2. Uluslararası Dil ve İletişim Sempozyumu

2. Uluslararası Dil ve İletişim Sempozyumu:Yenilikleri Keşif
ISLC 2013 – İzmir -Türkiye 17-19 Haziran 2013

Organizasyon Komitesi, sizleri “2. Uluslararası Dil ve İletişim Sempozyumu: Yenilikleri Keşif” başlıklı sempozyumuna davet etmekten büyük mutluluk duymaktadır. Sempozyum, 17–19 Haziran 2012 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilecektir. ISLC-2013 hem ulusal hem de uluslararası düzeyde disiplinler arası dil, edebiyat, tarih ve iletişim çalışmaları alanında araştırma yönelimleri ve sorunları üzerinde odaklanmış ve eğitim, ekonomi, sosyoloji ve diğer tüm ilgili branşlar gibi farklı alanlardaki teori, politika ve uygulama sonuçlarının yer alacağı geleneksel uluslararası bir sempozyumdur. ISLC son araştırma yönelimleri ve sorunları tartışmaları sağlayan uluslararası bir forum sağlayarak, dil, iletişim ve tarih ekonomi, sosyoloji, eğitim ve ilgili tüm alt alanlar arasında karmaşık bağlantılar üzerine tartışmaları teşvik etmektedir.

Bu inançla sizleri 17-19 Haziran 2012 tarihinde İzmir’de görmeyi arzu ediyoruz. Akademik hayatınıza yapacağı olumlu katkıların yanı sıra bu 4 gün boyunca İzmir’in sosyal, kültürel ve turistik zenginliğini de yaşayacağınıza inanıyoruz.

ISLC’2013 de buluşmak üzere saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz.

Prof. Dr. Uğur YAVUZ
Organizasyon Komitesi Başkanı
Atatürk Üniversitesi
İletişim Fakültesi Dekanı

Konular

İletişim Bilimleri

İletişim Yöntemleri ve Araştırmaları

– Medya ve Toplum Çalışmaları

– Kitle İletişimi, Kitle İletişim Tarihi

– İletişim Hukuku, Politika ve Planlama

Kültürlerarası İletişim ve Küresel Medya Eğilimleri

– Medya Çalışmaları, Medya Modelleri ve Analizleri

– Gazetecilik Çalışmaları, Promosyon Kültür

– Kişilerarası İletişim Araştırmaları

– İletişim, Eğitim, Kültür Değişimi ve Zorluklar

– İletişim Felsefesi, Sosyal Psikoloji

– Reklam ve Pazarlama

Dil

– Yaşayanlar Diller
– Söylem Çalışmaları
– Ulusal ve Yerel Diller, Dünya Dilleri
– Kültürlerarası iletişimin linguistik temelleri
– Dil ve Çeşitlilik, Toplumdilbilim
– Dil araştırmalarında sosyokültürel ve etnolinguistik bakış açısı
– Leksikografi- Sözlük Bilgisi
– Dil Edimbilim, Retorik
– Dil ve Sanat
– Dil ve Sosyoloji
– Çeviri Çalışmaları
– Dil ve Ekonomik Kalkınma
– İstihdam için Dil

Edebiyat

– Edebiyat, Coğrafya ve Kültür Çalışmaları
– Edebiyat ve Dil Kullanımı
– Edebiyat, Felsefe ve İletişim
– Karşılaştırmalı Kültür ve Edebiyat,
– Edebiyat, Tarihsel Analiz ve Etnoloji
– Edebiyat Tarihi-Tipolojik Benzerlikler
– Dünya Edebiyatı ve Eserler
– Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı, Halkbilim
– Klasik Türk Edebiyatı, Tasavvuf Edebiyatı, Osmanlı Türkçesi

Kültür ve Toplum

– Kültürel Çalışmalar, Kültür Tarihi, Beşeri Bilimler
– Dil, Sosyal Etkileşim, Sanal Kültür
– Medya, Kimlik ve Farklılıklar
– Kitle kültürü, Popüler kültür
– Dil ve Kimlik, Çok dillilik, Kültürlerarası İletişim
– Global İletişim, Sosyal Değişim
– Kültürel Bellek , Kültürel Tasarım, Kent Kültürü ve Kimliği
– Karşılaştırmalı Araştırmalar ve Göç Çalışmaları
– Etnisite ve Irk, Diaspora Çalışmaları
– Dil ve Sosyal Hareketlilik
– Demokrasi, Siyaset, Siyasal İletişim ve İletişim Etiği
– Kültür Ekonomisi ve Yönetimi

