2. Uluslararası Sözlük Bilimi Sempozyumu

Bildiri Konuları

Elektronik Sözlükler

Doğal Dil İşleme

Bilgisayarlı Çeviri

Bilgisayarlı Dilbilimi

Derlem Çalışmaları

Sözlük Hazırlama

Sözlük Kullanımı

Genel Sözlükler

Özel Sözlükler

Sözlük Terimleri

Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Hayati DEVELİ (Başkan)

Dr. Ahmet ISPARTA

Dr. Mehmet AYGÜNEŞ

Dr. Mehmet GÜRLEK (Sempozyum Sekreteri)

Dr. Serpil TUNCER

Araş. Gör. Ahmet ÇİÇEKLER

Araş. Gör. Didem AKYILDIZ AY

Araş. Gör. Fatma ÖZKAN

Önemli Tarihler
Birinci Duyuru: 15.02.2015
Son Özet Gönderim Tarihi: 15.07.2015
Kabul Edilen Bildirilerin Duyurulması: 01.09.2015
Programın Duyurulması: 01.10.2015
Sempozyum Tarihi:3-4.11.2015

E-posta: sozluksempozyumu@gmail.com

Telefon: +90 (212) 455 57 00 Dahili: 15961

Adres: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Dilbilimi Bölümü,

Beyazıt Mahallesi, Ordu Caddesi, 196

34459 Fatih, İstanbul, Türkiye