2. Uluslararası Farkındalık Konferansı

Değerli Katılımcılar, Rating Academy ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Bakü-Slavian Üniversitesi işbirliği ile organize edilen 2. Uluslararası Farkındalık Konferansı, 13-15 Aralık 2018 tarihleri arasında Çanakkale / Türkiye’de gerçekleştirilecektir. Konferansımızın teması ile ilgilenen bütün akademisyenleri, araştırmacıları, sanatçıları, öğretmenleri ve öğrencileri bildiri sunmaya davet ediyoruz.

Konferansı gerçekleştirmedeki temel amaç, FARKINDALIK kavramı çerçevesinde bir akademik platform oluşturmaktır. Konferansımız sağlık bilimleri, sosyal bilimler, eğitim bilimleri, fen bilimleri ve güzel sanatlar gibi bütün alanlara açık olup, çok disiplinli ve disiplinlerarası çalışmalara yer verilecektir.

Konferansın dili İngilizce ve Türkçe’dir. Tam metinli bildiriler, Konferans kitabında basılacaktır. Ayrıca, tüm bildiriler uluslararası endeksli Rating Academy dergilerinde hakem değerlendirmesi sonrasında yayınlanacaktır.

Sizleri, konferansımıza davet etmekten onur duyarız.

Saygılarımızla,

Dear participants,

2nd International Conference on Awareness which is organized in cooperation with the Rating Academy and Çanakkale Onsekiz Mart University, Karabük University, the Baku-Slavian University, will be held in Çanakkale / Turkey between December 13-15, 2018. We invite all scholars, researchers, artists, teachers and students interested in the theme of our conference to submit papers.

The main objective of the conference is to create an academic platform within the framework of the concept of AWARENESS. Our conference is open to all fields such as health sciences, social sciences, education sciences, natural sciences and fine arts. The multidisciplinary and interdisciplinary studies can be offered.

The language of the conference is English and Turkish. Full-text papers will be printed in the Conference book. In addition, all papers is to be published in the international indexed Rating Academy journals after the review process.

We are honored to invite you to the conference Çanakkale/TURKEY.

Best regards,

ÖNEMLİ TARİHLER / IMPORTANT DATES

Gelen yoğun talep üzerine özet gönderme son tarihleri uzatılmıştır. Yeni özet son gönderme tarihi: 30 Kasım 2018

Due to multiple gentle requests, we have decided to extend the deadline for Abstracts. The new deadline is: 30 Novenber 2018

Ayrıntılı Bilgi İçin ratingacademy.com.tr/ica2018