20. Ulusal Ortaokul Matematik Olimpiyatı

 

20. Ulusal Ortaokul Matematik Olimpiyatı 1. aşama sınavı 16 Haziran 2015 tarihinde yapılacaktır. Sınav TÜBİTAK adına İstanbul Üniversitesi tarafından yürütülecektir.

Ortaokula devam etmekte olan öğrencileri, matematik alanında çalışmalar yapmak üzere yönlendirmek, ilgi ve
yetenekleri doğrultusunda erken yaşlardan itibaren gelişmelerini desteklemek ve katkı sağlamak için Ulusal Ortaokul
Matematik Olimpiyatı düzenlenmektedir.

BAŞVURU KOŞULLARI (*)
– Matematik dalında yapılacak sınavlara, ülkemizdeki ve konuk statüsünde KKTC’deki ortaokulların 5. 6. 7. ve 8.
sınıflarında okuyan başarılı öğrenciler arasından okul yönetimlerince seçilecek en çok 5 öğrenci
katılabilecektir.
– Öğrencilerin T.C. vatandaşı olmaları gerekmektedir.
– Ulusal Ortaokul Matematik Olimpiyatına başvurular Okul Müdürlükleri tarafından yapılacaktır. Bireysel
başvurular kabul edilmemektedir.
– Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya
pasaport) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava
alınmayacaktır.

BAŞVURU YÖNTEMİ
– Ulusal Ortaokul Matematik Olimpiyat sınavı iki aşamalı olarak yapılacaktır. Birinci Aşama Sınavları TÜBİTAKBİDEB
adına İstanbul Üniversitesi tarafından yürütülecek ve başvurular
adresinden öğrencinin halen öğrenim gördüğü okul müdürlüğünce yapılacaktır.
– Başvurular İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi – TR13 0001 2009 8200 0006 2003 78 no’lu
hesaba sınav ücreti olan 20 TL yatırıldıktan sonra yapılabilecektir. (Ayrıca başvuru adresinden kredi kartı ile
ödeme yapılabilir.)
– Başvuru girişi yapıldıktan sonra bir öğrencinin yerine başka birinin önerilmesi ya da daha önce kontenjan
sayısından az öğrenci önerilmiş olan dallarda yeni öğrenciler önerilerek sayının tamamlanması gibi değişiklik
istemleri kabul edilmez.
– Okul Müdürlüklerinin sınava katılacak öğrencilerle ilgili istenilen bilgileri aşağıda verilen başvuru tarihleri
arasında adresinde yer alan formları doldurarak bildirmeleri gerekmektedir.
– Programla ilgili ilan ve açıklamalar TÜBİTAK – BİDEB adına İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim
Fakültesi tarafından tüm okullara İl Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığı ile duyurulacak ve
, http://www.tubitak.gov.tr web adreslerinde ilan edilecektir.

BAŞVURU TARİHİ
11 Mayıs – 22 Mayıs 2015
22 Mayıs 2015 tarihinden sonra yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.
BAŞVURU ADRESİ

SINAV TARİHİ VE YERİ
Sınavlar 16 Haziran 2015 tarihinde başvuru yoğunluğuna göre belirlenecek illerdeki sınav merkezlerinde yapılacaktır.
Adaylar, sınava girmek istedikleri sınav merkezlerini başvuru esnasında seçebileceklerdir. Adayların sınav giriş belgeleri
8 Haziran 2015 tarihinden itibaren Okul müdürlerince web adresinden edinilerek
imzalı ve kaşeli olarak sınava girecek öğrencilere teslim edilebilecektir.

SINAV YÖNTEMİ
Sınav iki aşamalı olarak yapılacak, birinci aşaması 16 Haziran 2015 BİDEB adına İstanbul Üniversitesince yürütülecek,
ikinci aşaması ise TÜBİTAK – BİDEB tarafından daha sonra ilan edilecek tarihlerde Ankara’da yapılacaktır.

A) Birinci Aşama Sınavı
Ulusal Ortaokul Matematik Olimpiyatı Birinci Aşama sınavı, çoktan seçmeli 32 sorudan oluşan test şeklindedir. Tüm
öğrenciler aynı soruları cevaplayacaklardır. (Sınıflara göre ayrı soru grubu yoktur.)
Birinci Aşama Sınavlarının Değerlendirmesi
Değerlendirme bölgesel ve ülke genelinde olmak üzere iki kategoride yapılacaktır.
a) Bölgesel Değerlendirme
Birinci Aşama Sınavı sonucuna göre, belli bir taban puanın üzerinde puan alan öğrenciler arasından,
bulundukları coğrafi bölge itibariyle (7 coğrafi bölge ve KKTC) derece kazananlara başarı belgesi verilir.
b) Ülke Genelinde Değerlendirme
– Türkiye genelinde kişisel başarı sıralaması dikkate alınarak, ilgili Komitece İkinci Aşama Sınavı’na girmeye hak
kazanan öğrenciler belirlenir. Değerlendirmeler Özel Okul ve Devlet Okulu öğrencileri olarak iki kategoride
yapılır, her iki kategori de kendi içinde değerlendirilerek taban puanları belirlenir.
– İkinci Aşama Sınavı’na girmeye hak kazanan öğrenciler, 2015 yazında TÜBİTAK tarafından düzenlenecek olan
Yaz Okuluna davet edilir. Birinci Aşama Sınavı sonunda, sınav sonuçları ve katılan tüm öğrencilerin puanları
sınav tarihinden sonra yaklaşık 1.5 ay içinde TÜBİTAK web sayfasında ilan edilir.

