2. Uluslararası Organ Bağışı Konulu Afiş Yarışması

2. Uluslararası Organ Bağışı Konulu Afiş Yarışması

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ
ve TÜRKİYE ORGAN NAKLİ VAKFI
“2. ULUSLARARASI ORGAN BAĞIŞI AFİŞ YARIŞMASI”
(12 NİSAN-10 EYLÜL 2017)

YARIŞMANIN ADI: “2. ULUSLARARASI ORGAN BAĞIŞI AFİŞ YARIŞMASI”

YARIŞMANIN ARKA PLANI:
Türkiye’nin ulusal ve uluslararası alandaki birçok sanatsal etkinliğine ev sahipliği yapmış olan Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, paydaş kuruluş olan “Türkiye Organ Nakli Vakfı” ile “1.Uluslararası Organ Bağışı Konulu Afiş Yarışması”nı 2015 yılında gerçekleştirmiştir.
Dünyanın dört bir tarafından başarılı tasarımcı ve sanatçılar yarışmanın teması olan organ bağışının önemini hazırladıkları etkili çalışmalarla göstermişlerdir. Yarışma, teması itibariyle dünyada bir ilk olma özelliği taşımaktadır. Yarışma sonrası hazırlanan eser kataloğu Türkiye Organ Nakli Vakfı tarafından koordine edilen International Transplant Network (ITN) projesi çerçevesinde yurtdışında yapılan bilimsel etkinliklerde binlerce yabancı katılımcıya dağıtılmıştır. Ayrıca katalog, Türkiye’deki sanat ve tasarımla ilgili tüm kurumlara gönderilmiştir. Bunun dışında, ilk 100 afiş sosyal medya ortamlarında da paylaşılmıştır. Gerek tasarımlar gerekse yarışma fikri uluslararası alanda ve organ nakli camiasında oldukça beğeni toplamıştır.
Ayrıca, bu proje kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler ve sonrasında ortaya çıkan tasarımlar, sergiler ve eser kataloğu; afiş tasarımında kullanılan iletişimin gücünü uluslararası mecrada bir kez daha göstermiştir. Yarışmaya ilişkin haberler, ayrıntılı bilgi ve eser kataloğu http://www.posterland.org/ sitesinden incelenebilir.
Yarışmadan elde edilen geri bildirimler, “organ bağışının küresel bir sorun olduğu günümüzde, uluslararası alanda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla” bu ve benzeri çalışmaların devam ettirilmesi gerektiğini göstermiştir.
Bu noktadan hareketle 2015 yılında “Türkiye Organ Nakli Vakfı” ile birlikte başlattığımız bu çalışmanın devamı niteliğinde “2.Uluslararası Organ Bağışı Afiş Yarışması”nı gerçekleştiriyoruz.
Söz konusu yarışmanın ödül töreni 6-9 Eylül 2017 tarihlerinde Cenevre’de düzenlenecek olan Dünya Organ Bağışı Kongresi’nde ) yapılacak olup ilk 100’e giren tasarımlar kongre fuayesinde sergilenecektir.

YARIŞMANIN AMACI
Yarışma, “Organ Bağışı” konusunda uluslararası alanda toplumsal farkındalığı arttırmayı ve organ nakli ile hayata dönmeyi bekleyen daha fazla hastaya fırsat sunmayı amaçlamaktadır.

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM VE KURULUŞLAR
Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
Türkiye Organ Nakli Vakfı İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
Organ Nakli Koordinatörleri Derneği
Karaciğer Nakli Derneği

SERGİNİN VE ÖDÜL TÖRENİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ TARİH VE YER
6-9 Eylül 2017 Cenevre, İSVİÇRE
CICG – International Conference Centre of Geneva 1
7 rue de Varembé, CH-1211 Geneva, CH-1211

SERGİNİN KAPSAMI
Sergi, yarışma kapsamı içinde ve yarışmanın amacına uygun olarak jüri tarafından seçilen ilk 100 afiş tasarımından oluşacaktır. Düzenleme Kurulu gerekli gördüğü takdirde bu sayıyı aşağı çekmeye yetkilidir.

ÖNEMLİ TARİHLER
Yarışmanın ilan edilmesi 12 Nisan 2017
Eserlerin son gönderim tarihi 10 Temmuz 2017
Seçici kurul değerlendirmesi 13-20 Temmuz 2017
İlk 100 afişin askıya çıkması 20-25 Temmuz 2017
İlk 100 eserin ilan edilmesi 31 Temmuz 2017
Ödül Töreni ve Sergi 6-9 Eylül 2017

ÖDÜL TÖRENİ VE SERGİ KATILIMI
Ödül almaya hak kazanan ilk üç eser sahibinin, Cenevre’de düzenlenecek olan ödül töreni ve sergiye katılabilmeleri için ulaşım, transfer, konaklama ve program dahilindeki yiyecek-içecek giderleri “Türkiye Organ Nakli Vakfı” ile “Organ Nakli Koordinatörleri Derneği”nin sorumluluğundadır.

