2. Yerel Yönetim Anlayışında Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu

2. YEREL YÖNETİM ANLAYIŞINDA YENİ YAKLAŞIMLAR SEMPOZYUMU

Toplumun temel gereksinimlerini katılımcı bir süreçle saptayan, kentli ihtiyaçlarını gözeten, alternatif çözümleri barındıran yerel yönetim modeli ancak sistematik bir yaklaşımla gerçekleşebilir. Yeni yerel yönetim modelinde, yerel yönetimlerin teknik ve stratejik faaliyet alanları üzerinden sistem geliştirilebilir. Sistematik yaklaşımın kuramsal temelleri de yerel yönetim alanında yapılan akademik faaliyetler ile geliştirilebilir.

İlki, 16 Aralık 2010 tarihinde, üniversitemizin sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde düzenlenen “Yerel Yönetim Anlayışında Yeni Yaklaşımlar” sempozyumu, yerel yönetim alanında yeni yaklaşımları farklı dinamikleri ile ele alarak tartışmaya açmıştır. Bu sempozyumda yer alan “Kentsel Dönüşüm”, güncel mevzuat boyutu ile yeni bir içerik kazanmış, adeta yeni bir kent planlama anlayışı haline getirilmiştir.

Farklı modellerle geliştirilen birçok kentsel dönüşüm projesi ile kentler şekillenmeye başlamıştır. Kentsel dönüşüm uygulamaları ile patlayıcı mühendisliğinin bu alandaki uygulamalara etkisi gündeme oturmuştur.

Öte yandan, yaşam alanlarına ve seçmen profillerine bağlı olarak farklı yaklaşımlarla ele alınan “Sosyal Belediyecilik ve Katılım” üzerine yapılan tartışmalar güncelliğini korumaktadır. Günümüzde halkın, gönüllü olarak yönetime katıldığı, belediyelerine daha fazla gittiği ve katılımcılığı içselleştirmeye başladığı gözlenmektedir. Belediye yöneticileri halkın desteği ve katılımı olmadan hiçbir projenin başarılı olmayacağının bilincine varmıştır. Sempozyumlar açısından da katılımcılık bir yaklaşım olarak ele alınabilir. Bu sempozyumda, sempozyuma gelenlerin aktif katılımcılık gösterebilmeleri için kendilerini ifade edebilecekleri, “Tematik Atölyeler”in oluşturulması planlanmıştır.

Büyükşehir Belediyelerine ilişkin 12 Kasım 2012 kabul tarihli 6360 sayılı yeni yasayla, “yerinde yönetim” kavramı yeniden sorgulanmaya başlanmıştır. Güncel kavramların ortaya çıkmasındaki temel hedef, yerel yönetimlerin yönetim alanındaki yetki ve etkinliğini arttırırken, çok boyutlu diğer amaçlarının yanında esas olarak halkın katılımını daha demokratik hale getirmektir. Bununla birlikte imar planlama yetkilerinin mevcut bulunan ve yeni kurulan Büyükşehirlerde yoğunluk kazanması, yerel düzeyde katılımcılığı nasıl etkileyecektir?

Bütün bu olgular, ilk sempozyumun önemini ve buna bağlı olarak ikinci bir sempozyumun gerekliliğini ortaya koymaktadır. Türkiye ve Avrupa’da gündemde olan yönetişim, katılım, sosyal belediyecilik, yerel dinamikler olarak tanımlanabilecek yeni yerel yönetim anlayışı kavramları bu yasal düzenlemelerden nasıl etkilenecek? Kentsel dönüşüm ve yerinden yönetim konularında teorik tartışmalardan, pratik uygulama alanlarına geçiş sürecinde, her iki konuda da mevzuatın yenilenmiş olması dikkat çekici bir konudur. Bu alanlardaki sürekli değişim ve yenilik süreçleri, yerel yönetim meslek alanının dinamizmini de göstermektedir. Bu zengin içerik, farklı meslek alanlarını, farklı uzmanlık ve platformlardaki insanları da bir araya getirecek niteliktedir.

