2.ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ

2.ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ

Değerli bilim insanları; Kongremizin ikincisinde buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ulusal ve Uluslararası düzeyde katılımların olması alanında uzman bilim insanlarının tartışma ve görüş alışverişi yaparak alana katkı sağlayacak bilimsel eserlerin literatüre kazandırılması konusunda gösterilen ilgi, alaka ve özveriye yürekten teşekkür ederiz. Birincisi düzenlenen kongremizde sözel ve poster olarak sunulan bildiriler aşağıdaki alan dergilerimizin yayın ve kabul şartlarına göre düzenlenerek ilgili dergilerin web sitelerine yüklenmesi durumunda yine ilgili dergi editörlerinin değerlendirmesi ve hakem sürecine tamamlayarak yayınlanma hakkını sağlayan çalışmalar ilgili dergiler de yayınlanacaktır. Çalışmaların yayınlanması konusundaki tek taraflı yetki ilgili dergilerin editörleri ve yöneticileridir. Kongremizde sunulan bildirilerin bu dergilerde yayınlanmasına yönelik kesin bir durum söz konusu değildir. Yayınlanmaya uygun ve hakem sürecini tamamlayan çalışmalar yayınlanma hakkına sahip olacaktır. Şimdiden göstermiş olduğunuz anlayışa teşekkür ederiz.

06-07 Nisan 2018 tarihleri arasında Kocaeli Wellborn Hotelde gerçekleştirilecek olan ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ’nin ikincisini düzenleyeceğiz. Kongremizin bilime ve insanlığa katkı sağlayabilmesi için var gücümüzle çalışıyor, akademi ve bilim dünyasına destek olabilmek için çabalıyoruz.

Kongremizde farklı disiplinlerde çalışan katılımcılar bir araya gelecek, bu bilimsel şölen akademisyenlerin birbirleriyle fikir alışverişinde bulunmaları için mükemmel fırsatlar sağlayacaktır. Bilimsel tartışma ve yapıcı etkileşim için uluslararası bir forum oluşacaktır. Ayrıca, eğitimciler, araştırmacılar, öğrenciler ve uygulayıcılar için çalışmalarını sunacak bir platform meydana gelecek; bilgi, fikir ve deneyim alışverişinde bulunulacaktır.

Sosyal bilimler alanında yer alan problemleri tespit, etmek, bunları dile getirmek, gidermek ve çözüm yollarını oluşturmak, tanışmak, geleceğe yönelik planlama gerçekleştirmek için sizlerle kongremizde bir araya gelmeyi hedefliyoruz.

Kongremize katılımınızdan ötürü şimdiden teşekkür ediyor, sizlerle bir araya gelmeyi diliyoruz. En derin sevgi ve saygılarımızla…

Prof. Dr. Veysel BOZKURT
KONGRE BAŞKANI

Prof. Dr. Fatih ÇATIKKAŞ – Prof. Dr. Fatih YÜCEL – Prof. Dr. Muammer CENGİL
Kongre Eş Başkanları

KONULAR
Arkeoloji
Antropoloji
Biyoloji
Batı Dilleri ve Edebiyatı
Balkan Dilleri ve Edebiyatı
Beslenme ve Diyetetik
Coğrafya
Çocuk Gelişimi
Dil Bilimi
Doğu Dilleri ve Edebiyatı
Demografi
Ekonomi
Eğitim Bilimleri
Edebiyat
Etnoloji
Felsefe
Filoloji
Fizik
Güzel Sanatlar
Hukuk
İşletme
İstatistik
İktisat
İnsan Hakları
İletişim Bilimleri
Jeneoloji
Kimya
Matematik
Mütercim Tercümanlık
Okul Öncesi
Psikoloji
Paleografi
Sağlık Yönetimi
Sağlık Bilimleri
Sosyoloji
Sosyal Hizmet
Suç Bilimi
Sanat Tarihi
Siyaset Bilimi
Spor Bilimleri
Tarih
Tarım Ekonomisi
Teoloji
Uluslararası İlişkiler

http://www.sosyalbeseriveegitimbilimlerikonferansi.org/