2. Uluslararası Sağlıkta Bilişim ve Bilgi Güvenliği Kongresi

Kongresi
Bilgi Güvenliği Kongresi

2. Uluslararası Sağlıkta Bilişim ve Bilgi Güvenliği Kongresi

Bilim Kurulu Başkanından

Hepimizin takip ettiği gibi sağlık sektörü son yıllarda inanılmaz bir değişim içerisindedir. Küreselleşme ve bunun etkileri sonucu yaşanan, yaşanacak olan küresel değişim ve gelişmelerin “fırsat” ve “tehditler” açısından şimdiden tahmin edilmesi ve ülke sağlık sistemlerinin buna göre yeniden örgütlenmesi gerekmektedir. 2025’ler de; iyi tasarlanmış ve ideal sağlık hizmetleri güvenli, etkin, iyileştirme odaklı teknolojinin son yenilikleri ile desteklenen sistemlerden oluşacaktır. Yeni dönem sağlık enformasyon sistemindeki yeniliklere odaklı olacak, tüm izleme verileri elektronik ortama taşınacak, paperless sistem tüm dünyada ulusal düzeyde yerleşecek ve tedavi protokolleri bireysel düzeyde hasta profiline, yaşına, cinsiyetine hatta genetik yapısı dikkate alınarak tedavi şemaları kolaylıkla gerçekleştirilebilecek, ilaç sunumu robotlar aracılığıyla yapılacak, Intravenöz ilaçlar, serumlar verilecek ilacı, uygun doz ve yan etkilerini bilen akıllı infüzyon pompaları ile verilecek, aslında hizmetlerin büyük çoğunluğu hastane dışında sunulacak ve takip edilecektir. Hastane dışında hizmet sunucular hastalarla etkileşim için elektronik sistemleri daha da etkin olarak kullanacak ve bunun gibi daha nice uygulamalar günlük yaşamımızın birer parçası olacaktır. Tabi bu hızlı değişim beraberinde fırsatları ve tehditleri de getirecektir. Sağlıkta bilgi sistemlerinin etkin bir şekilde kullanılması ve geliştirilmesi bazı esaslara dayanmak zorundadır. Bu esasların başında bilgi güvenliği, bütünlüğü ve kullanım etkinliğinin arttırılması önem taşımaktadır. Dolayısıyla son yılların en popüler konularından biri hiç şüphesiz siber güvenliktir. Artık erginlik çağını atlatan siber dünyanın en önemli sorunu güvenlik olmuştur. Siber güvenlik sınırları tanımlanamayacak kadar geniş ve bir o kadar da karmaşık hale gelmeye başlamaktadır. Bu nedenle 2. Uluslararası Sağlıkta Bilişim ve Bİlgi Güvenliği kongresinin ana teması ;“Sağlıkta Bilgi Sistemleri, Siber Güvenlik, Kişisel Verilerin Korunması ve Güvenli Veri Raporlama” olacaktır.

Birçok uluslar arası kurum temsilcisi ve uzmanın katılacağı kongrenin misyonu farklı uygulamaları, kazanımları ve global trendler bağlamında Bilişim Teknolojileri ve Dünyada Bilgi Güvenliği çalışmalarını sağlık hizmetleri ekseninde yorumlanması olacaktır.Ayrıca bu kongre, katılımcılara her gün yenilenen bilişim teknolojileri ile daha güvenli, etkin ve etkili sağlık hizmetleri sunabilmek için gerekli deneyim ve uygulamaları tartışma olanağı sağlayacaktır. Böylece, siz, katılımcılar, konferanslar, sahada uygulayıcı sizlerin bildirileri ,çabaları ve çalıştaylar aracılığıyla kongre boyunca ;“Sağlıkta Bilgi Sistemleri, Siber Güvenlik, Kişisel Verilerin Korunması ve Güvenli Veri Raporlama”Sistemleri oluşturmada temel yaklaşımları tartışabilmek ve geleneksel sınırların ötesine çıkan yeni sistemleri ve fikirleri test etmek için fırsat yakalayacaksınız.

Sizleri aramızda görmekten onur duyarız.

Prof. Dr. Seval Akgün

Ana Konular

Siber Güvenlik
Big data ve kişisel veri paylaşımında veri güvenliği
Güvenli Veri Raporlama
Veritabanı Güvenliği
Sağlıkta Bilişim
Tele Sağlık
Mobil Sağlık
Sağlık Bakanlığı kapsamında Ağ Güvenliği
Hastanelerde kullanılan Donanımların Güvenliği ve kullanılan donanımların zafiyetleri neticesinde karşı karşıya kaldığımız sorunlar.
Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatlarının Web Sitelerinin güvenliği
Kurumsal ağlarda zararlı yazılımlar ile mücadele etme ve hedefine ulaşan zararlı yazılımların tehditleri
Veri Mahremiyeti ve Güvenliği
Mobil ve dijital bakım
Sağlık Enformasyon Araçları
Yükselen Sağlık Bilişim Teknolojileri
Giyilebilir Sağlık Bilişim Sistemleri
Coğrafik Sağlık Bilişim Sistemleri (GIS)
Sağlık Hizmetleri Kullanıcıları arasında mahremiyetin önemi
Halk ve Toplum Sağlığında Bilişim Uygulamaları ve mahremiyet
Sağlık Bilişimi ve Klinik Uygulamalarda mahremiyet
Sağlık Bilişimi ve Hasta Güvenliği
Sağlık Bilişiminde Araştırma ve Klinik Araştırmalarda Bilişim
Elektronik Hasta Dosyaları, Personal Health Record Management, Kişisel Özelliklerin Veri Haline Dönüşümü, Kurallar
Telemedicine / Ehealth
Sağlık Hizmetlerinde Yaygın Kullanılan Sağlık Bilişim Teknolojileri
Bilgi güvenliği, mahremiyet, uygunluk, hesap verebilirlilik ve entegrasyon
Bilişimin klinikte hasta güvenliğini önlemeye yönelik yaygın kullanım alanları ( Elektronik order sistemi, klinik karar vermeyi güçlendiren yöntemler
Sağlıkta Bilişim, Kalite ve Akreditasyon
Sağlık Enformasyonunda Trendler
Sağlıkta veri entegrasyonu ve yan etkileri
Sağlıkta Bilişim Uygulamalarında Mevzuat
Sağlık Bilişimi Yönetimi
Kronik Hastalıklar Yönetiminde Sağlık Bilişiminin Yeri
Sağlık Bilişiminin Geleceği
Sağlık Enformasyonu ve Medikal Teknoloji
Sağlıkta Bilişim ve Etik
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknolojileri ve Teknikleri

Önemli Tarihler
Bildiri ve Poster Özet Gönderim Son Tarihi 5 Ekim 2017
Bildiri Kabul İlanı 10 Ekim 2017
Kongre Tam Program İlanı 25 Ekim 2017
Kongre Kayıt Son Tarih 8 Kasım 2017

http://www.hcs-antalya.org/

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin