4.ULUSLARARASI FARKLI ŞİDDET BOYUTLARI VE TOPLUMSAL ALGI KONGRESİ

4.ULUSLARARASI FARKLI ŞİDDET BOYUTLARI VE TOPLUMSAL ALGI KONGRESİ

Değerli bilim insanları; Kongremizin dördüncüsünde buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ulusal ve Uluslararası düzeyde katılımların olması alanında uzman bilim insanlarının tartışma ve görüş alışverişi yaparak alana katkı sağlayacak bilimsel eserlerin literatüre kazandırılması konusunda gösterilen ilgi, alaka ve özveriye yürekten teşekkür ederiz. Dördüncüsü düzenlenen kongremizde sözel ve poster olarak sunulan bildiriler aşağıdaki alan dergilerimizin yayın ve kabul şartlarına göre düzenlenerek ilgili dergilerin web sitelerine yüklenmesi durumunda yine ilgili dergi editörlerinin değerlendirmesi ve hakem sürecine tamamlayarak yayınlanma hakkını sağlayan çalışmalar ilgili dergiler de yayınlanacaktır. Çalışmaların yayınlanması konusundaki tek taraflı yetki ilgili dergilerin editörleri ve yöneticileridir. Kongremizde sunulan bildirilerin bu dergilerde yayınlanmasına yönelik kesin bir durum söz konusu değildir. Yayınlanmaya uygun ve hakem sürecini tamamlayan çalışmalar yayınlanma hakkına sahip olacaktır. Şimdiden göstermiş olduğunuz anlayışa teşekkür ederiz.

DAVET
İstanbul Bilim ve Akademisyenler Derneği tarafından organize edilip düzenlenen kongremizin dördüncü buluşmasında şiddetin ulusal ve uluslararası boyutlarını ele alıp değerlendireceğiz. Farklı birçok kavramsal ve temel faktörleri bulunan şiddet gerçeğinin başta bilimsel olmak üzere sosyo-kültürel, ekonomik, sağlık, hukuk ve diğer disiplin alanlarında değerlendirilmesi ve çözüm önerilerinin ele alınarak yine birçok farklı disiplin açısından çalışılması oldukça önem arz etmektedir. Her buluşmamızda şiddetin hangi anlam ve alanlarda değerlendirildiğini, yapılan değerlendirmeler sonrasında şiddetin türleri, uygulama alanları, çözüm önerileri ve şiddetin başta birey olmak üzere toplumsal açıdan etkilerini ortaya koymaktayız. Bu buluşmamızda şiddetin başta ülkemiz olmak üzere birçok dünya ülkesinde ele alınış biçimi, çözüm önerileri, aktör ve faktörlerini, çevresel ve uluslararası farkındalık boyutunu, hukuksal ve politik uygulamalarına yönelik çalışmaları yine farklı disiplinler açısından ele alarak değerlendirme imkanı bulmayı hedefliyoruz. Kongremizin üçüncü buluşmasında daha önceki buluşmalardan farklı olarak çevresel şiddet ve aktörlerini değerlendirme imkanı yakaladık. Özellikle hayvanlara ve tabiata yönelik şiddetin boyutunu ele almış ve bu alandaki çalışmaların neler olduğunu izleme şansı elde etmiş olduk. Böylece şiddetin sadece insanlar açısından değil birçok farklı alanda da yaşandığını, şiddetin diğer canlılar üzerinde de etkili bir sorun olduğunu belirledik. Dördüncüsünü düzenleyeceğimiz bu buluşmamızda ise şiddetin hem ulusal hem de uluslararası boyutuna değinerek, başta insan faktörü olmak üzere hem hayvanlar hem de diğer çevre değerleri üzerindeki sorunlarını ele alacağız. Ayrıca bu sorunlara ulusal ve uluslararası yaptırımların hukuki boyutu başta olmak üzere sosyal boyutu, kültürel boyutu ve fiziksel boyutunu değerlendireceğiz. Kongremizde yine farklı birçok disiplin ve alandan bilim insanlarının katılmasıyla oluşan bu sorunlara yönelik çözüm önerileri üretip, üretilen çözüm önerilerini ilgili kamu ve STK’lar ile paylaşacağız. Kongremizin tüm katılımcılar başta olmak üzere, akademi ve bilim dünyasına faydalı bir buluşma olmasını temenni ediyoruz. Tüm katılımcı, destekçi ve izleyicilerimize teşekkür ediyor kongremizde buluşmak üzere esenlikler diliyoruz.

Prof. Dr. Emine DEMİRAY
Kongre Başkanı

Prof. Dr. Mustafa TALAS – Prof. Dr. Ümran SEVİL – Prof. Dr. Alev AKDOĞAN KAYMAZ
Kongre Eş Başkanları

KONULAR
Ana Akım ve Sosyal Medyada Kadın
Aile İçi Şiddet
Bilişim ve Şiddet
Cinsel ve Fiziksel Şiddet
Çocuklara Yönelik Şiddet
Çocuğa Yönelik Şiddet
Eğitimde Şiddet
Edebiyatta Kadın
Ekonomik Şiddet
Gençlik ve Şiddet
Geçmişten Günümüze Kadının Sosyal Statüsü
İlahi Dinlerde Kadın
Hayvan ve Doğaya Yönelik Şiddet
Hukuksal Şiddet
Hukuk ve Güvenlik Sorunları
Kültür ve Şiddet
Kadına Yönelik Şiddet
Medya ve Şiddet
Mobbing
Psikolojik Şiddet
Politik Şiddet
Sosyal Medya ve Şiddet
Sağlıkta Şiddet
Sporda Şiddet
Sosyal Şiddet
Sanatta Şiddet
Teknolojik Şiddet
Yaşlı ve Engellilere Yönelik Şiddet

KONGRE TARİHİ

19-20 EKİM 2018

Kayıt Başlangıç Tarihi

30.05.2017

Bildiri Özeti Gönderim Başlangıç Tarihi

30.05.2017

Bildiri Özeti Gönderimi Bitiş Tarihi

01.10.2018

Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin Son İlan Tarihi

02.10.2018

(Kabul edilen bildiriler sistemde “SIRADA” ibaresiyle görülmektedir)

Kayıt ve Ödeme Bitiş Tarihi

02.10.2018

Kongre Tarihi

19.10.2018 – 20.10.2018

Kongre Dili

Türkçe ve İngilizce

http://www.toplumsalsiddetalgikongresi.org/