20. ESKİŞEHİR ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ KISA FİLM YAPIM DESTEĞİ

20. ESKİŞEHİR ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ KISA FİLM YAPIM DESTEĞİ YARIŞMA ŞARTNAMESİ

EFF KISA FİLM YAPIM DESTEĞİ NEDİR?

Eskişehir Uluslararası Film Festivali (EFF) tarafından bu yıl ilk kez sağlanacak olan Kısa Film Yapım Desteği, Türkiye’de sinema-televizyon eğitimi almakta olan lisans öğrencilerinin, yapım aşamasında olan kısa filmlerine jüri kararı ile maddi destek sağlayan bir fondur. (Lisansütü öğrencilerine açık değildir.)

AMAÇ
Yapım aşamasındaki projelere destek olarak kısa filme katkı sağlamaktır. Bu destek başvuru yapan projeler arasından seçilecek üç projenin her birine 3000’er TLmaddi destek ile sınırlıdır. Yarışma jürisi tarafından seçilen proje, filmin çekilmesi koşulu ile ödüllendirilecektir.

GENEL HÜKÜMLER

1-) Kısa Film Yapım Desteği’ne katılan tüm proje sahipleri bu şartnamede yer alan hususları kabul etmiş sayılırlar.

2-) Bu şartname belirlenmeyen diğer hususlarda karar yetkisi ve değişiklik hakkı Eskişehir Uluslararası Film Festivali (EFF) yönetimine aittir.3-) Bu yönetmelik Festival Yönetimi’nin onayıyla 1 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

BAŞVURU KOŞULLARI

1-) EFF Kısa Film Yapım Desteği Yarışmasına başvurular sadece süresi 20 dakikadan uzun olmayan yalnızca kurmaca türündeki film projelerine açıktır. Süresi 20 dakikayı aşan ve/veya başka bir tür veya teknik (animasyon-deneysel-belgesel vb.) kabul edilmeyecektir.

2-) Tüm yönetmen ve yapımcı adayları 2018 EFF Kısa Film Yapım Desteği Yarışmasına yalnızca bir proje ile katılım gösterebilir.

3-) EFF Kısa Film Yapım Desteği Yarışmasına başvuran kısa film projelerinin çekim aşamasına geçmemiş olması gerekmektedir. Senaryoların yapım açısından çekilebilir özelliklere sahip olması gerekir.

4-) EFF kısa film yapım desteği başvuruları yalnızca resmi internet adresinde yer alan ilgili kişiye yapılacak posta yoluyla, kargo ücreti başvuru sahibine ait olmak üzere proje dosyasının eksiksiz olarak gönderilmesi ile gerçekleştirilir.

5-) EFF kapsamında düzenlenen Kısa Film Yapım Desteği’ne başvuran projeler arasından finale kalan 10 senaryo önseçici kurul tarafından belirlenir. Jüri tarafından seçilen üç projeye yapım destek ödülü verilir.

6-) Başvuru dosyası içinde başvuru formu (*Ek 1) ve diğer gerekli belgeler (*Ek 2) yer almalıdır.

7-) Son başvuru tarihi 15 Ekim 2018 tir. Bu tarihten sonra ulaşan projeler (postadaki gecikmeler dahil) değerlendirmeye alınmayacaktır.

8-)Yarışma sonuçları, 16 Kasım 2018 tarihinde 20. Eskişehir Uluslararası Film Festivali açılış töreninde açıklanacaktır.

9-) Festival kapsamında ödül kazanarak projelerine destek almaya hak kazananlar, filmlerini 30 Mayıs 2019 tarihine kadar EFF yürütme kurulu adına Öğr. Gör. Meltem Cemiloğlu Altunay’a teslim etmekle yükümlüdürler. Filmlerini o tarihe kadar teslim etmeyen proje sahipleri, EFF’ne 3000 TL ve bu ödülün yasal faizini ödemekle yükümlüdür.

10-) Festival kapsamında ödül kazanarak projelerine destek almaya hak kazananlara para ödülünün ilk bölümü olan 2000 TL 30 Kasım 2018’e kadar, kalan 1000 TL ise ara rapor onaylandıktan sonra 31Mart 2019 tarihine kadar verilecektir.

11-) Festival kapsamında ödül kazanan proje sahipleri “EFF Kısa Film Yapım Desteği” platform yöneticilerine projenin son durumuna dair 15 Mart 2019 tarihine kadar ara raporu yollamak zorundadır. (*Ek 3)
 Ara raporu onaylanmayan veya eksik olan projeye, kalan destek (1000 TL) verilmeyecek ve o ana kadar verilen destek (2000 TL) yasal faizi ile geri alınacaktır.

12-) Başvurular; EFF KISA FİLM YAPIM DESTEĞİ YARIŞMASI / Öğr. Gör. Meltem Cemiloğlu Altunay / Anadolu Üniversitesi / İletişim Bilimleri Fakültesi / Tepebaşı / 29470/ Eskişehir adresine elden, kurye veya taahhütlü posta ile gönderilmelidir. E-maille yapılan başvurular, postadaki gecikmeler ve alıcı ödemeli yapılan gönderiler kabul edilmeyecektir.

13-) Başvuru sırasında yazılı tüm bilgilerin doğruluğu, proje sahibinin sorumluluğundadır. Bilgilerin doğruluğu konusunda ortaya çıkan/çıkabilecek olan hukuksal sorumluluk proje sahibine aittir. Bu konuda EFF’nin sorumluluğu yoktur.

14-) Projenin sahibi(yönetmen), tamamladığı filminin ilk gösterimini 2019 EFF kapsamında yapmakla yükümlüdür.

15-) EFF Kısa Film Yapım Desteği Ödülü’nü almaya hak kazanan projelerin yapımcıları, filmlerinin açılış ve kapanış jeneriklerinde, yayınladıkları basın bültenlerinde, gazete ilanlarında ve filmle ilgili her türlü tanıtım materyalinde aldıkları ödülü EFF logosuyla birlikte belirtmekle yükümlüdür.

16-) Projenin tamamlanmasından önce veya sonra proje hakkında yazılı/basılı haber materyali çıkması durumunda projenin adında bir değişiklik yapılamayacaktır.

17-)
EFF’den ödülle ayrılan projeler katıldıkları festival ve aldıkları ödülleri EFF’ne bildirmekle yükümlüdürler.

18-) Eskişehir Uluslararası Film Festivali’ne başvuran katılımcılar bu şartname maddelerini kabul etmiş sayılır.

http://www.eskfilmfest.com