2. Uluslararası Türk Dünyasının Ortak Dili – Nakışlar Sempozyumu

Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bakü Yunus Emre Enstitüsü ve Azerbaycan Halı Müzesi 22-24 Mayıs 2017 tarihlerinde Bakü’de “Ortak Kaynaklardan Çeşitli Yollar” konulu “2. Uluslararası Türk Dünyasının Ortak Dili – Nakışlar” sempozyumu gerçekleştirecektir.

Eski zamanlardan beri manevi vatanımız büyük Türk dünyasının çeşitli maddi ve kültürel mirası üzerinde kazılmış desenler insanlığın en değerli hazinesi olmuştur. Onlar ait oldukları dönem, toplum, kültür ve tahayyülde yaşanan evrim hakkında önemli bilgiler taşımışlardır. Coğrafi açıdan geniş toprakları fetheden Türk halkının sahip olduğu desen sistemi tarih boyunca yapıcı sanat yapısı, ritim akıcılığı ve dinamik açısından çekici olduğu kadar da kendilerinde gizemli ve soyut bilgiler taşımışlardır. Bugün çeşitli kıtalarda bu mirasın izleri kayalar, taşlar, seramik, metal, ağaç, giyim ve süs eşyaları, halı ve çeşitli doku örnekleri üzerinde yaşamaktadır. Onlar görsel görüntü olmakla birlikte, mükemmel mantıklı açıklamalarının temeli üzerinde oluşmuş çok sayıda efsane, masal, bayatı ve rivayet halinde folklorumuz ve etnografyamızda yer almışlardır.

Türk kültüründe halının ne gibi rolü var? İlk hali nerede ve kimler (yerleşik yoksa göçebe yaşam tarzı süren halk) tarafından oluştu? Onu süsleyen desenler neyi anlatır?

Nakış en ilkel şekilli daire, romb, üçgen, dolambaç başlayarak oluşmuş ve kamil nebati, zoomorf, antropomorfik, efsanevi tasvirlere yükselerek onu yaratan halkın kültürünün ifadesine dönüşmüştür.

Halı desenleri dili uluslararası ve evrenseldir. Çünkü onlar Türkçe konuşan halklarla birlikte, diğer ulusların sanatsal değerlerinden de zenginleşmiş, eski dönemlerden başlayarak yüzyıllar boyunca ekonomik ilişkiler yaratan İpek Yolu gibi ticari ve kültürel ilişkiler yoluyla karşılıklı şekilde behrelenmis Avrupa, Asya, Doğu ülkelerinin de sivilizasiyalarını desen, sembol, semboller aracılığıyla özünde yaşatıyor.

Amacımız bu sempozyum aracılığıyla Türk halklarının ortak mirası olan halı desenlerinin incelenmesi alanında yapılan araştırma çalışmalarını daha da zenginleştirmek, halkımızın kendi milli kültürel değerlerine olan ilgi ve dikkatini, bu alanda bulunan bilgilerini ulaştırmaktır.

Sempozyumun konusu Türk halı sanatında desenler, bu konu herhangi bir tarihi dönemleri –(MÖ), İslam ve diğer tarihi dönemlerden başlayarak günümüze kadar olan büyük bir zamanı kapsıyor. Desen özelliklerinin, coğrafi yayılımın, maddi ve manevi mirasın korunmasının tipolojik sınıflaması alanında çalışan bilim insanlarının varlığını ve önerilerini bekliyoruz. Sunulan tebliğler kitap olarak yayımlanarak, kütüphanelere ve katılımcılara takdim edilecektir.

Sempozyumu teşriflerinizi bizim için büyük bir onur olacaktır.

Sempozyumda yer alan konular:

Türkçe konuşan halkların ortak dili durumundaki nakışların anlamları ve onların kökenleri
Türkçe konuşan halkların ortak halı kültüründe yer alan desenlerle ilgili terimler ve bu alanda yaşanan sorunlar;
Halı sanatında kullanılan nakışların diğer sanat türleri ile ilişkisi, etkileşimi ve zenginleştirilmesi;
Dünya sanatında nakışların önemi ve yeni eğilimler: klasik temel üzerine kurulan modern üslup;
İnsan medeniyetinin bir parçası olarak nakışların özel sanat dili.
SEMPOZYUM DİLİ:

Katılımcılara sunumlarını yapmak için maksimum 15 dakika süre verilecektir. Bildiriler Azerbaycan Türkçesi, Türkiye Türkçesi, Rusça ve İngilizce olarak sunulabilir.
YAZIM KURALLARI:

Bildiri metni Times New Roman yazı tipiyle 14 punto ve 1.5 satır aralığında yazılacaktır. Yabancı katılımcıların tebliğleri anlaşılabilmesi için bildiri metninin başına İngilizce özet konmalıdır.

Sunulan bildiriler kitap halinde yayımlanacağından katılımcıların bildiri metinlerini 5 sayfa ana dillerinde ve 2 sayfa İngilizce özet olarak hazırlamaları gerekmektedir.

Bildirilerinizi 1 Nisan 2017 tarihine kadar aşağıda belirtilen e -posta adresine göndermeniz gerekmektedir.

E-Posta : carpetsymposium@gmail.com

Not : Sempozyum katılımcılarının Bakü’ye ulaşımları ve konaklama giderleri kendileri tarafından karşılanacaktır. Katılımcılarının kalacağı otel, Organizasyon Komitesi tarafından belirlenecektir. Başka bir otelin tercih edilmesi durumunda şehir içi ulaşım giderleri de katılımcıların kendileri tarafından karşılanacaktır.

Saygılarımızla, Organizasyon Komitesi

ildirilerin Son Gönderilme Tarihi: 1 Nisan 2017

Onaylanan Bildirilerin Açıklanma Tarihi: 15 Nisan 2017

Sempozyum Tarihleri: 22 – 24 Mayıs 2017