11 Nisan 2013 Perşembe günü düzenlenecek olan 2’nci sempozyumda, yerinde yönetim, katılımcılık, sosyal belediyecilik ve kentsel dönüşüm konuları ile birlikte, ulaşım ve altyapı sorunları, çevre sorunları, kent estetiği gibi yerel yönetimlerin uğraş alanındaki teknik konulara yer verilecektir.

Yerel yönetimlerin birbirinden farklı alanlardaki uzmanların çalışmalarını gerektiren çeşitli konularından, ortak bir sempozyum bildirgesinin hazırlanması, yerel seçimlere hazırlanan yerel yöneticilere farklı fikirler verebilecektir.

Prof. Dr. Ali KAHRİMAN
Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı

2. YEREL YÖNETİM ANLAYIŞINDA YENİ YAKLAŞIMLAR SEMPOZYUMU

Düzenleyen: Okan Üniversitesi
Tarih: 11 Nisan 2013 Perşembe
Yer: Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü – Mevlana Konferans Salonu
9.00 – 9.30 Toplantı Kayıt

9.30 – 10.00 Açılış Konuşmaları

Prof. Dr. Şule KUT, Rektör

Bekir OKAN, Mütevelli Heyet Başkanı

Menderes TÜREL, AKP Antalya Milletvekili

Kadir TOPBAŞ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

Hüseyin Avni MUTLU, İstanbul Valisi

Muammer GÜLER, TC İçişleri Bakanı

10.45 – 12.00 Açılış Paneli

Moderatör: Prof. Dr. Mustafa KOÇAK

Panelistler:

Prof. Dr. Korel GÖYMEN , Sabancı Üniversitesi

“Avrupa Birliğinde Yerel Yönetimler: Eğilimler, Öncelikler, Temel Sorun Alanları ”

Prof. Dr. Ruşen KELEŞ ,Ankara Üniversitesi

“Yerel ve Bölgesel Demokraside Son Gelişmeler”

Prof. Dr. Nihat FALAY , İstanbul Üniversitesi

“Yönetimde Reform ve Yerel Yönetim Anlayışı”

Doç. Dr. Murat Cemal YALÇINTAN Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

“Şehircilikte Mucize Çözüm: Kentsel Dönüşüm”

Öğle Yemeği

2. Paralel Oturumlar

13.00-14.30 Atölye 1. Kentsel Dönüşüm / Yerinde Dönüşüm, Mülkiyet Sorunları

Moderatör: Prof.Dr. Nihat Enver ÜLGER, Okan Üniversitesi

Ana Konuşmacı: Av. Selami ÖZTÜRK, Kadıköy Belediye Başkanı

Diğer Katılımcılar: İstekli Sempozyum Katılımcıları

13.00-14.30 Atölye 2. Yerinden Yönetim/Yerel Demokratik Platformlar, Katılımcılık

