20. MEF Ulusal ve Uluslararası Araştırma Projeleri Yarışması

20. MEF Ulusal ve Uluslararası Araştırma Projeleri Yarışması

ARAŞTIRMAPROJELERİYARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1. MEF Eğitim Kurumları;ülkemizdeki fen öğrenimini desteklemek, bu alanda yetenekliöğrencileri bilimsel araştırmalara yöneltmek ve onların “Geleceğin Bilim Adamları” olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla lise ve dengi okul öğrencileri arasında ondokuz yıldır düzenlemektedir.

 2.Yarışmaya, Türkiye’den ve yurtdışından ilköğretim sonrası eğitim yapan lise ve dengi okul öğrencileri katılabilecektir.

3. Araştırma Projeleri Fizik, Kimya, Biyoloji dallarında hazırlanacaktır.

4. Projeler bilimsel bir araştırma niteliği taşımalı, orjinal olmalı ve daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış olmalıdır. Bu özelliklere sahip olmayan projeler başvuru aşamasında elenecektir. (Orjinal olmayan projelerin sorumluluğu, proje sahipleri ve danışman öğretmenlere aittir.)

5. Yarışmaya bir öğrenci ancak bir proje ile katılabilir. Projeler bir öğrenci tarafından hazırlanabileceği gibi, grup çalışması biçiminde (maksimum 3 öğrenci 2 öğretmen) de hazırlanabilir. (Ödüller, projeyi hazırlayan kişi sayısına bakılmaksızın proje başına verilecektir.)

6. Projeler, üniversitelerin öğretim üyelerinden oluşan jüri tarafından değerlendirilecektir.

7. Jüri, projenin içeriğine göre projenin bilim alanını değiştirebilir. Örneğin, kimya alanında gönderilmiş bir projenin içeriği biyoloji ağırlıklı ise, o proje, bir biyoloji projesi olarak değerlendirilebilir.

8. Yarışmaya katılanlardan, projeleri sergilenmeye değer görülen proje sahiplerine, İstanbul’da düzenlenecek serginin yeri ve tarihi Nisan ayı içerisinde bildirilecektir.

9. İstanbul dışından ve yurtdışından gelecek proje sahibi öğrenciler ile danışman öğretmenlerin geliş-gidiş (tren, otobüs, gemi), yol ücret bedelleri, yarışma salonunda ulaşım standı görevlilerince tarafınıza ödenecektir.

Başvuru şartları devamı

Başvuru Formunu
indirmek için tıklayınız!