2.ULUSLARARASI UZAKTAN ÖĞRENME VE YENİLİKÇİ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ KONFERANSI

2.ULUSLARARASI UZAKTAN ÖĞRENME VE YENİLİKÇİ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ KONFERANSI

Sayın Araştırmacı,

Başkent Üniversitesi ev sahipliğinde, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BUZEM) tarafından 12-13 Aralık 2018 tarihlerinde Ankara Kızılcahamam’da “II. International Conference On Distance Learning and Innovative Educational Technologies – DILET2018” başlıklı konferans düzenlenecektir. Konferans içerisinde çağrılı konuşmacılar, paneller, sözlü ve poster sunumları yer alacaktır.

Geçtiğimiz sene birincisini düzenlediğimiz bu konferansta, bu sene kapsamı daha geniş tutup uluslararası düzeyde uzaktan eğitim alanında yurt içi ve yurt dışından uzman ve saygın konuşmacıların yer alması hedeflenmektedir. Yenilikçi eğitim teknolojileri ve uzaktan öğrenme kapsamında ele alınabilecek konular aşağıda sıralanmıştır:

Uzaktan Öğrenme
Açık ve Uzaktan Eğitim
Açık Ders Malzemeleri
Bilişim Teknolojileri ve Eğitimi
Disiplinlerarası Öğrenme Yaklaşımları
Uzaktan Eğitimde Öğretim Tasarımı
Mobil Öğrenme
Karma/Harmanlanmış Eğitim
Yenilikçi eğitim teknolojileri
Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu, Modeller ve Uygulamalar
Sosyal Ağlar ve Öğrenme
Yaşam Boyu Öğrenme

Konferansımıza katkı sağlayacak tüm bilim insanlarını, kurumları, öğretmenleri ve öğrencileri davet ediyoruz.

Detaylı bilgi, başvuru ve son gelişmeler için http://dilet.baskent.edu.tr adresini takip ediniz.

Saygılarımla

Prof. Dr. Şeref Mirasyedioğlu

BUZEM Merkez Müdürü

Önemli Tarihler
Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih 15 Kasım 2018
Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlan Tarihi 3 Aralık 2018
Tam Metin Gönderimi için Son Tarih 3 Aralık 2018
Erken Kayıt Dönemi Kasım 2018 – Kasım 2018
Geç Kayıt Dönemi Aralık 2018 – Aralık 2018
Konferans Programının İlan Tarihi Aralık 2018
Konferans Tarihi 12 – 13 Aralık 2018

http://dilet.baskent.edu.tr