2. Uluslararası İpek Yolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu

Kıymetli Bilim İnsanları,
Sizleri, İpek Yolu Derneği, Kobe Universitesi (JAPONYA), Belgrad Üniversitesi Filoloji Fakültesi (SIRBİSTAN), Moskova Lomonosov Devlet Üniversitesi (RUSYA), Uluslararası Akademik Forum (IAFOR) ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi işbirliğinde İpek Yolu’nun tarihi güzargahlarından birinde, Belgrad’da, Belgrad Üniversitesi ev sahipliğinde 3-5 Mayıs 2019 tarihlerinde yapılacak olan 3. Uluslararası İpek Yolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu‘na davet ediyoruz. 1. Uluslararası İpek Yolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu 21-23 Eylül 2017 tarihlerinde, 2. Uluslararası İpek Yolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu 20-22 Eylül 2018 tarihlerinde Nevşehir’de 28 farklı ülke 98 farklı üniversiteden 300 akademisyenin katılımıyla yapılmıştır. Sempozyum kendi çapında dünyadaki en büyük organizasyonlardan birisi olma ve dünyanın farklı kesimlerinden akademisyenleri buluşturması yönüyle büyük öneme sahiptir.

İpek Yolu, Çin’den başlayarak Anadolu ve Akdeniz aracılığıyla Avrupa’ya kadar uzanan dünyaca ünlü ticaret yoludur. İpek Yolu sadece bir ticaret yolu olmamış bu vesileyle doğu bilgeliği, kültürü, felsefesi ve tekniği İpek Yolu vasıtasıyla batıya akmıştır.

Uzakdoğu’dan gelen ipek ve baharat, Batı dünyası için, uluslararası ilişkilerde önemli bir rol oynamıştır. Doğunun ipeği ile baharatının kervanlarla batıya taşınması Çin’den Avrupa’ya ulaşan ticaret yollarını oluşturmuştur.

İpek Yolu tarih boyunca kullanılan bir ticaret güzergâhı olmasının yanı sıra fikirlerin, dinlerin, orduların ya da farklı kültürlerin ve bu kültürel deneyimleri aktaran bilgelerin ve gezginlerin takip ettiği bir yol olmuştur.

İpek Yolu’nun tarihi güzergahı üzerinde bulunan Belgrad’da yapılacak olan 3. Uluslararası İpek Yolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu’yla İpek Yolu’nun ve İpek Yolu üzerindeki coğrafyaların tarihi, kültürel, ekonomik, siyasi, sosyal ve edebi olarak incelenmesi amaçlanmaktadır.

İnsan ve Toplum Bilimleri alanına giren bütün konular sempozyum içeriğine uygundur. Ayrıca aşağıda belirtilen bilim alanlarıyla ilgili özel oturumlar oluşturulacaktır.
Dil ve Edebiyat Çalışmaları
Sosyal Bilimler (Tarih-Coğrafya-Sanat Tarihi)
Matematik ve Fen Bilimleri
Mühendislik
Tıp
Spor Bilimleri
Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji, Antropoloji
Uluslarası İlişkiler, Kamu Yönetimi
Filoloji, Dilbilim
Eğitim Bilimleri
Kütüphanecilik, Müzecilik
Teoloji
​İktisat, İşletme​
Turizm

Anasayfa