2.Uluslararası Sosyal Bilimleri Kongresi (USBIK)

30 Ocak – 02 Şubat 2019 tarihleri arasında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniveristesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan “ 2.Uluslararası Sosyal Bilimleri Kongresi (USBIK 2019)”a katılmak üzere; sosyal bilimlerinin farklı alanlarında çalışmalar yapan tüm akademisyenleri, araştırmacıları, uzmanları, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerini Nevşehir’e davet etmek istiyoruz.

Kongre Yeri:

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniveristesi Kültür ve Kongre Merkezi

Kongrenin amaçları:

1. Yerli ve yabancı akademisyenlerin, araştırmacıların, uzmanların ve uygulayıcıların yapmış oldukları çalışmaları bir araya getirerek sosyal bilimler alanında meydana gelen gelişmeleri, yenilikleri ve sorunları ele almak,

2. Bilim insanlarının bilgi ve deneyimlerini birbirlerine aktarabilmelerine ve bilimsel olarak tartışmalarına ortam hazırlamak,

3. Disiplinler arası çalışmaları ele almak,

Kongre dilleri Türkçe, İngilizce ve Japonca olarak belirlenmiştir. Bildiri özeti son gönderim tarihi 01 Aralık 2018’dir. Bu tarihten sonra gönderilecek bildiriler kabul edilmeyecektir.

Sunumu gerçekleştirilen bildirilerin özetleri kongre özet e-kitabında yayımlanacaktır. Ayrıca yazım kurallarına uygun şekilde yazılmış olan bildiri tam metinlerinin 03 Mart 2019 tarihine kadar kongre sekreteryasına gönderilmesi durumunda, bildiri tam metinleri ISBN’li kongre e-kitabında yayımlanacaktır.

Bilgi için: usbik2019@gmail.com

KONULAR

Sosyal Bilimler;

Afrika Çalışmaları
Antropoloji
Asya Çalışmaları
Arkeoloj
Batı Dilleri ve Edebiyatları
Coğrafya
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Dilbilimi
Dinler Tarihi
Doğu Dilleri ve Edebiyatları
Eğitim Bilimleri
Felsefe
Gazetecilik
Hadis
Halkla İlişkiler
Hukuk
Tefsir
Halk Bilimi
İlahiyat
İslam Tarihi
Kadın Çalışmaları
Kültür Çalışmaları
Ortadoğu Çalışmaları
Radyo,Televizyon ve Sinema
Psikoloji
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Sosyoloji
Tarih
Tasavvuf
Turizm
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Halk Bilimi
Türk Ülkeleri Tarihi
Uluslararası İlişkiler
Diğer Sosyal Bilim Alanları

USBIK 2019 Önemli Tarihler
Bildiri Özeti Gönderim Son Tarih 01.12.2018
Kongre Katılım Ücreti Erken Ödeme Son Tarih 08.12.2018
Kongre Programının İlanı 30.12.2018
Özet e-kitabı Yayım Tarihi 20.01.2019
Kongre Başlangıç Tarihi
30.01.2019
Kongre Sunum Bitiş Tarih 01.02.2019
Gezi 02.01.2019
Tam Metin Gönderim Son Tarihi 04.03.2019
Tam Metin Kitabı Yayın Tarihi 04.06.2019

http://www.usbik.com