2. YILMAZ GÜNEY ÖYKÜ ÖDÜLLERİ

Festivalin genel yöneliminde olduğu gibi öykü dalında da amacımız, katılımcıları birbiriyle “yarıştırmak” değil; edebiyatla ilgili olan kesimleri bir araya getirmek,  tecrübe paylaşımı sağlamak, iyiye ve güzele dair düşleri birleştirmek, üretimi ve emeği özendirmektir.

1. Yapılacak değerlendirmelerde Yılmaz Güney’in sanat anlayışı bir etken olarak göz önünde bulundurulacaktır.

2. Katılım, amatör ya da profesyonel; yaş, cinsiyet, etnik aidiyet ve objektif sınıf aidiyeti gibi koşullar aranmaksızın herkese açıktır.

3. Öykü konusu serbesttir. Her katılımcı en fazla iki öyküyle katılabilir. Katılım sonrasında, festival organizasyon kolektifi, özgün eserleri -bir kereye mahsus olmak üzere- herhangi bir yerde yayınlama ya da yayınlamama hakkına sahiptir. Eserler iade edilmez.

4. Sonuçlar 31 Mart 2012 tarihinde İstanbul’da yapılacak olan ödül töreninde açıklanacaktır.

5. Öykü Değerlendirme Kurulu; Cemil Kavukçu, Nursel Duruel, Özcan Karabulut, Semih Gümüş ve Vecdi Erbay’dan oluşmaktadır.

6. Dereceye giren ve beğeni toplayan öykülerden oluşan bir seçki yayınlanacak ve eser sahiplerine gönderilecektir.

7. Festivale öyküleriyle katılan katılımcılar, yönetmelik ilkelerini kabul etmiş sayılırlar.

BAŞVURU ŞEKLİ ve TEKNİK ÖZELLİKLER:
8. Eserler elden ya da posta/kargo yoluyla aşağıda iletişim bilgileri verilen Yüz Çiçek Açsın Kültür Merkezi’ne iletilmelidir.

9. Eserler word belgesi formatında Times New Roman karakteri ile 12 punto büyüklükte hazırlanmalıdır. Eserler en fazla 15 sayfa olmalıdır.

10. Son katılım tarihi 15 Ocak 2012 olup eserler bu tarihe kadar “Yüz Çiçek Açsın Kültür Merkezi, Mahmut Şevket Paşa Mah, Mithatpaşa cad. No: 3/3, Okmeydanı, Şişli/İST.” adresine elden ya da posta/kargo yoluyla aşağıda sıralananlar eksiksiz olarak gönderilmelidir.

– Öykülerin A4 ebadında alınmış çıktısı (altı nüsha)

– Öykülerin Word formatında CD’ye kaydedilmiş hali (Word belgesi “eser sahibinin adı-eser adı” şeklinde isimlendirilmelidir, aynı bilgiler CD üzerine de yazılmalıdır.)

– Eser sahibine ait bir adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafın arkasına eser sahibinin adı-soyadı yazılmış olmalıdır)

DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAK ESERLER:
– Daha önce basılı veya dijital ortamda yayınlanmış eserler,

– Yazar olarak altında imzası bulunan kişiye ait olmayan, bir yerden tamamen ya da kısmen kopyalanıp yarışmaya gönderilen öyküler,

– Çok sayıda imla hatası ve sözcüklerde yazım hatası içeren öyküler,

– Son başvuru tarihinden sonra teslim edilen öyküler,

ÖDÜLLER:
– Değerlendirme kurulunun belirleyeceği toplam 6 eserin sahiplerine, 31 Mart 2012 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek ödül töreninde özel tasarlanmış festival heykelcikleri takdim edilecektir.

– Ek olarak, “Yılmaz Güney Ödülü” alan 3 eser sahibine, Yılmaz Güney Vakfı tarafından restore edilmiş Yılmaz Güney filmlerinden oluşan birer DVD seti armağan edilecektir.

– “Özendirme Ödülü” alan 3 eser sahibine, Yılmaz Güney Vakfı tarafından yayınlanmış olan Yılmaz Güney kitaplarından oluşan birer kitap seti armağan edilecektir.

YGKSF ÖYKÜ ÖDÜLLERİ BAŞVURU FORMUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