2.ULUSLARARASI MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ

2.ULUSLARARASI MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ

Kıymetli Bilim İnsanları,

İstanbul Bilim ve Akademisyenler Derneği’nin katkılarıyla bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan 2. Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Kongresi; endüstri ürünleri tasarımı, iç mimarlık, mimarlık, , peyzaj mimarlığı, şehir ve bölge planlama, sanat ve tasarım alanlarını kapsayacaktır. Kongremiz, bu alanlarda eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, proje ve uygulamalar yapan bilim insanları ile ilgili alanlarda çalışan sektör temsilcilerine de açık olacaktır. Disiplinlerarası birliktelikler ve ortaklıkların öneminin çok iyi anlaşıldığı günümüzde; kongre sonucunda elde edilecek çıktılar ile, eğitim-öğretim ve araştırma altyapılarının güçlendirilmesi, farklı uzmanlık alanları arasında kurulan koordinasyonlarla birlikte nitelikli bilimsel çalışmaların yürütülmesi ve sektöre katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Kongre ile, geleceği yönlendirmek üzere çevreyi, doğayı, yaşam ve mekanı kavrayan, yeniliklerle kendisini geliştiren plancı, tasarımcı ve sanatçıların araştırma-uygulama alanlarında ürettikleri bilgiyi kamu yararına toplumsal yaşama aktarmaları amaçlanmaktadır. Ayrıca; planlama, tasarım ve sanat bilimlerinin analiz-sentez-planlama-tasarım-üretim-kullanım ve yeniden kullanım sürecinde yer alan bütün paydaşlarla iletişim ve etkileşim içinde olmaları hedeflenmektedir.

Kongremiz, Troia (2018 yılı dünyada “Troia Yılı” ilan edilmiştir), Neandria, Alexandria-Troas, Assos, Chryse, Apollon Smintheus, Parion, Dardanos ve Lampsakos gibi Dünya arkeoloji literatürünün önemli mekanlarını ve Kazdağları (İda), Bozcaada, Gökçeada gibi doğal, kültürel ve turistik zenginlikleri bünyesinde barındıran, Çanakkale Savaşları sırasında milletçe tarih yazdığımız ve Asya ile Avrupa kıtaları arasında bir köprü konumundaki insanlığın yerleşik hayata geçtiği dönemden, tarihi çağların başlangıcına kadar, önemli kültürlere ev sahipliği yapmış ve binyıllar boyunca farklı toplumların egemenliğinde kalmış olan, mimarisinde ve günlük yaşamda oluşturduğu çok renkli mirasın farklı izlerini gösteren Çanakkale’de yapılacaktır.

Katılımlarınız ve destekleriniz için şimdiden teşekkür eder, kongremizde görüşmek dileğiyle saygılarımı sunarım.

Prof. Dr. Abdullah KELKİT

Kongre Başkanı

Kongre Konuları

Tasarım ve ergonomi

Endüstriyel tasarım

Ürün tasarımı

İç mekan tasarımında modern yaklaşımlar

İnsan – mekân ilişkileri

Mekan tasarım tarihi

Mekan ve form

İç mekanda renk, ışık ve doku

Kültür ve mekân

Kuram ve uygulama

Kentsel & mimari estetik

Mimarlık teknolojisi

Mimarlık tarihi ve kuramı

Mimari restorasyon

Tarihi çevre

Sürdürülebilirlik

Yapı bilgisi ve teknolojileri

Yapı fiziği

Peyzaj planlama ve tasarım

Ekolojik planlama

Herkes için tasarım

Ekolojik tasarım

Korunan alanlar

Bitkisel tasarım

Arkeolojik peyzajlar

Kentsel dönüşüm

Kentsel tasarım

Kentsel planlama

Kentleşme

Bölge planlama

Akıllı kentler

Afet ve risk yönetimi

Web ve grafik tasarım uygulamaları

Sahne tasarımı

Planlama, tasarım ve sanatta eğitim

KONGRE TARİHİ

11-12 EKİM 2018

Kayıt Başlangıç Tarihi

20.12.2017

Bildiri Özeti Gönderim Başlangıç Tarihi

20.12.2017

Bildiri Özeti Gönderimi Bitiş Tarihi

01.10.2018

Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin Son İlan Tarihi

02.10.2018

(Kabul edilen bildiriler sistemde “SIRADA” ibaresiyle görülmektedir)

Kayıt ve Ödeme Bitiş Tarihi

01.10.2018

Kongre Tarihi

11.10.2018 – 12.10.2018

Kongre Dili

Türkçe ve İngilizce

http://www.mimarlikvetasarimsempozyumu.org/