikolojik danışman eğitimi veren ender ülkelerden biridir. Ülkemizin yarım yüzyıllık psikolojik danışman eğitimi deneyiminin PDR alanındaki yeni açılımlar, küresel ve yerel gereksinimler ışığında uluslararası bir kongrede irdelenmesinin, enine boyuna tartışılmasının PDR alanı ve psikolojik danışmanlık mesleğinin 21. yüzyıl vizyonuna katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu nedenle Kongremizin ana temasını “Geçmişten Geleceğe Psikolojik Danışman Eğitimi” olarak belirledik.

Kongremizde “psikolojik danışman eğitimi” ana temasının yanı sıra “okul psikolojik danışmanlığı”, “kariyer psikolojik danışmanlığı”, “aile psikolojik danışmanlığı”, “rehabilitasyon psikolojik danışmanlığı”, “bağımlılık psikolojik danışmanlığı” ve “ruh sağlığı psikolojik danışmanlığı” gibi uzmanlık alanları ile “psikolojik danışman eğitiminde akreditasyon” ve “psikolojik danışma uygulaması ve süpervizyonu” kapsamına giren alt temalara da yer verilecektir.

Kongremize gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde katılacak değerli uzmanların konferans, panel, çalıştay ve çeşitli tartışma platformları yoluyla ana tema ve alt temaları PDR alanının ve psikolojik danışmanlık mesleğinin 21. yüzyıl vizyonunu geliştirecek ve genişletecek şekilde ele alacaklarına inanıyoruz.

PDR’nin bu büyük bilgi şöleni için 25-26-27 Ekim 2018’de SAMSUN’da kongrenin gerçekleştirileceği Canik Belediyesi Kültür Merkezi’nde birlikte olmak dileğiyle…

Saygılarımla…

Doç. Dr. Cengiz ŞAHİN
Kongre Başkanı

Türk PDR Der Genel Başkanı

Kongre Konuları
Psikolojik Danışman Eğitimi
Okul Psikolojik Danışmanlığı
Kariyer Psikolojik Danışmanlığı
Aile Psikolojik Danışmanlığı
Rehabilitasyon Psikolojik Danışmanlığı
Bağımlılık Psikolojik Danışmanlığı
Ruh Sağlığı Psikolojik Danışmanlığı
Psikolojik Danışman Eğitiminde Akreditasyon
Psikolojik Danışma Uygulaması ve Süpervizyonu

2018 YILI EMPATİ ÖDÜLÜ DUYURUSU
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği 13.000’i aşan üye sayısı ve 23 şubesi ile Türkiye genelinde mesleğin gelişimine katkı sağlayan bir sivil toplum örgütüdür. Diğer etkinliklerimizin yanı sıra Dernek olarak, 2009 yılında başlayıp gelenekselleşerek devam eden “Yılın Empati Ödülü’nün sahibini belirlemeyi böylece toplumsal sorumluluğumuzu yerine getirmeyi hedeflemekteyiz.
Empati ödülü ile psikolojik danışma mesleğinin temel kavramlarından olan empatiyi, toplumsal yaşama taşıyarak bireylerin ve kurumların birbirlerini anlayabilme sürecine katkı sunmayı bir ölçüde kendimizi karşımızdakinin yerine koyabilmeyi, masanın öbür tarafından da birbirimizin duygu, düşünce ve davranışlarına bakabilmeyi amaçlamaktayız.
Her dönem daha da çok ihtiyaç duyduğumuz empati becerisini, yaptıkları çalışmalarda ortaya koyan kişi ve kurumlarımız daima vardır. Empatik yaklaşım ile toplumsal duyarlılığı artıran kişi ve kurumları, 2018 Empati Ödülü ile ödüllendirerek, onları daha görünür kılmayı amaçlıyoruz. Bu amaçla düzenlemekte olduğumuz 2018 Empati Ödülü’nün sahibini belirlememizde katkı ve katılımlarınızı beklemekteyiz.
Empati Ödülü’ne kimler aday gösterebilir ve kimler aday gösterilemez?
Empati Ödülüne; Derneğimiz üyeleri, gerçek kişiler ile tüzel kişiliğe sahip sivil toplum kuruluşları, kurum ve kuruluşlar aday gösterebilirler.
Dernek Yönetim Kurulu üyeleri ile Empati Değerlendirme Kurulu üyeleri Empati ödülüne aday gösteremez ve aday gösterilemezler.
Psikolojik Danışma hizmeti ve eğitimi verenler hariç; gerçek kişiler ile tüzel kişiliğe sahip sivil toplum kuruluşları, kurum ve kuruluşlar aday gösterilebilirler.
Aday Gösterme
20. Uluslararası PDR Kongresi’nin internet sayfasının ) Ödüller bölümünde yer alan “2018 Empati Ödülü Aday Öneri Formu” doldurarak empati@pdr.org.tr e-posta adresi aracılığıyla aday gösterilebilir. Daha ayrıntılı bilgiye “Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Yılın Empati Ödülü Düzenleme Yönergesi”nde ulaşılabilir.
2018 Empati Ödülü süreci nasıl olacaktır?
Ödüle aday gösterme süreci, 3 Haziran – 5 Ekim 2018 tarihleri arasında olacaktır. Ödüle önerilen adaylar için 6-12 Ekim 2018 tarihleri arasında Empati Değerlendirme Kurulu tarafından ön değerlendirme yapılarak en fazla üç aday belirlenecektir. Değerlendirme kurulunca belirlenen adaylardan biri 15 Ekim 2018 tarihinde son değerlendirme ile belirlenerek kongre internet sayfasından ilan edilecektir. Empati ödülüne değer görülen adaya, 25-26-27 Ekim 2018 tarihlerinde Samsun’da gerçekleştirilecek olan 20. Uluslararsı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi’nin açılış töreninde ödül takdim edilecektir.
Saygılarımla.
Doç. Dr. Cengiz ŞAHİN
Türk PDR Der Genel Başkanı