2. ULUSLARARASI SANAT SEMPOZYUMU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
BODRUM GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

2. ULUSLARARASI SANAT SEMPOZYUMU
“SÜRÜM 21”

Tema
Bilişim çağında yaşadığımız bu yüzyılda tüm dünyadaki gelişmelere anında tanıklık etmekte, bilgiye hızla ulaşmakta, dünyaya hakim olan ortak algının paydaşı olmaktayız.

Gelenek ve bellek ile ona eşlik eden toplumsal, politik, çevresel etmenler; bilim ve teknolojideki gelişmeler ile sanat da hayat gibi yeni bir dönemece girmiştir. Yaşamın sanata yansıyan izdüşümü bilişime yeni açılımlar kazandırması sonucu sanatçı, bilgiyi ve tüm verileri dönüştürmekte ve dönüşmektedir. Bu da izleyiciden koleksiyonere, sanat kurumlarından piyasasına tüm sanat ortamını etkilemektedir.
Araştırmacılarla günümüz sanatını belgelendirmek ve “yeni yüzyıl, yeni sanat”, konularını tartışmak, deneyimleri paylaşmak amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenecek Uluslararası Sanat Sempozyumunun başlığı Sürüm 21 olarak belirlenmiştir.

Alt Başlıklar
-21. Yüzyılda Sanat Kuram ve Uygulamaları
-Yeni Medya ve Sanat
-Yüksek Teknoloji, Elektronik, Sayısal Sanat
-Çoklu Ortam (Multimedya)
-Sanat ve Tasarımın Geleceği
-Sanat ve Tasarımda Yeni eğilimler
-21. Yüzyılda Tasarım Felsefesi
-Neo Art-Bio Art
-Günümüz Sanatı ve Eleştiri
-Ütopya,Heteretopya ve Distopya
-Bellek ve Gelecek
-Belirsizlik ve Olasılıklar

Sempozyum Tarihi : 5-7 Ekim 2017
Sözlü Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 10 Şubat 2017
Sözlü Bildiri Özeti Değerlendirme Sonuçları: 6 Mart 2017
Sözlü Bildiri Tam Metin Son Gönderim Tarihi: 22 Mayıs 2017
Sözlü Bildiri Tam Metin Değerlendirme Sonuçları: 26 Haziran 2017

Diğer ayrıntılar için: www.gsfsempozyum.mu.edu.tr

Sorularınız için: [email protected]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.