2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar ve Yenilikçi Teknolojiler Sempozyumu

2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar ve Yenilikçi Teknolojiler Sempozyumu

Sempozyumun konuları:
• 3D Baskı
• İleri İnsan-Makine Arayüzü
• Yapay Zeka
• Otomasyon ve Kontrol Teknolojileri
• Otonom Sistemler
• Büyük Veri İşleme
• Biyomedikal Teknolojiler
• Biyomimetik
• Biyoteknoloji
• Yapı Teknolojileri
• Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Savunma
• Suç ve Adli Bilimler
• Bilişsel Sistemler
• Bilgisayar Bilimi
• İnovasyonda Güncel Sorunlar ve Zorluklar
• Siber Suç
• Veri Madenciliği ve Bilgi Keşfi
• Veri (ses / görüntü / veri) İşleme ve Tanıma
• Teknoloji ve İnovasyon Ekonomisi
• Elektrik ve Elektronik Teknolojileri
• Enerji Sistemleri ve Enerji Yönetimi
• Çevre Kimyası ve Toksikoloji
• Gıda Teknolojileri
• Yakıt Hücresi ve Su Ayırıcı
• Coğrafi Bilgi Sistemi
• Yeşil Enerji ve Yeşil Teknoloji
• Izgara ve Bulut Bilişim
• Endüstri 4.0
• Bilgi Güvenliği
• Mühendislikte Yenilikler
• Fikri Mülkiyet Hakları
• Akıllı İletişim ve Ağlar
• Bilgi Mühendisliği
• Lazer ve Fotonik
• Yalın Üretim Teknolojileri
• Makine Öğrenme Teknolojileri
• Malzeme Teknolojileri ve İkincil Süreç
• Mekanik, Mekatronik ve Robotik Sistemler
• Metroloji
• Mikroakışkanlar
• Nanoteknoloji ve Malzeme Bilimleri
• Nano ve Mikro-Elektro-Mekanik Sistemler
• Yeni Ürün Tasarımı
• Nörobilim
• Nükleer Bilimler ve Teknik Bilimler
• Polimer Bilimi
• Geri Dönüşüm Teknolojileri
• Yenilenebilir Enerji
• Kalite Mühendisliği
• Kuantum Hesaplama
• Bilim ve Etik
• Bilimsel Araştırma ve Yenilikçi Teknoloji
• Güvenlik Kriptoloji
• Sinyal ve Görüntü İşleme
• Simülasyon Teknolojileri
• Akıllı Ev
• Akıllı Şebeke
• Yazılım ve Donanım Teknolojileri
• Yumuşak Bilgi İşlem ve Akıllı Sistemler
• Uzay Uygulaması
• Sistem Analizi ve Tasarımı
• Terahertz Spektroskopisi ve Uygulamaları
• Silah ve Mühimmat Sistemleri
• İnsansız Hava Aracı
• Sanal Gerçeklik

Özet Gönderim Son Tarihi 31 Temmuz 2018
Kabul Edilen Özetlerin Duyurulması 5 Ağustos 2018
Kayıt İçin Son Tarih 18 Eylül 2018
Tam Metin Gönderim Son Tarihi 20 Ağustos 2018

19 – 21 Ekim 2018, Kızılcahamam, Türkiye