2. Uluslararası Ekonomi Araştırmaları ve Finansal Piyasalar Kongresi

2. Uluslararası Ekonomi Araştırmaları ve Finansal Piyasalar Kongresi

Davet
Uluslararası Ekonomi Araştırmaları ve Finansal Piyasalar Kongresi (IERFM),ülkemizde finans alanında düzenlenen en büyük organizasyon olmayı hedeflemektedir. 12 – 13 – 14 Nisan 2018 tarihlerinde Kapadokya’da ikincisi düzenlenecek olan kongrenin ev sahipliğini Nişantaşı Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi üstlenmiştir. Ekonomi ve finans alanında çalışan akademisyenlerin, piyasa profesyonellerinin ve finans medyasının bir araya geleceği bu uluslararası organizasyonu düzenleme heyecanını mutlulukla yaşıyoruz. Kongre web sayfasında detayları belirtilen konu başlıklarına ilişkin son gelişmeleri paylaşmak, tartışmak, bilim insanları arasındaki etkileşimi artırmak, genç akademisyenlere motivasyon kaynağı olmak ve literatüre katkı sağlamak amacıyla siz değerli katılımcıları zengin kültürü ve harika doğasıyla güzel atlar ülkesinin eşsiz şehri Nevşehir’e davet ediyoruz. Siz saygıdeğer akademisyenlerimizi ve araştırmacılarımızı ağırlamaktan ve sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk ve onur duyacağımızı bilmenizi isteriz. Sevgi ve saygılarımızla…

BİLDİRİ KONULARI

Mikroekonomi
Makroekonomi ve Parasal Ekonomi
Uluslararası Ekonomi
Finansal Ekonomi
Kamu Ekonomisi
Sağlık, Eğitim ve Refah Ekonomisi
İş ve Demografik Ekonomi
Hukuk ve Ekonomi
Endüstriyel Organizasyon
İşletme Ekonomisi
Ekonomi Tarihi
Ekonomik Kalkınma, İnovasyon, Teknolojik Değişim ve Büyüme
Ekonomik Sistemler
Tarımsal Ekonomi ve Doğal Kaynak Ekonomisi
Kentsel, Kırsal, Bölgesel Ekonomi, Gayrimenkul ve Ulaşım Ekonomisi
Diğer Özel Ekonomi Konuları

KONGRE TAKVİMİ
Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç Tarihi 17 Kasım 2017
Bildiri Özeti Gönderme Bitiş Tarihi 5 Şubat 2018
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı 9 Şubat 2018
Kongre Kayıt ve Ödeme İşlemleri İçin Son Tarih 23 Mart 2018
Tam Metin Bildirilerin Gönderme Bitiş Tarihi 28 Mart 2018
Kongre Programının İlanı 03 Nisan 2018
Kongre 12-13-14 Nisan 2018

YAZIM KURALLARI
Uluslararası Ekonomi Araştırmaları ve Finansal Piyasalar Kongresi’ne bir yazar en fazla iki bildiri ile katılabilir. Kongrede Türkçe veya İngilizce dillerinde bildiri sunulabilecektir. Ancak bildiri hangi dilde sunulacaksa özetin o dilde yazılması gerekir.
Özet ve tam metin yazımında aşağıdaki hususlar göz önüne alınmalıdır.

