20. Akademik Bilişim Konferansı

20. Akademik Bilişim Konferansı

Üniversitelerde bilgi teknolojileri konusunda ilgili grupları biraraya getirerek, bilgi teknolojileri altyapısı, kullanımı, eğitimi ve üretimini tüm boyutlarıyla tanıtmak, tartışmak, tecrübeleri paylaşmak ve ortak politika oluşturmak amaçlarıyla ulusal boyutta düzenlenen Akademik Bilişim 2018 konferansının 20. si, 27 Ocak-2 Şubat 2018 tarihleri arasında üniversitemiz ev sahipliğinde yapılacaktır.

Ana tema ve konulara uygun akademik bildirilerin sunulacağı konferansa, ulusal boyutta, ülkemizden ve Türki Cumhuriyetlerden, akademisyenler, üniversitelerden, kamu kurumlarından ve özel sektörden, bilgi işlem merkezlerinin yöneticileri, çalışanları, eğitimcileri veya bu konularda satın alma, kiralama, lisanslama vb. hizmetleri yürüten personelleri ile bilişim konusuna ilgi duyan herkesin katılımı beklenmektedir.

Organizyona 7 günlük olup iki kısımdan oluşmaktadır. İlk 4 gün kurslar yapılmakta olup 4o tan fazla kursta yaklaşık 2000 bin kursiyerin katılımı ile sonraki 3 günlük konferans ile birlikte 10.000 kişiye yakın katılım olması tahmin edilmektedir. Konferans süresince aynı anda 44 farklı salonda sunumların gerçekleştirilmesi için gerekli alt yapı hazırlanmış olup, konferans ziyaretçilerinin, kalacakları otellerden yapılacak transfer hizmeti, konferans süresince kullanacakları çanta, bloknot, kalem, vb. ihtiyaçları, her gün sabah ve öğleden sonra verilecek cafe break hizmeti, açılış kokteyli, kapanış yemeği ile öğle yemekleri üniversitemiz tarafından karşılanacaktır.
Katılımcı ve ziyaretçilerin yeni teknolojileri yerinde görmeleri, sorgulamaları, bilişim sektöründe yaşanan değişimler hakkında bilgi sahibi olmaları, kurumlarında, çalıştıkları alanlarda ihtiyaç duydukları yazılım veya donanımları deneyerek öğrenmeleri kapsamında, konferansın yapılacağı “Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi” binasının ana grişinde fuar hizmeti verilebilmesi amacı ile farklı boyutlarda standlar kurulacaktır. Kurulacak standlarda yer alacak firmalardan konferans organizasyonunun bahsedilen giderlerini karşılamak için, seçebilecekleri sponsorluk başlığı altında farklı alanlar için farklı ücretlerde olmak üzere katılım bedeli talep edilmektedir.

Firmanızın, akademisyenlerin, bilişim sektörü çalışanlarının ve ilgililerin, kısaca bilişim uzmanlarının bir araya geleceği bu etkinlikte sponsor olarak yer almasını arzulamaktayız. Bu amaçla ab2018.karabuk.edu.tr adresinde yer alan sponsorluk başlığı altındaki koşulları ve kat planlarını inceleyerek, ilgi duymanız durumunda iletişim bilgilerimizden bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz.

