2. Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğinde Yenilikçi ve Kolay Çözümler Proje Yarışması

2.Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Alanında Kolay Çözüm Proje Yarışması

GAP Bölge’sinde Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Alanlarında Yenilikçi ve Kolay Çözüm Önerileri Proje Yarışması aşağıda belirtilen hedef kitleye yönelik iki ayrı kategoride düzenlenecektir:
· Orta Öğretim Kurumları (Genel, Mesleki ve Teknik Liseler)
· Meslek Yüksek Okulları

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde (Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak) öğrenim gören tüm ortaöğretim (Genel, Mesleki ve Teknik Liseler) ve ön lisans (Meslek Yüksek Okulu/MYO) öğrencileri

Başvuru formuna www.gapgreen.org adresinden ulaşılabilir.

Ön başvuru 26 Şubat-16 Mart 2018
Proje Sergisi ise 9-10 Mayıs 2018

Yaratıcılık: “Yaratıcılık, kişinin kendini anlatmasının değişik yollarından biridir. Yaratıcılığı
arttırmak için çeşitli yöntemler önerilmiştir ve yaratıcılığın müzikte, tiyatroda, yazarlıkta farklı görünümleri bulunmaktadır.” 1 Yaratıcılık, olmayan bir şeyi hayal edebilme, bir şeyi herkesten farklı yollarla yapabilme ve yeni fikirler geliştirebilme yeteneğidir. Başka bir deyişle, yaratıcılık herkesin gördüğü şeyi aynı görüp onunla ilgili farklı şeyler düşünebilmektir. Yaratıcılık en basit şekliyle orijinal, sosyal faydaları olan ürünler veya fikirler yaratabilme yeteneği olarak tanımlanabilir.
Yenilikçilik (İnovasyon): “Yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş ürün (mal ya da hizmet), veya sürecin; yeni bir pazarlama yönteminin; ya da iş uygulamalarında, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni bir organizasyonel yönetimin uygulanmasıdır”

İnovasyonda önemli olan yaratıcı
fikri, ürüne ya da hizmete dönüştürerek, kullanıma geçirebilmek ve nihayetinde “ticari bir katma değer artışı” sağlayabilmektir.