2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi

Değerli Araştırmacılar, Öğretmenler ve Meslektaşlarımız,

2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi (UTEK2019) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ev sahipliğinde Muğla İlinin Bodrum İlçesindeki Pina Yarımadasında bulunan La Blanche Island Bodrum Hotel’de gerçekleştirilecektir. Kongrenin birincisi 2018 yılında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi ev sahipliğinde Bursa’da yapılmıştır. Uluslararası Temel Eğitim Kongresinin ikincisi sizlerin katkısıyla 23 – 27 Ekim 2019 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk – Kazak Üniversitesi, Uluslararası Final Üniversitesi ve ilerleyen tarihler içerisinde açıklayacağımız ulusal ve uluslararası üniversitelerle Muğla’da yapacağımız kongrenin gelenekselleşmesinde yer almaktan onur duymaktayız.

Kongrenin amacı, Temel Eğitim çatısı altında yer alan ilkokul eğitimine ve okulöncesi eğitimine yönelik bilimsel çalışma, uygulama ve deneyimleri paylaşmak, bu alanda çalışan akademisyen, öğretmen ve öğrencileri bir araya getirerek bilimsel ve sosyal etkileşimi üst düzeye çıkarmak, aralarında işbirliği ve eşgüdüm sağlamak, yeni bakış açıları ve çalışma alanları oluşturmaktır.

Kongrenin bilimsel niteliğini arttırmak için yurt dışından ve yurt içinden alandaki en iyi bilim insanlarının kongreye katılımını sağlamaya çalışacağız. Ayrıca Temel Eğitimin güncel sorunlarını ayrıntılı olarak tartışmak, değerlendirmek ve gerekli bilimsel ortamları oluşturmak için gayret göstereceğiz. Bu kapsamda kongrede, davetli bildiriler, konferanslar, paneller, poster, eğitimde iyi örnekler sunumlarına ve atölye çalışmalarına yer verilecektir. Bunlar dışında sosyal etkileşimleri arttırmak için spor müsabakaları, yarışlar ve konserlere yer vereceğiz. Kısacası bilimsel ve sosyal etkileşimi zengin bir kongrenin hazırlığı içindeyiz.

Bildiri, çalıştay, panel ve eğitimde iyi örnekler özetleri çalışmaların kabulünden sonra kongre özet e-kitapta ISBN’li olarak yayınlanacaktır. Bildiri, çalıştay, panel ve eğitimde iyi örnekler tam metinlerinin tam metin bildiri kitabında veya ulusal ve uluslararası indekslerde taranmakta olan dergilerde hakem sürecinden sonra yayınlanması sağlanacaktır. Ayrıca uluslararası yayınevi statüsünde yer alan yayın evi aracılıyla tematik kitaplar oluşturulacak ve kitap bölümü olarak basılacaktır. Özellikle ilkokul ve okulöncesi öğretmenlerimizin yer almasını arzu ettiğimiz “Temel Eğitimde İyi Örnekler” adlı uluslararası nitelikli bir etkinlik kitabı basılması planlanmaktadır. Kongreye destek veren ulusal ve uluslararası dergi ve yayın evlerinin adları www.utek2019.com sayfasından açıklanacaktır. 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi ile eş zamanlı olarak 1. Ulusal Okul Öncesi Çalıştayı ve 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Çalıştayını sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz.

23 – 27 Ekim 2019 tarihlerinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ev sahipliğince yapılacak olan 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresinde sizleri görmekten mutluluk duyacağımızı belirtir, çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dileriz.

Saygılarımızla.

Doç. Dr. Sabri SİDEKLİ
Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
Prof. Dr. Bilal DUMAN
Eğitim Fakültesi Dekanı

2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi’nin konu alanları aşağıda yer almaktadır.

Okul Öncesi Eğitimde;
Aile ve Toplum Katılımı
Alternatif Yaklaşım ve Uygulamalar
Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi
Bilim Sanat Merkezleri
Çocuk Edebiyatı
Çocuk Gelişimi
Çocuk Hakları
Çocuk Kültürü
Çocuk Nörolojisi
Çocuk Psikiyatrisi
Çok Kültürlü Eğitim
Değer Eğitimi
Dil ve Konuşma Terapistliği
E Okuryazarlık
Eğitim Hizmetlerine Erişim ve Eşitlik
Eğitim Programları ve Değerlendirme
Eğitim Vizyonu
Eğitim Yönetimi ve Denetimi
Eğitimde İyi Örnekler ve Etkinlikler
Ergoterapi
Erken Müdahale
Farklı Okul Modelleri
Fen ve Doğa Eğitimi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Gelişimsel Pediatri
Görsel Sanatlar Eğitimi
Hizmetiçi Eğitim
İki Dillilere Türkçe Öğretimi
Kalite ve Standartlar
Kodlama Eğitimi
Lisans Üstü Eğitim
Matematik Eğitimi
Medya Okuryazarlığı
Müzik Eğitimi
Okul Olgunluğu ve Okula Hazırlık
Okul Öncesi Eğitim ve Okula Hazırlık
Okul Öncesi Öğretmen İstihdamı
Okul Öncesinde Program Geliştirme
Okulöncesi Öğretmen Yetiştirme
Okulöncesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programı
Okuma ve Yazmaya Hazırlık
Öğrenme Ortamları
Öğretmenlik Uygulaması
Ölçme ve Değerlendirme
Özel Eğitim
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
Psikolojik Hizmetler
Sağlık ve Beslenme
Sivil Toplum Çalışmaları
Sosyal Beceri Eğitimi
Sosyal Hizmet
STEM Eğitimi
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi
Yabancı Dil Eğitimi

İlkokul Eğitiminde;
Beceri Eğitimi
Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Bilim Sanat Merkezleri
Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim
Coğrafya Eğitimi
Çocuk Edebiyatı
Çocuk Sağlığı
Değer Eğitimi
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi
E Okuryazarlık
Eğitim Tarihi
Eğitim ve Öğretim Sorunları
Eğitim Vizyonu
Eğitim Yönetimi
Eğitimde İyi Örnekler ve Etkinlikler
Fen ve Teknoloji Öğretimi
Görsel Sanatlar Eğitimi
Hayat Bilgisi Öğretimi
İki Dillilere Türkçe Öğretimi
İlk Okuma ve Yazma Öğretimi
İlkokulda Temel Fen Bilimleri
İlkokulda Temel Matematik
Kodlama Eğitimi
Lisansüstü Eğitim
Matematik Öğretimi
Medya Okuryazarlığı
Müzik Eğitimi
Ortaöğretime Hazırlık ve Ortaöğretim
Öğretmen Yetiştirme ve İstihdam
Öğretmenlik Uygulaması
Ölçme ve Değerlendirme
Özel Eğitim ve Kaynaştırma Eğitimi
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Sağlık ve Beslenme Eğitimi
Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Lisans Programları
Sınıf Yönetimi
Sivil Toplum Çalışmaları
Sosyal Beceri Eğitimi
Sosyal Bilgiler Öğretimi
Sosyal Hizmet
STEM Eğitimi
Tarih Eğitimi
Temel Eğitimde Program Geliştirme
Trafik ve İlk Yardım Eğitimi
Türk Kültürü ve Uygarlık Tarihi
Türkçe Öğretimi
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi
Vatandaşlık Eğitimi Yabancı Diller Öğretimi

Bildiri Özetlerinin Gönderimi Son Tarih: 05.10.2019
http://www.utek2019.com/tr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.