2. Uluslararası Yörük Yaşamı Kültürü ve Türk Sanatları Sempozyumu

Alanya Belediyesi ev sahipliğinde, Antalya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürlüğü, Akdeniz
Üniversitesi Yörük Kültürü Araştırma Merkezi (YÖRKAM) Müdürlüğü ve Geleneksel Türk
Sanatları Bölümü, Göç eden Sarıkeçili Yörük Derneği destekleri ile 2 Uluslararası Yörük
Yaşamı Kültürü ve Türk Sanatları Sempozyumu Antalya / Alanya’da yapılacaktır.
Etkinlik tüm akademisyen ve sanatseverlere açıktır.

(Panel – Sempozyum – Workshop – Karma Sergiler-Kişisel Sergiler- Selçuklu ve Yörük
Kıyafetleri Defilesi – Kıl Çadırlarda Yörük Orta Oyunları – Grup Atölyeleri – Müzik
Dinletileri – Temsili Yörük Göçü)

20-24 NİSAN 2019

SEMPOZYUM VE SANAT ETKİNLİKLERİ ONURSAL BAŞKANI
Adem Murat YÜCEL (Alanya Belediye Başkanı)

SEMPOZYUM VE SANAT ETKİNLİKLERİ DÖNEM BAŞKANI
Prof. Dr. H. Feriha AKPINARLI (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

SEMPOZYUM VE SANAT ETKİNLİKLERİ BAŞKANI
Doç. Mehmet Ali EROĞLU (Akdeniz Üniversitesi)

ETKİNLİK ORGANİZASYON VE YÜRÜTME KURULU
Prof. Dr. Sema TAĞI (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
Doç. Dr. Fatma Nur BAŞARAN (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
Doç. Mehmet Ali EROĞLU (Akdeniz Üniversitesi)
Doç. Fatih USLU (Akdeniz Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Öznur AYDIN (Akdeniz Üniversitesi)
Arş. Gör. Gökçe COŞKUN (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
Arş. Gör. Vedat ÜNALDI (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
Arş. Gör. Serap SEZEN (Akdeniz Üniversitesi)
Sezer KAYA (Çevre Mühendisi)
Emine ERKAL (Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü)
Baki Tamer TELLİ (Alanya Belediyesi Özel Kalem Müdürü)
Nimet HACIKURA (Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü)
Safa KOÇAK (Alanya Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü)
Nilgün AKMAN (Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü)
Yaşar Yiğit KAÇMAZ (Alanya Belediyesi)
Halil İbrahim YAĞAL (Göç Eden Sarı Keçili Dernek Başkanı)

YURTDIŞI KATILIMCI ÜLKELER
Almanya-Gürcistan-Ukrayna-Makedonya- Azerbaycan-Sırbistan-Kosova-Kırgızistan-Bosna
Hersek-Kazakistan-Yunanistan

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. H. Feriha AKPINARLI (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
Prof. Dr. Sema TAĞI (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
Doç. Dr. Fatma Nur BAŞARAN (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
Doç. Mehmet Ali EROĞLU (Akdeniz Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Öznur AYDIN (Akdeniz Üniversitesi)
Arş. Gör. Gökçe COŞKUN (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
Arş. Gör. Vedat ÜNALDI (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
Arş. Gör. Serap SEZEN (Akdeniz Üniversitesi)