2. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi

Değerli Katılımcılar
2. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi, 12. Ulusal Türk Tıp Tarihi Kongresi  ve 2. Türk Diş Hekimliği Tarihi Sempozyumu bir arada olarak İstanbul’da, 10-13 Aralık 2012’de, Türk Tıp Tarihi Kurumu ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı tarafından düzenlenecektir. 1938 yılında kurulan Türk Tıp Tarihi Kurumu’nun dünyada ve Türkiye’de ikinci kez yapılacak olan bu Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi’ne yurt içinden ve dışından değerli meslektaşlarımızın katılacağını düşünerek mutlu-
luk duyuyoruz.
Türk Tıp Tarihi’ni ve  Türk Diş Hekimliği Tarihi’ni çeşitli konularıyla incelemek ve tartışmak, bu kongrenin başlıca amacıdır. Bu bağlamda değerli bildiriler sunacak olan meslektaşlarımızın Türk Tıp ve Diş Hekimliği Tarihi’ni derinliğine inceleyecek olan araştırmalarını tartışarak yararlı sonuçlar elde edileceğini umuyoruz.
Dört gün sürecek olan bu üç toplantının bir günü 12. Ulusal Türk Tıp Tarihi Kongresi’ne  ve bir  günü de 2. Ulusal Türk Diş Hekimliği Tari-
hi Sempozyumu’na  ayrılmıştır. Bu arada Uluslararası Tıp Tarihi Derneği (ISHM) ve Uluslararası İslam Tıp Tarihi Derneği (ISHIM), 2. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi’ni desteklemektedirler.

Bu kongrelerde sizlerle birlikte olmaktan kıvanç duyacağımızı bildirir, saygılar sunarız.

Prof. Dr. Ayşegül DEMIRHAN ERDEMIR                                                      Prof. Dr. Öztan USMANBAŞ
Türk Tıp Tarihi Kurumu Başkanı                                                          Türk Tıp Tarihi Kurumu İkinci Başkanı
Kongre Eş-Başkanı                                                                                                  Kongre Eş-Başkanı

 

KONGRE ONURSAL BAŞKANLARI /
CONGRESS HONORARY CO-CHAIRMEN
Prof. Dr. Yunus SÖYLET (İstanbul Üniversitesi Rektörü)
Prof. Dr. Özgün  ENVER (İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı)
Prof. Dr. Hasan MERİÇ (İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı)
Prof. Dr. Nil SARI
Prof. Dr. Esin KAHYA

KONGRE BAŞKANLARI / CONGRESS CO-CHAIRMEN
Prof. Dr. Ayşegül DEMİRHAN ERDEMİR
Prof. Dr. Öztan USMANBAŞ

KONGRE İKİNCİ BAŞKANI / VICE-PRESIDENT OF THE CONGRESS
Prof. Dr. Arın NAMAL

DÜZENLEME KURULU / ORGANIZING COMMITTEE
Prof. Dr. Arın NAMAL
Doç. Dr. Elif ATICI
Yrd. Doç. Dr. Hakan ERTİN
Yrd. Doç. Dr. Sezer ERER
Yrd. Doç. Dr. Mahmut GÜRGAN
Yrd. Doç. Dr. Funda KADIOĞLU
Dr. Burhan AKGÜN
Arş. Gör. Ümit Emrah KURT

KONGRE GENEL SEKRETERİ
GENERAL SECRETARY OF THE CONGRESS
Dr. Burhan AKGÜN

ULUSLARARASI BİLİMSEL KOMİTE (Alfabetik sırayla)
INTERNATIONAL SCIENTIFIC COMMITTEE (In Alphabetical Order)
Prof. Dr. Farid AL-AKBARLI (Azerbaycan, Azerbaijan)
Prof. Dr. Şahin AKSOY (Türkiye)
Prof. Dr. Ayten ALTINTAŞ (Türkiye)
Prof. Dr. Adnan ATAÇ (Türkiye)
Prof. Dr. İbrahim BAŞAĞAOĞLU (Türkiye)
Prof. Dr. Hanzade DOĞAN (Türkiye)
Prof. Dr. Slavka DRAGANOVA (Bulgaristan, Bulgaria)
Prof. Dr. Ahmet EFEOĞLU (Türkiye)
Prof. Dr. Ömür ELÇİOĞLU (Türkiye)
Prof. Dr. Ayşegül DEMİRHAN ERDEMİR (Türkiye)
Prof. Dr. Raif ERİŞEN (Türkiye)
Prof. Dr. Ertuğrul GÖKSOY (Türkiye)
Prof.Dr.Hüsrev HATEMİ(Türkiye)
Prof. Dr. Abdul Nasser KAADAN (Suriye, Syria)
Prof. Dr. Esin KAHYA (Türkiye)
Prof. Dr. Şafak Sahir KARAMEHMETOĞLU (Türkiye)
Prof. Dr. Ingrid KÄSTNER (Almanya/Germany)
Prof. Dr. Stoyanka KENDEROVA (Bulgaristan, Bulgaria)
Prof. Dr. Ubeydullah KERİMOV (Özbekistan, Republic of Uzbekistan)
Prof. Dr. Hasan MERİÇ (Türkiye)
Prof. Dr. Arın NAMAL (Türkiye)
Prof. Dr. Zuhal ÖZAYDIN (Türkiye)
Prof. Dr. Gülbin ÖZÇELİKAY (Türkiye)
Prof. Dr. Nil SARI (Türkiye)
Prof. Dr. Sevgi ŞAR (Türkiye)
Prof. Dr. Bozena PLONKA SYROKA (Polonya/Poland)
Prof. Dr. Öztan USMANBAŞ (Türkiye)
Prof. Dr. İlter UZEL (Türkiye)
Prof. Dr. İsmail YAKIT (Türkiye)
Prof. Dr. Giorgio ZANCHİN (İtalya/Italy)

