2. Uluslararası Karadeniz Dil ve Dil Eğitimi Konferansı

Dil Eğitimi Konferansı

Değerli Katılımcılar,

Sinop Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 2. Uluslararası Karadeniz Dil ve Dil Eğitimi Konferansı Sinop Üniversitesi Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli’nde gerçekleştirilecektir.

Konferansın temel amacı dil ve dil eğitimiyle ilgilenen tüm dünyadan ve her seviyeden akademisyen, öğretmen, lisansüstü öğrencileri ve araştırmacıları uluslararası bir akademik etkinlikte bir araya getirmektir. Konferansın bu yılki teması “Dil Öğretiminde Yeni Ufuklar” olarak belirlenmiştir. Ancak seçilen bu temanın haricinde, dil ve dil eğitimi alanıyla ilgili özgün ve kayda değer çalışmalar da konferans kapsamında değerlendirmeye alınacaktır.

Dil ve dil eğitimi ile ilgili tüm dünyadan uzman ve araştırmacıları bilimsel ve sosyal etkileşimi artırmak açısından konferansımıza katkı sağlamaya davet ediyoruz. Konferansın dili Türkçe ve İngilizce olarak belirlenmiştir.

Sizleri 21-22 Eylül 2018 tarihlerinde Sinop Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan “2. Uluslararası Karadeniz Dil ve Dil Öğretimi Konferansı”nda görmekten mutluluk duyacağız.

Sinop’da buluşmak dileğiyle…

Saygılarımızla.

Yrd. Doç. Dr. İsmail YAMAN

Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ

Düzenleme Kurulu Başkanları

Katılımla İlgili Önemli Bilgiler:

1. Konferansa gönderilen bildiri önerileri çift körlemeli hakem sürecine tâbi tutulacaktır.

2. Konferansa sözlü veya poster bildiriyle katılabilirsiniz. (Lütfen sunum türünü özet gönderirken belirtiniz).

3. Konferansın dili Türkçe ve İngilizce olarak belirlenmiştir.

4. Konferans katılım ücreti dinleyiciler için 200 TL;  sunum yapacaklar  için 250 TL (tek bildiride ismi geçenler) ve 400 TL (iki bildiride ismi geçenler) olarak belirlenmiştir.

5. Yurtdışından TL olarak para transfer edecek katılımcıların banka kesintisi nedeniyle 250 TL yerine 300 TL; 400 TL yerine 500 TL ödemeleri gerekmektedir. Ödemelerini EURO olarak yapacak katılımcıların bildiri sayısına göre 60 € ya da 100 € yatırmaları gerekmektedir.

6.  Konferansa en fazla iki bildiriyle katılım olacaktır.

7. Bildiri tam metinleri konferans tarihinden önce  adresine gönderilecektir.

8. Bildiriler konferanstan kısa bir süre sonra ISBN’li olarak elektronik ortamda yayımlanacaktır.

9. 15 Temmuz 2018 tarihinden sonra yapılacak olan iptaller için geri ödeme yapılmayacaktır.

 

 

Dear Participants,

Second International Black Sea Conference on Language and Language Education, hosted by Sinop University, will be held at Ahmet Muhip Dıranas Practice Hotel, on September 21-22, 2018.

Second International Black Sea Conference on Language and Language Education aims to bring together educators, practitioners, and researchers who are interested in languages, language learning and teaching at all levels from all around the world. The theme of the conference is “Emerging Horizons in Language Teaching”. Proposals for presentations are invited on the following – but not limited to – themes;

 • Applied Linguistics and Language Education

 • Approaches and Methods in Language Education

 • Assessment and Evaluation in Language Education

 • CEFR and Language Education

 • Content and Language Integrated Language Learning(CLIL)

 • Culture and Language Learning

 • Distance Language Education

 • English as a Foreign Language (EFL)

 • English as a Second Language (ESL)

 • ICT in Language Education

 • Literature and Language Learning

 • Pragmatics and Language Learning

 • Professional Development in Language Education

 • Second Language Acquisition

 • Teacher Training and Language Education

 • Teaching English for Academic Purposes (EAP)

 • Teaching English to Young Learners

 • Teaching/Learning Foreign/Second Language

 • Technology-Based Language Learning

 • Teaching English for Specific Purposes (ESP)

 • Translation Studies and Language Education

We invite scholars from all over the world who would like to share their scientific studies to participate the conference  in order to maximize the scientific and social interaction. The working languages of the conference will be Turkish and English.

We will be glad to see you in the “Second International Black Sea Conference on Language and Language Education” that will be hosted by Sinop University between September 21-22, 2018.

Best regards.

Assist. Prof. Dr. İsmail YAMAN

Assist. Prof. Dr. Emrah EKMEKÇİ

Conference Chairs

Important information about participation:

1. The submitted proposals will be subject to a double-blind review process.

2. Both oral and poster presentations are accepted for the conference. (Please specify the type while submitting your abstract).

3. The working languages of the conference will be Turkish and English.

4. Participation fee is  200 TL (50 €) for listeners; 250 TL (60 €) for participants with one presentation, and400 TL (100 €) for those with two presentations.

5. Participants who want to pay TL from abroad are ecpected to pay 300 TL / 60 € for one presentation and500 TL / 100 € for two presentations due to international transfer fee.

6. Full-texts should be sent to  before the first day of the conference.

7. The papers will be published in a book of proceedings in electronic format soon after the conference.

8. Conference registrants canceling their registration on or before July 15, 2018 will receive a refund of the conference registration fee.