B) İkinci Aşama Sınavı
– Birinci Aşama Sınavı sonucuna göre, İKİNCİ AŞAMA SINAVI’na katılmaya hak kazanan öğrencilerin sınavı
Ankara’da yapılacaktır. Sınav tek oturumda yazılı olarak gerçekleşecektir.

İTİRAZLAR
– Adaylar sınav sorularına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarının http://www.tubitak.gov.tr ve
internet adreslerinde yayımından itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde,
sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların adaylara duyurulmasından itibaren en geç 10 (on) gün
içerisinde TÜBİTAK’a yapacaklardır.
– Adaylar, sorulara, sınav uygulamasına ve sonuçlara itiraz başvurularını İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan
Eğitim Fakültesi – TR13 0001 2009 8200 0006 2003 78 Döner Sermaye İşletmesi hesabına 10 TL (On TL KDV
Dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile TÜBİTAK’a
yapacaklardır.
– Banka dekontu, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe ile süresi geçtikten sonra
yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
– İtiraz sonuçları adaylara TÜBİTAK tarafından bildirilecektir.

ÖDÜLLER
– İkinci Aşama Sınavları sonucunda dereceye giren öğrencilere madalya ve başarı belgesi, madalya alan
öğrencilerin öğretmenlerine ise takdir belgesi verilir.
– İlgili Komitece öngörülen düzeyde başarı gösterdiği belirlenen öğrenciler, 2015-2016 öğretim yılı yarıyıl
tatilinde TÜBİTAK tarafından düzenlenecek Uluslararası Bilim Olimpiyatları Kış Okulu’na davet edilir.
– Madalya alan öğrencilerden Genç Balkan Matematik Olimpiyatı’na katılmak için yaşı uygun olanlar, 2016
ilkbaharında yapılacak olan Genç Balkan Matematik Olimpiyatı Takım Seçme Sınavı’na çağrılacaklardır. (Genç
Balkan Matematik Olimpiyatı’na katılacak öğrencilerin, Olimpiyat sınavının yapılacağı gün 15,5 yaşını(186 ay)
aşmamış olmaları gerekmektedir.)
(*)
– Ulusal Ortaokul Matematik Olimpiyatında zorluk düzeyi, matematikte özel yetenekleri keşfetme amacı
doğrultusunda belirlenmektedir. Bu nedenle, olimpiyat sınavlarının, gerek içerik, gerekse düzey bakımından,
ortaokul öğrencilerinin girdiği diğer seçme ve giriş sınavlarından farklı olduğu bilinmelidir.
– Ulusal Ortaokul Matematik Olimpiyatı, ortaokulların 5. 6. 7. ve 8. sınıflarına devam etmekte olan tüm
öğrencilere açık olmakla birlikte, öğrencilerimizi istenmeyen türden bir başarısızlık duygusuyla karşı karşıya
bırakmamak için, başvurularda bu içerik ve düzey farklılığının göz önünde bulundurulmasında yarar
görülmektedir. TÜBİTAK – Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı’nın sitesinde bulunan geçmiş sınav
örneklerinin öğrenciler tarafından incelenmesinin sağlanması, bu açıdan yol gösterici olacaktır.

Geçmiş yıllara ait sınav soruları ve cevap anahtarlarına, http://www.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

NOT: Geçtiğimiz yıllarda sınavlara başvurusu yapılan adayların yaklaşık % 20’sinin sınavlara girmediği tespit edilmiştir.

Bu durum Kurumumuz ve sınavı yürüten kurum açısından büyük bir iş gücü ve ekonomik kayba neden olmaktadır.
Bu hususta okulların, aday gösterilen öğrencilerin sınavlara girmeleri ve sınava girmeyecek öğrencinin
başvurusunun yapılmaması konusunda daha özenli davranmalarını önemlidir.

Bu programla ilgili tüm uygulamalar TÜBİTAK Bilim Kurulunca onaylanmış Genel Uygulama Esaslarına dayanılarak
hazırlanmış “Yürütme Kural ve İlkeleri” esas alınarak yapılır.

http://www.tubitak.gov.tr/tr/olimpiyatlar/io-matematik-olimpiyatlari/icerik-e-basvuru