2. Uluslararası İnsan Mikrobiyotasının Sağlığımıza ve Hastalıklara Etkileri Kongresi

2. Uluslararası İnsan Mikrobiyotasının Sağlığımıza ve Hastalıklara Etkileri Kongresi

Değerli Meslektaşlarımız,

Tıp ve teknolojideki ilerlemeler sağlıklı bir yaşamın vücut, özellikle de bağırsak mikrobiotası ile çok yakından ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Artık vücudumuzun içinde ve üzerinde 100 trilyon civarında bakteri, mantar, parazit vb mikrop, katrilyonlarca (= 10 üzeri 24) virus taşıdığımızı bilmekteyiz. Bu mikropların ve virüslerin tümüne mikrobiota denilmektedir. Mikrobiota bazı araştırmacılar tarafından, yeni bir organ gibi de düşünülmektedir. Mikrobiotanın bakterilerden oluşan kısmıyla ilgili son yıllarda ayrıntılı çalışmalar yapılmıştır. ABD Ulusal Sağlık Enstitüsünün 2005 yılında başlattığı, çok merkezli “İnsan Mikrobiota Projesi” sonuçlarının da kısa süre içinde açıklanması, dergilerde yayınlanması beklenmektedir.

Sağlıklı bir mikrobiotaya sahip olmanın tam olarak ne olduğu henüz kısmen bilinmemektedir. Ancak araştırmalar obezite, diyabet, astım, inflamatuar bağırsak hastalıkları, (IBS), nörodejeneratif ve otoimmün hastalıklar, psoriazis, bazı kanser türleri, metabolik ve kardiyovasküler hastalıklar ve pek çok diğer kronik hastalığın mikrobiotayla ilişkili olduğunu göstermektedir. Hastalıklara neden olan mikrobiota değişiklikleri çeşitli nedenlere bağlı olabilirse de sık ve gereksiz antibiyotik kullanımının, gelişen antibiyotik dirençli mikroorganizmaların patogenezdeki yeri, yine son yıllarda yaygın kullanılan pre/probiyotiklerin mikrobiota dolayısıyla immün sistem ve kronik hastalıklar üzerindeki etkileri vd. araştırılmaktadır.

Doğum şeklinin, anne sütü almanın, diyetle alınan gıdaların da mikrobiota üzerindeki etkileri artık bilinmektedir. Araştırmalar düşük yağ, yüksek lif içeren diyetten yüksek yağlı ve şekerli batı tipi diyete geçen mikroptan arındırılmış farelerde bağırsak mikrobiotasının bir gün içerisinde bile değiştiğini göstermektedir. Bu sonuçlar sağlıklı bir mikrobiota için ne yemeli, ne yememeliyiz tartışmasını da beraberinde getirmektedir.

Mikrobiotanın sağlık ve hastalıklardaki etkisi artık şekillenmekle birlikte, cevabı aranan pek çok da soru bulunmaktadır. Çok önemli olduğunu düşündüğümüz mikrobiotayla ilgili yeni bilgilerin, hem genel tebabet yapan hem de değişik uzmanlık alanlarında çalışan meslektaşlarımıza aktarılabilmesi için YİSAV tarafından, 18-22 Nisan 2018 tarihlerinde, Antalya’da 2. Uluslararası İnsan Mikrobiyotasının Sağlığımıza ve Hastalıklara Etkileri Kongresi düzenlenmektedir. Bu kongrede mikrobiyota konusunda çok önemli çalışmaları olan, çok sayıdaki yabancı bilim adamından güncel gelişmeleri de dinlemek fırsatı bulunabilecektir. YISAV daha çok üreme sağlığı, anne ve çocuk sağlığı ile ilgili, çoğu T.C. Sağlık Bakanlığı ile birlikte yaptığı projeler ve bilimsel toplantılarla tanınan, kar amacı olmayan bir sivil toplum kuruluşudur. Kongrenin bilimsel programı, her biri kendi alanında çok önemli bir değer olan, değişik branşlardaki akademisyen meslektaşlarımızın oluşturduğu çok saygın bir Bilimsel Kurul tarafından hazırlanmıştır. Sizleri bu önemli kongreye katılmaya, katkıda bulunmaya, siz ya da arkadaşlarınızı serbest sunumlar ve posterlerle çalışmalarınızı sergilemeye davet ediyoruz.

Antalya’da 18-22 Nisan 2018 tarihlerinde, kongrede görüşmek üzere YİSAV ve Kongre Bilimsel Kurulu adına sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

Prof. Dr. Ferit SARAÇOĞLU

YİSAV ve Kongre Eş Başkanı

Prof. Dr. Cumhur ÖZKUYUMCU

Kongre Eş Başkanı