YARIŞMANIN ÖDÜLLERİ
Yarışmanın 1., 2., 3. ve 3. Adet Mansiyon Ödülü, “Türkiye Organ Nakli Vakfı” tarafından verilecektir; sorumluluk “Türkiye Organ Nakli Vakfı”’a aittir. “Teşvik Ödülleri” ise İstanbul Medeniyet Üniversitesi tarafından verilecektir; teşvik ödüllerinin sorumluluğu İstanbul Medeniyet Üniversitesi’ne aittir.

Ödüllerin Dağılımı

Ödülü 6.000 TL ve Başarı Belgesi.
Ödülü 3.000 TL ve Başarı Belgesi.
Ödülü 2.000 TL ve Başarı Belgesi.
Mansiyon 1.000 TL ve Başarı Belgesi.
Mansiyon 1.000 TL ve Başarı Belgesi.
Mansiyon 1.000 TL ve Başarı Belgesi.
Teşvik Ödülü Sanat/Tasarım Kitap Seti ve Başarı Belgesi.
Teşvik Ödülü Sanat/Tasarım Kitap Seti ve Başarı Belgesi.
Teşvik Ödülü Sanat/Tasarım Kitap Seti ve Başarı Belgesi.
Teşvik Ödülü Sanat/Tasarım Kitap Seti ve Başarı Belgesi.

DESTEK OLACAK KURUM VE KURULUŞLARIN LOGO VE İSİMLERİNİN YER ALACAĞI ALANLAR
Destek olan kurum ve kuruluşların logoları ve isimleri;

Etkinlik görsellerinde (afiş, branda ve broşür),
Sergi kataloğunda,
Görsel ve yazılı basındaki haber çalışmalarında,
İnternet sitesi ve sosyal medya kanallarında yer alacaktır.

YARIŞMA JÜRİSİ
Yarışmaya katılan tasarımlar; Türkiye’den 8’i akademisyen ve biri “Türkiye Organ Nakli Vakfı” tarafından önerilen bir isim olmak üzere toplam 9; yurtdışından ise Dünya’nın farklı ülkelerinden belirlenen 7 akademisyenden oluşan toplam 16 jüri üyesi tarafından değerlendirilecektir. Yarışma jürisi en kısa sürede (http://www.posterland.org/) adresinden duyurulacaktır.

KATILIM KOŞULLARI:

Yarışma; seçici kurul üyeleri ile birinci derece yakınları dışında Türkiye ve Dünya’daki amatör ve profesyonel herkese açıktır.
Tasarımın boyutları 70X100 cm olmalıdır. Ölçüleri uygun olmayan tasarımlar, elenmiş kabul edilecektir.
Yarışma neticesinde başarı ödülü, mansiyon ve sergilenmeye uygun görülen eserler sergilenecektir.
Afiş çalışmalarında renk ve teknik kullanımında herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak dört renkli (CMYK) ofset baskı teknolojisi ile elde edilebilen renklerin dışına kesinlikle çıkılmamalıdır.
Tasarımların orjinalleri, CMYK modunda en az 300 dpi çözünürlükte bir sıkıştırma yapılmadan, fontlar convertlenerek kaydedilecektir.
Tasarımların üzerinde herhangi bir logo, kurum adı veya işaret olmamalıdır.
Her sanatçı/tasarımcı yarışmaya daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış, sergilenmemiş (sosyal medya, youtube v.b dâhil) ya da katılmamış üç (3) adet tasarım ile katılabilir.
Başvuru tasarımının daha önce sergilendiğinin ve/veya herhangi bir yarışmaya katılmış olduğunun tespiti halinde ilgili eserin adaylığı/başvurusu derhal iptal edilecektir. Bu hususun ödül kazanıldıktan sonra tespiti halinde aday kazandığı para ödülünü (yasal faizi ile) ve başarı/katılım belgesini iade ile mükellef olacaktır.
Bu durumun tespit süreci, ilk 100’e giren afişlerin (http://www.posterland.org/) web sitesinde kamuoyuyla paylaşılması, tasarımların 5 gün süre boyunca askıda kalması, benzerlik konusunda itiraz olduğunda veya tespit edildiğinde sözkonusu tasarımın listeden çıkartılması ve yerine ondan sonra gelen tasarımın eklenerek duyurulması ile devam eder. Eklenen tasarım veya tasarımlar için, 2 gün itiraz süresi verilir. Eğer herhangi bir itiraz olmaz ise kesin sonuç ilan edilir. Eğer eklenen tasarımlar için de itiraz gelirse bu sürecin devam edip etmeyeceğine düzenleme kurulu karar verir.

