2.Uluslararası Tarih, Kültür, Turizm ve Tarım Sempozyumu

2.Uluslararası Tarih, Kültür, Turizm ve Tarım Sempozyumu (Bilgi Şöleni)
(GEÇMİŞTEN GELECEĞE BOZKIR)
06 – 07 – 08 Mayıs 2016 -KONYA

Bozkır, Konya’nın güneyinde Akdeniz Bölgesinde yer alan ilçelerinden biridir. İlçenin doğusunda Konya’nın Hadim, Güneysınır; kuzeyinde Çumra ve Akören; batısında Ahırlı ve güneyinde Antalya’nın Gündoğmuş ilçeleri ile çevrilmiştir. Yüksek Toros Dağları’nın orta kesimindeki ilçe toprakları dikey olarak kuzeyden Konya Ovası, güneyde Akdeniz, yatay olarak doğuda Göksu, Çarşamba Suyu ve Suğla havzalarını birbirine bağlar. Bu özelliği ona bölgenin en büyük pazar merkezi olmasını kazandırmıştır. Yakın tarihimizde yaz mevsiminde güneydeki Antalya ilçeleri ile kuzeydeki Konya ilçelerinin yaylacılarını buluşturan bu merkez, kış aylarında ise bölgedeki yoğun kış şartları nedeni ile nüfusunun çalışma gücünü, Batı Anadolu illerine mevsimlik işçi olarak gönderiyordu. Bu bölgeler arasındaki bu dışa açık karakteri son yıllarında ilçenin dış dünyaya açılımına yol açmış ve tanınırlığını sağlayan başlıca faaliyetlerden biri olmuştur.
Bozkır zengin bu sosyal birikiminin yanında dokuz bin yıllık bir tarihin mirasçısıdır. Bozkır’ın 100 km. kuzeyinde olan Çatalhöyük dokuz bin yıl önceki bir Çarşamba Suyu uygarlığı idi. Bilindiği gibi Çarşamba Suyunun en önemli kaynaklarından “Bozkır Kolu” Bozkır topraklarından doğar ve bölgeye hayat verir. Çatalhöyük duvar resimlerindeki av sahneleri ve buradaki kazılarda elde edilen kurşun eserler bölge coğrafyası ile ilişkilidir.

Tarihi çağlarda bölgede Luvi kökenli halklar yaşamıştır. Bu halklardan İsaurialılar Pers, Grek, Roma ve Bizanslılara karşı bin yılı aşkın özgürlük savaşları vermişlerdir. Bu nedenle bölge Antik Çağ’da İsauria Bölgesi olarak bilinmektedir.
Bizanslıların asimilasyon politikaları ile boşalan bölge nüfusu Türklerin XI. Yüzyılda bölgeye gelmesi ile Bozkır adını almıştır. Bölgenin adını aldığı “Bozkır’ın Selçuklular döneminde bir bey adından geldiği ya da bir bölge adından kaynaklandığı araştırmacılar tarafından tartışılan bir husustur. Osmanlı dönemi nahiye merkezine verilen Sırıstad adının da kökenleri tartışılan bir konudur.
Birçok köy, mezra ve yaylasında türbe, yatır ve erenleri ile bir Türk-İslam kültür dünyasının parçası olan Bozkır’ın dünü ve bugünü daha önce bir sempozyumda ele alınmıştı. İkincisini düzenlemeyi planladığımız Uluslararası bir sempozyumda “Bozkır’ın Coğrafi, Tarihi, Folkloru, Turizmi ve Tarımı” tartışılacaktır. Bozkır insanının geçmişteki tecrübesi günümüzdeki enerjik yapısı ve geleceğe olan ümitvar bakışı bu sempozyuma kalkışmamız için en büyük cesaret kaynağımız olmuştur.
Selçuk Üniversitesi, Konya Valiliği, Kültür Bakanlığı, Türk Tarih Kurumu, Konya Büyükşehir Belediyesi, Bozkır Kaymakamlığı, Bozkır Belediyesinin katılımları beklenmektedir.
Sempozyum Yürütme Kurulu adına:
Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hasan Bahar
Ve
Bozkır Dernekleri Federasyonu Başkanı Burhan Yılmaz