2. Uluslararası Özel Yetenekliler Kongresi

2. Uluslararası Özel Yetenekliler Kongresi

Beşeri Sermayeler, toplumların en önemli zenginlikleridir. Toplumlar, bu zenginliklere verdiği öneme göre değerlendirilmelidir. Var olan insan sermayesine en yüksek değeri veren toplumlar, en ileri toplumlardır ya da olmaya adaydırlar. Özel yetenekli ve deha çaplı olarak dünyaya gelmiş, iyi yetişmiş, kabiliyetli insan gücü milletimizin en önemli potansiyelidir. Bu güce ise ancak çocukları erken yaşta keşfederek zekâ ve yetenekleri doğrultusunda uygun bir şekilde inkişaf ettirerek ulaşabiliriz.

Amacımız;

Türkiye’nin en büyük israfının, ihmal edilen özel yetenekli çocuklarımız olduğu bilinmektedir. Kongrenin amacı, bu israfa dur demek ve beşeri sermayemizi kuyumcu titizliği ile işleyebilmek için, konuyu her alanda bütüncül bir yaklaşımla, disiplinler arası işbirliği yaparak ele almaktır.

Bu ideal ile özel yetenekliler kongresinde hedeflerimiz;

1- Özel yetenekliler ile ilgili literatüre geniş bir perspektiften bakmayı sağlayacak çalışmalar sunmak,
2- Özel yeteneklilere yönelik, kavram dağarcığıyla ilgili müzakereler yapmak,
3- Velilerin, öğretmenlerin, akademisyenlerin özel yeteneklilere yönelik bilgi, beceri ve tutumlarını değerlendirerek geliştirilmesine katkı sağlamak,
4- Özel yeteneklilerin eğitiminde yapılması gereken yasal düzenleme ve politikaların belirlenmesi üzerine çalışmalar yapmak,
5- Özel yetenekliler eğitim alanında yapılan uygulamaları ve iyi örnekleri paylaşmaktır.

Çağrılı Konuşmacılar
Uluslararası düzeyde önde gelen biliminsanları ve araştırmacılar.

Prof. Joseph S. Renzulli
Çağrılı Konuşmacı

Prof. Joyce Van Tassel-Baska
Çağrılı Konuşmacı

Dr. Thomas Armstrong
Çağrılı Konuşmacı

Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı
“Yerüstü hazinesi olan insan kaynağını keşfetme, yönlendirme, geliştirme; Ülkemizin ve Dünyanın gelişimine ve mutluluğuna katkıda bulunacak millî lider şahsiyetli bireyler yetiştirme” misyonu; “Bireylerin farklı yeteneklerini keşfetme ve bu yeteneklerine özel eğitim imkânı sunma” vizyonu ile kurulan Türkiye Üstün Zekâlı ve Dâhi Çocuklar Eğitim Vakfı, ülkemizin yerüstü hazinelerini keşfetmek ve daha sonra onları inkişaf ettirmek için yola çıktı. Her bir çocuğumuzun farklı yeteneklere sahip olduğu şuuru ile hareket eden vakfımız, yeteneğe özel müfredatlar geliştirerek öğrencilerimizin örgün eğitimdeki eğitimlerini pekiştirmeye, ileri seviye becerilere daha kısa sürede erişmelerine yardımcı olmaktadır.

Vakıf olarak, uzun yıllardır bu konuda çalışmalar yapmakta; dünyadaki gelişmeleri ve bilimsel
araştırmaları takip etmekte; yerelden evrensele bilgimizi, kültürümüzü ve değerlerimizi taşımaktayız.