Bildiri Özeti Yazım Kuralları
Bildiri özet bölümünün 500 kelimeyi geçmemesine dikkat edilmelidir.
Özet ve tam metin bildirilerin Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeleri (keywords) 5’i geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.
Bildiri özet kısmı Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki ayrı dilde de yazılmalıdır. Her bir özetin ayrı ayrı 250 kelimeyi geçmemesine dikkat edilmelidir.
Tam Metin Bildiri Yazım Kuralları
Bildiri metni, MS Office Word 2010 ve üstü versiyonlarda, docx formatında hazırlanmalıdır.
Kaynakça dahil tam metnin 16 sayfayı geçmemesine dikkat edilmelidir.
Bildiri başlığı 12 punto, Times New Roman karakteri ile büyük harflerle, ortalı yazılmalıdır.
Yazar(lar)ın unvanı ile ad ve soyadı, özette ve tam metin bildiride makale başlığının sağ altında Times New Roman karakterinde 9 punto ile belirtilmelidir. Aynı sayfanın dipnotlar için ayrılan kesim çizgisinin altında ise yazarın iletişim bilgilerine (görev yeri ve e-posta adresi) yer verilmelidir.
Sayfa düzeni; Sol: 4 cm, Sağ: 2 cm, Üst: 2 cm ve Alt: 2 cm olmalıdır. Bildirilerde Word programının altbilgi/üstbilgi fonksiyon sekmeleri ve sayfa numaralandırma sistemi kullanılmamalıdır.
Bildiriler, 11 punto ve “Times New Roman” karakteri ile tek satır arası kullanılarak yazılmalıdır.
Paragraflarda başlangıç girintisi 1,5 cm, paragraftan önce ve sonra ise 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Paragraflar arasında ve başlıklardan önce/sonra boş satır bırakılmamasına dikkat edilmeli ve metin tek satır aralığında yazılmalıdır.
Ana başlık ve alt başlıklar 1., 1.1., 1.1.1., 1.1.2., 1.1.2.1. gibi ondalıklı şekilde numaralandırılmalıdır. Ana başlıkların bütün harfleri büyük, alt başlıkların ise, sadece baş harfleri büyük yazılmalıdır. Başlıklardan önce ve sonra boşluk bırakılmamalıdır.
Tablo, şekil, çizelge vs. çizimlerin başlıkları, ilgili çizimin üst tarafına ortalı, kaynak gösterimi ise ilgili çizimin alt tarafına sola dayalı 9 punto olarak verilecektir. Çizimler sayfa marjlarını aşmayacak şekilde ayarlanmalıdır. Tablo ve grafiklerin içeriğindeki metin ve rakamlar “Times New Roman” karakteri ile 9 punto olarak yazılmalıdır. Gerektiğinde tablolarda daha küçük puntolar tercih edilebilir.
Atıflar metin içerisinde bağlaç yöntemi kullanılarak yapılmalıdır. Açıklama notları ise sayfa altında dipnot şeklinde (9 punto) ifade edilmelidir. Metin içinde atıflar yazar(lar)ın soyadı, kaynağın yılı ve sayfa numarası şeklinde yapılmalıdır. (Bayrak, 2011: 44) gibi. İki yazardan daha fazla yazarlı eserlerde vd. kısaltması kullanılmalıdır. Atıflarda kesinlikle dipnot yöntemi kullanılmamalıdır. Ancak atıf yapılan kaynağın yazarı belli değilse parantez içerisinde internet sitesinin kurumu ve erişim yılı yazılmalıdır. (TCMB, 2016: 7) gibi. Yararlanılan atıf bir internet sitesinden alınmışsa ve atıfın yazarı yer alıyor ise süreli yayınlardakine benzer şekilde atıf yapılır. İnternetten indirilen kaynak için tarih verilmemişse ilgili dosyaya erişim tarihi kaynağın yılı olarak kabul edilir.
Araştırmada kullanılan her türlü kaynağa kaynakça bölümünde yer verilmelidir. Yararlanılan kaynaklarda tür (tez, kitap, makale, rapor vb.) ayrımı yapılmaksızın yazar soyadına göre alfabetik olarak sıraya konulmalıdır. Aynı yazarın eserlerinde en yeni tarihli olandan başlanarak kaynakçaya yerleştirilmelidir. Bir yazarın aynı yıl içinde yayınlanmış birden fazla eseri kullanılmışsa eserler yılın yanına a, b, c, şeklinde harf verilerek gösterilmelidir. Ör: Öz (2002a), Öz (2002b) gibi.
Aşağıda kaynakların Kaynakça’da gösteriliş şekline ilişkin birer örneğe yer verilmiştir.
KAYNAKÇA
Kitaplar
DİNLER, Z. (2013). İktisada Giriş. Ekin Basım Yayın Dağıtım, 19. Baskı, Bursa.

Makaleler
BLOMSTROM, M., G. FORS ve R. LIPSEY (1997). “Foreign Direct Investment and Employment: Home Country Experience in the United States and Sweeden ”, The Economic Journal, Volume: 107, s.1787-1797.

Internet Kaynakları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Fiyat İstikrarı. , Erişim Tarihi: 08.02.2013.

Tezler
ALTUNTAŞ, M. (2010). Türkiye’de Otomotiv Ana Sanayi ve Uluslararası Rekabet Gücü. (Yayınlanmamış YL Tezi) Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Konya.