2.Uluslararası İlişkiler Öğrenci Kongresi

2.Uluslararası İlişkiler Öğrenci Kongresi
Sosyal Bilimler ve Uluslararası İlişkiler Disiplininin Geleceği

Karadeniz Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kulübü tarafından 21 Aralık 2018 tarihinde “Sosyal Bilimler ve Uluslararası İlişkiler Disiplininin Geleceği” ana başlığı altında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler Öğrenci Kongresi düzenlenecektir.

Kongre ile uluslararası sistemde yaşanan politik, ekonomik, sosyal ve güncel gelişmelerin farklı yönlerini ve uluslararası ilişkiler disiplininin bu gelişmelerden nasıl etkilendiğini ve gelecekte nasıl reaksiyonlar ortaya koyacağını, araştıran bildiriler sunulacaktır.

Kongrede yer alması planlanan alt başlıklar aşağıda sunulmuştur. Bildiri konuları bu başlıklarla sınırlı olmayıp Kongrenin genel çerçevesine uyulması koşuluyla gönderilen diğer tebliğ özetleri de değerlendirmeye alınacaktır.

Kongre Başlıkları
• Bölge Çalışmaları (Ortadoğu / Kuzey Afrika / Avrupa, Balkanlar / Doğu Avrupa / Orta Asya / Kafkasya / Balkanlar / Asya Pasifik / Amerika)
• Rusya’nın 21. Yüzyıl İdeolojisi: Yeni Avrasyacılık
• Etnik ve Mezhepsel Temelli Çatışmalar
• Küresel Silahlanma / Silahsızlanma ve Uluslararası Sistemin İstikrarı
• Uluslararası Sistemde Ekonomik- Politik Rekabet ve Serbest Piyasa
• Uluslararası Güvenlik Çalışmalarında Güncel Tartışmalar
• Uluslararası İlişkilerde Siber Güvenlik
• Uluslararası İlişikler Teorilerinde Güncel Tartışmalar ve Değişen Jeopolitik Koşullar
• Küresel/Bölgesel Sorunlar Karşısında Uluslararası Örgütler
• Asimetrik Tehditler ve Türkiye’nin Güvenliği
• Devlet Dışı Aktörlerin Bölgesel ve Uluslararası Sisteme ve Türkiye Coğrafyası Üzerindeki Etkileri
• Uluslararası Göç ve Ülkemizdeki Mülteci Sorunu
• Türk Dış Politikasının Bugünü ve Geleceği
• Uluslararası Kalkınma ve İthalat
• Türkiye’de Cinsiyet Çalışmaları
• Dış Politika ve Din
• Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

ÖNEMLİ TARİHLER
Özet gönderim son tarihi: 16 Kasım 2018
Kabul edilen özetlerin bildirimi: 19 Kasım 2018
Kongre programının ilanı: 21Kasım 2018
Kongre tarihi: 21 Aralık 2018

KONGRE YERİ
Kongre Karadeniz Teknik Üniversitesi Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacaktır.

ULAŞIM VE KONAKLAMA
Kongreye katılım ücretsizdir. Ulaşım ve konaklama ücretleri katılımcılara ait olup Kongre Düzenleme Kurulu katılımcılara destek olma amacıyla kendi üniversitelerinin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bir davet mektubu gönderecektir ve kongre tarihi yaklaştığında konaklanılacak yer konusunda belirlenen yer, katılımcılara bildirecektir.

KONGREYE KATILIM KOŞULLARI
Özet Gönderimi ve Değerlendirme
Kongreye gönderilen çalışmaların daha önce hiçbir yerde sunulmamış veya yayımlanmamış olması gerekmektedir.Kongre, yurt içinden konuyla ilgili lisans ve yüksek lisans öğrencilerin katılımına açıktır. Kongre dili Türkçe’dir.

Tebliğ özetleri aşağıda istenilen bilgileri içermeler ve 16 Kasım 2018 tarihine kadar ktuikongre@outlook.com adresine Office-WORD ekli dosya olarak gönderilmelidir.

Bildiri özetleri Kongre konularına ve bilimsel şartlara uygunluk ve çalışmanın özgünlüğü gibi kriterler dikkate alınarak Düzenleme, Danışma ve Bilim Kurulu Üyeleri’nce değerlendirilecektir. Bildiri değerlendirmeleri, bilim kurulu değerlendirmesi sonucuna göre düzenleme kurulunca mail olarak kabul/ret şeklinde bilgilendirilecektir.

Her Başvuruda Bulunması Gereken Bilgiler:
a- Bildiri başlığı
b- 300-500 kelimelik bildiri başlığına uygun bir şekilde bildiri özeti 1
c- Tebliği sunacak kişinin, bulunduğu üniversite, bölümü ve iletişim bilgileri (telefon, e-mail vs.)

1 Özet kısmında çalışmanın amacı, yapılan çalışmanın kısa özeti ve elde edilen sonuçlardan bahsedilmelidir. Özet, 250-350 kelime arasında olmalıdır. Özetin başlığının Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto ve kalın olarak; özet metninin ise Times New Roman yazı karakterinde, 11 punto ve normal koyulukta yazılması gerekir. Yazı metnin iki tarafına da hizalanmalıdır. En az 5 anahtar kelime özetin sonunda yer almalıdır.

21 ARALIK 2018
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
OSMAN TURAN KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ
TRABZON/TÜRKİYE