Akademik Bilişim 2018
Yerel Organizyaon Komitesi

KONFERANS KONULARI
1 Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
2 Sanayi Devrimi 4.0
3 Yapay Zeka
4 İnternet ve Sosyal Bilimler
5 E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
6 Açık Kaynak Ders Araçları ve MOOC
7 Eğitim Teknolojileri ve Fatih Projesi
8 Eğitim Yönetimi ve Bilişim
9 Sosyal Ağlar: Eğitim ve İş Dünyası
10 Yeni Medya
11 Temel Bilimlerde Bilişim
12 E-İş, M-İş ve Yeni/İnternet Ekonomisi
13 Internet, Demokrasi, Katılım, Saydamlık
14 Engelsiz Bilişim ve W3C
15 İnternet yasakları, sansür ve zararlı içerik
16 Gizlilik, bireysel haklar, mahremiyet
17 İnternet Yönetişimi ve STK’lar
18 Digital Aktivizm, Siber Kültür
19 Sayısal Bölünme, KİEM, İnternet Evleri
20 İnternet’te Türkçe kullanımı ve İçerik
21 Yeni Nesil Internet: internet2, Ipv6
22 Mobil Ağ Teknolojileri ve Uygulamaları
23 Yeni Internet teknolojileri
24 Wiki, RSS ve birlikte çalışma ortamları
25 Web 3.0, Semantik Web ve Xml
26 e-çevre, e-atık, yeşil BT
27 E-tarım, Tarımsal Bilişim
28 İnternet ve Medikal Bilişim
29 İnşaat Bilişimi, Kent Bilgi Sistemleri
30 Mekansal Bilişim, CBS ve Mashup
31 Açık/Bilgiye Erişim ve İfade Ozgürlüğü ¨
32 Bilişim Hukuku ve Fikri Haklar
33 E-kütüphanecilik, E -Kaynaklar, e-kitap
34 Altyapı, Yeni Teknolojiler ve Serbestleşme
35 3/4G, Wifi, WiMax, Mesh Ağları
36 Başarı Hikayeleri
37 Türkiyenin BT Stratejisi ve Eylem Planı
38 Ağ Teknolojileri ve Güvenliği
39 Nesne ve Birey için Kimlik Yönetimi
40 Bilişim güvenliği ve güvenlik sistemleri
41 Kriptoloji ve E-imza
42 Yazılım Mühendisliği
43 Yazılım Geliştirme Ortamları
44 Açık Donanım ve Gömülü Sistemler
45 Sistem ve Ağ Yönetimi
46 Veri Madenciliği ve Veri Tabanları
47 Web Servisleri, Sunucuların ç alıştırılması
48 İnternet ve Sanat
49 Bulut/Kuantum Hesap ve Yüksek Başarım
50 İstenmeyen Trafik: Spam, Virüs, P2P
51 Bilişim Eğitimi, Bilgi Okuryazarlığı
52 Arttırılmış Gerçeklik, IPTV, VoIP
53 Açık Veri, Açık Devlet,
54 Yönetim Bilişim Sistemleri
55 Ozgür Yazılım, Açık Kaynak ¨
56 E-devlet: Türkiye Deneyimleri
57 Araştırma ve İnnovasyon Ağları
58 Kurumsal İnternet Politikaları
59 Universite Bilişim Sistemleri

KURS KONULARI
1 Ağ ve Sistem Yönetimi
2 Bilgi ve Bilişim Güvenliği
3 Web Servisleri, Mashup, Ajax, SOA
4 Açık kaynak ve özgür yazılımlar
5 DNS ve E-posta sistemleri
6 İçerik Yönetim Sistemleri
7 Büyük Veri, Veri Analizi, R
8 Web – Veritabanı arayüzü ve CORBA
9 Perl, Python, F, PHP, Ruby, Rails
10 IPv6
11 Özgür Web Teknolojileri ¨
12 C, C++, Java
13 Tarama Mekanizmaları
14 Samba, Squid, Proxy
15 Erişebilirlik ve W3C
16 SGML, HTML, TeX, pdf
17 Web 2.0/3.0, XML ve Semantic Web
18 Virus ve Spam Filtreleme
19 P2P ve İstenmeyen Trafik
20 Kriptoloji ve e-imza
21 Kümeleme mimarileri
22 Yazılım güvenli ği
23 Linux, Gömülü sistemler
24 Mobil Yazılım Geliştirme
25 Nesnelerin İnterneti, Robotiks
26 Açık Donanım, Arduino, 3D Yazıcı
27 Grid, Bulut ve Yüksek Başarım
28 Sosyal Ağlar, Yeni Medya