SOSYAL KURUL / SOCIAL COMMITTEE
Prof. Dr. Nil SARI (Türkiye)
Prof. Dr. Adnan ATAÇ (Türkiye)
Dr. Burhan AKGÜN (Türkiye)
Arş. Gör. Ümit Emrah KURT (Türkiye)
Jale YAVUZ (Türkiye)
Gaye ÖZEN (Türkiye)
Fatma TOLON (Türkiye)

İLETİŞİM / CONTACT
Prof. Dr. Ayşegül DEMİRHAN ERDEMİR
e-mail: aysegul.erdemir@yahoo.com
Cep. Tel:0-532-45294375

KONGRE KONULARI
İslam Öncesi Türk Tıbbı ve Diş Hekimliği 
Selçuklu Türklerinde Tıp ve Diş Hekimliği 
Osmanlılarda Tıp ve Diş Hekimliği 
Türkiye Cumhuriyeti Döneminde Türk Tıbbı ve Diş Hekimliği 
Türk Tıbbının ve Diş Hekimliğinin Batı Tıbbı İle İlişkileri 
Türk Tıbbının ve Diş Hekimliğinin Doğu Tıbbı İle İlişkileri
Türk Cumhuriyetlerinde Tıp ve Diş Hekimliği 
Türk Cumhuriyetleri Arasında Tıbbi İlişkiler 
Türklerde Halk Tıbbı 
İstanbul’da Sağlık Kurumları 
İstanbul’da Sağlığa Hizmet Edenler 
İstanbul’da Halk Tıbbı
Diğer Konular 

CONGRESS TOPICS
Preislamic Turkish Medicine and Dentistry
Medicine and Dentistry in the Seljuk Era
Ottoman Medicine and Dentistry
Turkish Medicine and Dentistry during the Republic of Turkey
Relations between Turkish Medicine and Dentistry and Western Medicine
Relations between Turkish Medicine and Dentistry and Eastern Medicine
Medicine and Dentistry in the Turkish States
Medical Relations among Turkish States
Folkloric Medicine in Turks
Health Foundations in İstanbul
Known Health Practitioners in İstanbul
Traditional Medicine in İstanbul
Varia

ÖNEMLİ TARİHLER – IMPORTANT DATES
Son Özet Gönderme Tarihi / Deadline for abstracts:            
15 Eylül / September 15, 2012
Bildirinin Kabul Tarihi / Acceptance of oral or poster papers:     
1 Ekim /October 1, 2012
Kongre Aidatı en son ödeme tarihi/Deadline Registration fee:   
15 Ekim/October 15, 2012
Önemli Not: 15 Ekim 2012’ye kadar kongre kayıt ücreti yatırmayanların bildirileri programa
alınmayacaktır. Bildiri metinleri kongreden sonraki bir tarihte teslim edilecektir.
Important Note: Papers will be excluded from the Congress Program if the registration fee is
not paid until the deadline. Deadline is 15 October 2012.
Papers will be submitted on a date at  er the Congress.7
ÖZET HAZIRLAMA KURALLARI
1.  Her katılımcının en fazla bir sözlü ve bir poster bildirisi olabilecektir.
2.  Özetler 250 – 300 kelime ve Türkçe ve İngilizce olmalıdır. Ayrıca Türkçe başlık, İngilizce
başlık, yazar adı (adları), adres ve e-mail bilgileri bulunmalıdır. Özetler, 12 punto Times
New Roman karakterinde, 1 satır aralıklı olarak hazırlanmalı ve 2003 WORD dosyasında
gönderilmelidir.
3.  Bildiri metinleri kongreden sonraki bir tarihte toplanacaktır.
4.  Poster ölçüleri 70 cm genişlik X 90 cm uzunlukta olacaktır.
5.  Posterler kongre boyunca asılı kalacaktır.
Bildiri özetlerinin gönderileceği e-mail adresi:
İletişim/Contact
Prof. Dr. Ayşegül Demirhan Erdemir
e-mail: aysegul.erdemir@yahoo.com
GSM: 0-532-4529437

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.