Yarışmada, sadece belirtilen konuda yapılacak olan afiş tasarımları değerlendirmeye alınacaktır.
Yarışmaya katılan tasarımların üzerinde kullanılacak mesajların dili, Türkçe veya katılımcıların yerel dillerinden biri olabilir. Ancak yerel dillerden biri kullanıldığı takdirde mutlaka İngilizcesinin de olması gerekmektedir. Aksi durumda bu tarz tasarımlar değerlendirme dışı tutulacaktır.
Afişlerde görsel tasarımı destekleyen sözel bir mesaj (başlık, slogan, vb.) kullanılabilir.
Afiş tasarımı için sponsor, içerisinde ticari amaçlı logo veya görsel kullanılmamalıdır. Bunun yanısıra siyasi, insan haklarına aykırı, cinsellik içeren sembol ve görsel içermemelidir.
Düzenleme Kurulu gerekli gördüğü takdirde, yarışma takvimi üzerinde değişiklik yapabilir veya yarışmayı herhangi bir aşamasında iptal edebilir.
Yarışmaya katılan ve tasarımları sergilenmeye değer bulunan tüm sanatçılar, bu şartname hükümlerini peşinen kabul etmiş sayılırlar.

BAŞVURU
Şartnamedeki koşulları taşıyan adaylar eserlerini 10 Nisan-10 Temmuz 2017 tarihleri arasında mesai bitimine (http://www.posterland.org/) web sitesine yüklemelidir.

SEÇİCİ KURUL DEĞERLENDİRMESİ VE SONUCUN DUYURULMASI

Seçici Kurul, değerlendirmeyi 13-20 Temmuz 2017 tarihleri arasında sayısal ortamda çevrimiçi olarak yapacaktır. Jüri değerlendirme sırasında afiş tasarımı dışında kullanıcıya ait hiçbir bilgiyi görmeyecektir.
20-25 Temmuz 2017 tarihleri arasında ilk 100 afiş (http://www.posterland.org/) askıya çıkartılacaktır. Eğer afişlerin kopya veya yüksek oranda benzerlikden dolayı itiraz olursa, itirazların gerekçeleri düzenleme kurulu tarafından değerlendirilecek ve uygun bulunursa itiraz edilen tasarımlar listeden çıkartılacak, yerine yedek listeden tasarım/tasarımlar eklenecek ve duyurusu 26 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirilecektir. Bu tasarımlara itiraz için de iki gün süre verilecektir. Eğer bu tasarımlara da itiraz olursa düzenleme kurulu, bu sürecin devam edip etmeyeceğine karar vererek sonucu 31 Temmuz 2017 tarihinde (http://www.posterland.org/) üzerinden duyuracaktır.

TELİF HAKKI
Yarışma sonunda ödüle, mansiyona ve sergilenmeye değer görülen eserlerin görselleri, bütün telif haklarıyla Dumlupınar Üniveristesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ve Türkiye Organ Nakli Vakfı tarafından basit ruhsat şeklinde mali hakları devralınmış gibi işlem görür. Dumlupınar Üniveristesi Güzel Sanatlar fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ve Türkiye Organ Nakli Vakfı ile International Transplant Network projesindeki paydaş kurum ve kuruluşlar ödül, mansiyon ya da sergilenmeye değer bulunan tasarımların görsellerini; Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ve Türkiye Organ Nakli Vakfı uzantılı internet sayfalarında, televizyon yayınlarında, internet ve sosyal medya sitelerinde, etkinliklerde ve eğitim faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemeleri olarak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek üzere kullanma ve gösterme hakkı da dâhil olmak üzere tüm telif haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin kullanma hakkına sahip olacaktır. Aday bu hususa herhangi bir itirazda bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmak hakkından şimdiden gayrikabili rücu feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

DİĞER

Yarışmaya katılan adaylar, yarışmaya katılmak üzere başvurduğu andan itibaren bu şartnamedeki tüm koşulları peşinen kabul etmiş sayılırlar.
Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Dumlupınar Üniveristesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ve Türkiye Organ Nakli Vakfı’nın kararları geçerlidir.
İLETİŞİM BİLGİLERİ:
(http://www.posterland.org/)
Tlf: 05054612219

KATILAN TÜM SANATÇI/TASARIMCILARA BAŞARILAR DİLERİZ.