Moderatör: Yrd.Doç.Dr. Mehmet KABASAKAL, Okan Üniversitesi

Ana Konuşmacı: Prof.Dr. Mustafa ZENGİN, Maltepe Belediye Başkanı

Diğer Katılımcılar: İstekli Sempozyum Katılımcıları

13.00-14.30 Atölye 3. Metropollerde Ulaşım, Altyapı Sorunları ve Çözüm Önerileri

Moderatör: Prof.Dr. Güngör EVREN, Okan Üniversitesi

Ana Konuşmacı: Mustafa KARA, Üsküdar Belediye Başkanı

Diğer Katılımcılar: İstekli Sempozyum Katılımcıları

13.00-14.30 Atölye 4. Sosyal Belediyecilik,Sosyal Faaliyetler, E-Belediyecilik

Belediyelerde Örgüt Kültürü ve Örgütsel Davranış

Moderatörler: Prof.Dr. Gonca TELLİ YAMAMOTO, Okan Üniversitesi

Ana Konuşmacı: Mustafa SARIGÜL, Şişli Belediye Başkanı

Diğer Katılımcılar: İstekli Sempozyum Katılımcıları

13.00-14.30 Atölye 5. Mekansal Dönüşümlerin Çevre ve Kent Estetiğine Etkileri

Eko-Belediyecilik ve Kentsel Doku

Moderatör: Prof.Dr. Harun BATIRBAYGİL, Okan Üniversitesi

Ana Konuşmacı: Dr. Sadi YAZICI, Tuzla Belediye Başkanı,

Diğer Katılımcılar: İstekli Sempozyum Katılımcıları

14.30-14.45 Ara

14.45-15.45 3. Oturum: Forum

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Mustafa KİBAROĞLU

Konuşmacılar: Atölye Moderatörleri, Tüm Katılımcılar

15.45-16.00 Kapanış: Prof. Dr. Ali KAHRİMAN, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı

*Sempozyuma katılım ücretsizdir.

2. YEREL YÖNETİM ANLAYIŞINDA YENİ YAKLAŞIMLAR SEMPOZYUMU

ONUR KURULU

Bekir OKAN
Okan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı

Mehmet OKAN
Okan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Şule KUT
Okan Üniversitesi Rektörü

DÜZENLEME KURULU BAŞKANI

Prof.Dr. Ali KAHRİMAN
Okan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü

BİLİM KURULU

Prof.Dr. Sadık KIRBAŞ
Okan Üniversitesi Kurucu Rektörü

Prof.Dr. Mustafa KOÇAK
Hukuk Fakültesi Dekanı, Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof.Dr. Bülent VARDAR
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı

Prof.Dr. Özer ERTUNA
Rektör Danışmanı, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü Öğretim Üyesi

Prof.Dr. Enver ÜLGER
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü Başkanı

Prof.Dr. Harun BATIRBAYGİL
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Başkanı

Prof.Dr. Mustafa KİBAROĞLU
İktisadi İdari bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Gonca TELLİ YAMAMOTO
Uzem Merkez Müdürü

Prof.Dr. Altan AKI
Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Nevin ÇEKİRGE
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Güngör EVREN
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Lojistik Bölümü Öğretim Üyesi

Yrd.Doç.Dr. Mehmet KABASAKAL
Rektör Danışmanı, Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi

Yrd.Doç.Dr. Umut AZAK
İktisadi İdari bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi

Yrd.Doç.Dr. Hasret DİKİCİ BİLGİN
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi

Yrd.Doç.Dr. Hüsnü TOLU
Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı

Yrd.Doç.Dr. Birol ALAS
Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı

Yrd.Doç.Dr. İbrahim GÖNEN
Meslek Yüksekokulu İkinci Öğretim Koordinatörü

Yrd.Doç.Dr. Lütfi SAKA
Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin MERT
Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölüm Başkanı

Öğr.Gör. Yaşar ÖZAY
Gazeteci Yazar, Meslek Yüksekokulu Danışma Kurulu Üyesi

DÜZENLEME KURULU

Yrd.Doç.Dr. Seda H. BOSTANCI
Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler Program Başkanı

Öğr.Gör. Dr. Hakkı SAĞLAM
Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi İ.Ö. Program Başkanı

Öğr.Gör. Seray TOKSÖZ
Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölüm Başkanı

Öğr.Gör. Erkan DUYAR
Meslek Yüksekokulu Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanı

Öğr.Gör. Oya SANCAR
Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği Program Başkanı

Öğr.Gör. Mine ARTU
Meslek Yüksekokulu Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Program Başkanı

Öğr.Gör. Veli BOZTEPE
Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Programcılığı Program Başkanı

Öğr.Gör. Alper ÇELTİKÇİ
Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi Program Başkanı

Öğr.Gör. Tuğba DÜZCÜ
Meslek Yüksekokulu Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Program Başkanı

Öğr.Gör. Alaz KAHRAMAN
Meslek Yüksekokulu Yapı Denetimi Program Başkanı

Öğr.Gör. Önder GENÇ
Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi

Öğr.Gör. Deniz AKTAN
Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı Öğretim Görevlisi

Öğr.Gör. Ayşe ALTUN
Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı Öğretim Görevlisi

Öğr.Gör. Celal YALÇIN
Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.