2. Uluslararası Tarih ve Sanat Araştırmaları Sempozyumu

2. Uluslararası Tarih ve Sanat Araştırmaları Sempozyumu

23 -25 Mart 2018 tarihleri arasında Gazi üniversitesi, Turkish Studies Dergisi ve Kudüs Üniversitesi iş birliğinde düzenlenecek olan 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi içerisinde, eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek “Tarih ve Sanat Araştırmaları Sempozyumuna” katılmak üzere; Tarih ve Sanat ilimlerinin farklı dallarında çalışmalar yapan tüm akademisyenleri, araştırmacıları, uzmanları, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini kadim şehir Kudüs’e davet etmek istiyoruz.

AMAÇ

Uygarlığın belleği olan tarih ve sanat tüm zaman dilimlerinde yeni araştırmalarla insanlığa yol göstermiştir. Bu nedenle sempozyumumuz “Tarih ve Sanat” araştırmalarını bir arada tartışmayı seçmiştir.

Çeşitli ülkelerden akademisyenlerin, araştırmacıların, uzmanların ve uygulayıcıların yapmış oldukları çalışmaları bir araya getirerek tarih ve sanat alanında meydana gelen gelişmeleri, yenilikleri ve sorunları ele almak,
Tarih ve Sanat alanında bilimsel çalışmalar ile toplumsal belleğe katkıda bulunan bilim insanlarımıza bilgi ve deneyimlerini birbirine aktarabilme ve tartışma ortamı hazırlamak,
Tarihsel sürecin, sanatsal düşünüş ve uygulamaların bir arada birbirini zenginleştirici bir anlayışla ele alınmasını sağlamak.
ÖZEL KONULAR

Tarih

İslam Tarihi, Eyyubiler Dönemi, Osmanlı Dönemi, Haçlılar, Cumhuriyet Dönemi, 20. yüzyıl Dünya Tarihi

Sanat Tarihi

İslam Sanatı, Hristiyan Sanatı, Selçuklu Sanatı, Osmanlı Sanatı, Cumhuriyet Dönemi Sanatı, Çağdaş Dünya Sanatı Tarihi

Arkeoloji

Arkeolojik Araştırmalar, Orta Çağ Arkeoloji Araştırmaları ve Kazıları

Sanat ve Tasarım

Resim, Özgün Baskı, Heykel, Mimari, Fotoğraf, Sinema, Tiyatro (Oyunculuk, Dramatik Yazarlık, Kukla, Gölge Oyunu, Sahne Tasarımını), Müzik, Dans, Grafik Tasarımı, Seramik Tasarımı, Tekstil Tasarımı, Sahne ve Kostüm Tasarımı, Çevre ve Mekân Tasarımı, Ekolojik Sanatlar, Yeni Medya ve Dijital Sanatlar

Sanat ve Tasarımı Alanında Yer Alan Genel Teorik Konular

Estetik ve Sanat Felsefesi, Sanat Eleştiri Yazını, Sanat Psikolojisi, Sanat Sosyolojisi, Sanat Antropolojisi, Sanat Politikaları, Sanat Yönetimi ve Ekonomisi, Sanata Eğilim ve Ekol Tartışmaları

Geleneksel Sanatlar

Hat Sanatı, Tezhip Sanatı, Minyatür Sanatı, Ebru Sanatı, Çini Sanatı, Dokumacılık, Tekstil gibi Geleneksel Sanatların Diğer Alanları

DANIŞMA KURULU

Dr. Ahmet KAZANKAYA- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Dr. Eylem GÜZEL – Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Dr. Mehmet YILMAZ – Gazi Üniversitesi

Dr. Hasan ÇİÇEK – Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Dr. Murat Mustafa ÖNTUĞ – Uşak Üniversitesi

Dr. Recai KARAHAN – Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Dr. Bekir DENİZ – Ardahan Üniversitesi

Dr. Zeki TAŞTAN- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Dr. Candan NEMLİOĞLU – Hitit Üniversitesi

Dr. Yüksel ŞAHİN – Anadolu Üniversitesi

Dr. Handan TUNÇ – Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Dr. Ahmet KARTAL – Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi

Dr. Afif ATAMAN – Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Dr. Necdet HAYTA – Gazi Üniversitesi

Dr. Zeki DUMAN- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Dr. Melahat ÇEVİK – Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Dr. F. Nalân TÜRKMEN – Marmara Üniversitesi

Dr. Mehmet TOP – Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Dr. Tahir ÇELİKBAĞ – Fırat Üniversitesi

Dr. Mehmet KULAZ – Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Dr. Şerife ATLIHAN – Marmara Üniversitesi

Dr. Rahmi TEKİN – Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Dr. Necmi UYANIK – Selçuk Üniversitesi

Dr. Bekir KOÇLAR – Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Dr. Mehmet PINAR – Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Dr. Gülsen BAŞ – Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Dr. Rafet ÇAVUŞOĞLU – Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Dr. Mine Biret TAVMAN – Marmara Üniversitesi

Dr. Osman AYTEKİN – Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Dr. Hanifi BİBER- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Dr. Filiz BALCI KESKİN – Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Dr. D.Meltem DURNA ZEREK – Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Dr. Nazan OSKAY – Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Dr. Nergiz KARADAŞ – Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Dr. Ahmet GEDİK – Kastamonu Üniversitesi

Dr. Meryem DEVECİ- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Dr. Sabri Can SANNAV-Trakya Üniversitesi

Dr. Neslihan Şeref AKPINAR- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Dr. Gökçen ŞAHMARAN CAN – Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Dr. Güneş ŞAHİN – Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi