2. Versiyon Tasarım Yarışması

 

Bu yarışma TABİM’e ait www.alokurs.com sitesi tarafından düzenlenmektedir.

Son Katılım Tarihi : 01 Haziran 2012, Cuma, Saat: 17:00

Kurallar:
1.Yarışma Tabim çalışanları dışında herkese açıktır.
2.Yarışmaya katılanların alokurs.com üyesi olması zorunludur.
3.Yarışmaya katılım bireysel ya da en fazla 2’şer kişilik gruplar halinde olabilir.
4.Bir katılımcı, en fazla iki çalışmayla aday olabilir.
5.Yarışmaya gönderilen tasarım ya da tasarımların, ödül kazanmamış, özgün, önceden herhangi bir mecrada kullanılmamış ve telif haklarının satılmamış olması gereklidir. Bu şartlara uymayan tasarımlar ve templateler diskalifiye edilecektir. Başkasına ait olduğu sonradan belirlenen tasarımlar için, sorumluluk katılımcıya aittir.
6.Gönderilen çalışmalar, patent enstitülerince daha önce korunmaya alınmamış, tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır.
7.Oluşacak her türlü sorunun hukuki yaptırımı ve süreçlerin maddi yaptırımı yarışmacıya ait olup, doğabilecek sorunlardan Tabim, www.alokurs.com ya da Seçici Kurul üyeleri sorumlu tutulamaz. Yarışmacılar, Tabim’in, Seçici Kurul’un ve www.alokurs.com’un kararlarına saygı göstereceklerini yarışmaya katılmış olmakla beyan etmiş olurlar.
8.Yarışmaya gönderilen çalışmalar iade edilmez.
9.Tabim ve www.alokurs.com sitesi yarışmayla ilgili olarak önceden duyurmak koşulu ile dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
10.Tabim ve www.alokurs.com sitesi yarışmada ödül kazananların isimlerini sitede ve dilediği mecrada açıklama hakkını saklı tutar.
11.Yarışmaya gönderilen tasarım, en geç 20 Ocak 2012 Cuma günü saat 17.00’den önce teslim edilmiş olmalıdır. Hangi nedenle olursa olsun belirtilen tarihten sonra teslim edilecek tasarımlar yarışmaya dahil edilmeyecektir.
12.Tasarımların www.alokurs.com’un ihtiyacını karşılamaması halinde ya da diğer herhangi bir nedenle yarışma tekrarlanabilir ya da her aşamasında iptal edilebilir veya Seçici Kurul ödüle layık görmeyebilir.
13.Yarışmada dereceye giren tasarımlar 06 Şubat 2012 Cuma günü www.alokurs.com da yayınlanacaktır.
14.Yukarıdaki şartlardan herhangi birinin eksik olması durumunda, yarışmacının tasarımı değerlendirmeye alınmayacaktır.
15.Yarışmaya katılan herkes yarışma şartlarını okuyup anlayarak peşinen kabul etmiş sayılır.
16.Ödül olarak belirlenen miktarın, vergi ve diğer yasal yükümlülükleri talihliler tarafından ödenir.

Katılım İçin Tasarım Koşulları:
 
1.Yarışmada www.alokurs.com’un anasayfası ve detay sayfalarının (kurs,seminer,eğitim) tasarımı yapılacaktır. (Toplam 4 sayfa). Yarışmada dereceye giren kişilerden, alokurs.com ek tasarım talep edebilir.
2.Web sayfası, görsel anlamda çağdaş, akılda kalıcı, orijinal, sade ve özgün olmalıdır.
3.Yarışmaya katılımda renk sınırlaması yoktur.
4.alokurs.com’un mevcut logosu veya farklı logolar tasarım esnasında kullanılabilir.

5.Sayfalarda kullanılabilecek web programlama dilleri php, asp, jsp, cgi, html, xml, html, cfml, action script, sql, cold fusion, VBScript, javascript. vb. ve diğer yazılımlar photoshop, flash, dreamweaver, vb. Tercih katılımcılara bırakılmıştır.
6.Web sayfası tasarımları CD ile teslim edilecektir. CD üzerinde ad soyad ve imza olması zorunludur. Tüm başvurulara özgeçmiş eklenmelidir.
7.Seçici Kurul, eserleri; özgünlük, yaratıcılık, yarışma amaçlarına uygunluk kriterleri üzerinden değerlendirecektir.
8.Yukarıdaki teknik şartlardan herhangi birinin eksik olması durumunda, yarışmacının tasarımı değerlendirmeye alınmayacaktır.
 
Tasarımların Gönderilmesi:
 
Katılımcılar tasarımları “Son katılım tarihi” ne kadar Selanik Cad. 26/13 Kızılay/Çankaya ANKARA adresine posta ile ya da elden teslim edeceklerdir.
Postalama şirketi ile yaşanan sorunlardan Tabim ve www.alokurs.com sitesi sorumlu değildir.
 
Seçici Kurul:

Değerlendirme www.alokurs.com’un belirleyeceği jüri üyeleri tarafından yapılacaktır.

 
Yayın ve Telif Hakkı:

Yarışmada ödül alan veya alamadığı halde sergilenmeye hak kazanan eserlerin her türlü telif, yayın, kullanım ve sergileme hakları münhasıran www.alokurs.com sitesi sahibi, yöneticisi ve iştirakçisine devredilmiş sayılacaktır.
Tabim ve www.alokurs.com bu tasarımlarla ilgili yapacağı yazılı ve görsel yayınlar, sergilemeler için eser sahiplerine ayrıca bir ödemede bulunmaz.
Katılımcılar şartname hükümlerini aynen kabul ederler.

Ödüller:

Birincilik ödülü :
3000 TL (Üç bin Türk Lirası)
İkincilik ödülü:
2000 TL (İki bin Türk Lirası)
Üçüncülük ödülü:
1000 TL (Bin Türk Lirası)
 
Ayrıca yarışmaya katılan tüm katılımcılara “yarışma katılım belgesi” verilecektir.

Ödül Teslimatı:

Dereceye giren yarışmacılara 11.02.2012 tarihinde ödül töreninde, ödülleri teslim edilecektir.
 
*Bu yarışma Tabim Bilgisayar Pazarlama Ticaret Ltd. Şirketi tarafından Milli Piyango İdaresi’nin 05.12.2011 tarih ve B.07.1.MPİ.0.13.00.02–401.02.99/3321-11393 sayılı yazısı ile Milli Piyango İdaresi izni kapsamı dışında düzenlenmektedir.