2.ULUSLARARASI SOSYOLOJİ VE EKONOMİ KONGRESİ

2.ULUSLARARASI SOSYOLOJİ VE EKONOMİ KONGRESİ

KONULAR
1. ANA TEMA: SOSYOLOJİ

Toplum Bilim Araştırma Metodolojisi

Toplum ve Bilim

Toplumsal Yapı Çalışmaları

Kent, Kentleşme, Kentlileşme, Kentsel Tasarım ve Planlama

Din Sosyolojisi, Halk İnançları, Yerel Dini İnançlar

Kültür, Etnografik Araştırmalar, Etnisite Tartışmaları

Medikal Sosyoloji, Sağlık, Toplum ve Beden Eğitimi

Çalışma Hayatı, Endüstri İlişkileri, Endüstri Sosyolojisi

Çevre ve Sosyoloji, Çevre Sosyolojisi

Siyasal Sistem, Siyasal Davranış, Siyaset Sosyolojisi ve Psikolojisi

Sosyal Psikoloji ile Sosyoloji Eksenli Araştırmalar

Gençlik Araştırmaları

Toplumsal Cinsiyet Tezleri ve Sosyoloji

Aile Sosyolojisi

Eğitim Sosyolojisi

Bilgi Sosyolojisi

Etkili İletişim, İletişim Sosyolojisi

İnsan Hakları, Çocuk Hakları

Hukuk ve Suç Sosyolojisi

Ahlâk Sosyolojisi

Türk Sosyologları

Tarihsel Sosyoloji

Sosyoloji İle ilgili Diğer Konular

2. ANA TEMA: EKONOMİ

Bilgi Ekonomisi

Ekonomi ve Toplum

Ekonomi Teorileri

Ekonomi, Kültür ve İktisadi Zihniyet

Mikro Ekonomi

Makro Ekonomi

Uluslararası İktisat ve Lojistik Araştırmaları

Kamu Maliyesi

Türkiye Ekonomisi

Ekonomi Tarihi

Para, Banka, Faiz ve Borsa

Ekonometrik Araştırma Yöntemleri

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Yöneylem Araştırması

Gelir Ekonomisi, Vergi Hukuku

Sigortacılık, Sosyal Güvenlik ve İşçi Sağlığı

Ekonomi İle ilgili Diğer Konular

28/30 EYLÜL 2018 KAYSERİ

https://www.usekongresi.org/

Bildiri Özetlerinin Gönderilebileceği Son Gün

01 EYLÜL 2018

Katılım Ücretinin Yatırılması Son Gün

04 EYLÜL 2018

Kongrelerin Programının İlanı

07 EYLÜL 2018

Kongre Tarihi

28-30 EYLÜL 2018

Bildiri Özet Kitaplarının Yayınlanması

10 EKİM 2018

Tam Metinlerin Gönderilebileceği Son Gün

(Tam metin zorunluluğu yoktur)

15 EKİM 2018

Kongre Tam Metin Kitabının Yayınlanması

1 KASIM 2018

TAM METİNLERİNİZİ HAKEMLİ DERGİLERİMİZDE

MAKALE OLARAK YA DA

İKSAD YAYINEVİ TARAFINDAN ÇIKARILACAK OLAN BİLİMSEL KİTAPLARDA KİTAP BÖLÜMÜ OLARAK DA YAYINLATABİLİRSİNİZ.

HAKEMLİ DERGİLERİMİZ VE YAYINEVİMİZ DOÇENTLİK VE TEŞVİK KRİTERLERİNE UYGUNDUR

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.