Bilişim ve İnternet

– Yeni Medya, İnternet ve Yeni Medya Teorileri
– Bilgi İletişim Teknolojileri, İnternet Gazeteciliği
– Online Araştırma Teknikleri
– Sosyal İletişim, Sosyal Medya
– Dijital Medya, Teknoloji-İnsan Etkileşimi
– Mobil Teknolojiler ve Kullanımı
– Bilişimsel Dilbilim
– Dil Öğretiminde Teknoloji Kullanımı

Eğitim

– Medya Kullanımı ve Medya Okuryazarlığı
– Dil Politikası ve Planlaması
– İlk / İkinci Dil Edinimi
– Dil Hakları, Dil Politikası
– Dil Öğretimi: Eğilimler ve Zorluklar
– Metodoloji Yabancı Diller Eğitimi
– Dil Öğretimi ve Medya
– Dil Öğretimi ve İdeoloji
– Dil Öğretim Yöntemlerine Yeni Yaklaşımlar
– Dil Öğretimi ve Dil Ötesi Faktörler

Sanat

– Görsel İletişim Çalışmaları
– Dijital Kültür
– Sinema Çalışmaları
– Bilgisayar Destekli Sanat, Dijital Sanat ve Animasyon
– Kamusal Alan, Sanat Kavramları
– Sanat ve İletişim
– Mekan, Kamusal Alan ve İletişim
– Kent Kültürü ve Sanat Etkileşimi

2. Uluslararası Dil ve İletişim Sempozyumu: Yenilikleri Keşif
ISLC 2013 – İZMİR-TURKEY

17-19 Haziran 2013

Sempozyum Takvimi

Özetlerin Son Gönderilme Tarihi

20 Şubat 2013

Tam Metinlerin Son Gönderilme Tarihi

19 Nisan 2013

Taslak Program Yayınlanma Tarihi

15 Nisan 2013

Makalelerin Yayınlanma Tarihi

Haziran 2013

Kayıt için Son Tarih

30 Mayıs 2013

İkinci Baskı için Tam Metinlerin Son Gönderilme Tarihi

Eylül 2013

ISLC- 2013 uluslararası dil ve iletişim sempozyumunun ikincisi olan yenilikleri keşif ISLC’ 2013 17-19 Haziran 2013’de İzmir Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenecektir. ISLC- 2013 dil ve iletişim alanında disiplinlerarası alanlarda pek çok konunun günışığına kavuşması fırsatını temin edecektir. Dil ve İletişim Çalışmaları Enstitüsü’nün (ILCS) amacı şunlardır;

a) dil ve iletişimde disiplinlerarası araştırmaları teşvik etmek

b) sahanın bütün kısımları arasında işbirliğini teşvik etmek.

ISLC- 2013 akademinin içinde veya dışında bulunanlar için pedagojik ve araştırma metotlarını paylaşmayı olduğu kadar sahanın pek çok oluşturucuları arasında daha büyük bir işbirliğini önermektedir.

Konular

ISLC-2013 dil ve iletişimde disiplinler arası alanlarda pek çok konunun günışığına kavuşması fırsatını temin edecektir. ISLC-2013 dil ve iletişim bilimlerinden ve diğer sosyal bilimlerden araştırmacılarını bir araya getirerek fikirler ve düşünceleri paylaşmaya ve de özgün bir araştırmayı ortaya koymaya davet etmektedir. Amaç iki bilimsel topluluk arasında bilgi akışı için fırsat yaratmak olduğu gibi güncel araştırmaların eleştirel tartışmaların ortak bir platformda yapılabilmesini sağlamaktır. Sempozyumda orijinal deneysel, kuramsal ve örnek olay çalışmaları yer alacaktır. Ayrıca disiplinlerarası makalelerin, sosyal olgu alanındaki dil ve iletişim uygulamaları olan çalışmalar sempozyumun odak noktasını oluşturacaktır. Sempozyum konu başlıkları için linki tıklayınız.

Sempozyum Dili

Sempozyum sunumları Türkçe ya da İngilizce yapılacaktır.

Etkinlikler
Paralel Oturumlar: Her panel moderatör eşliğinde olup sunulan makaleler üzerine yorumlarıda içerir. Sempozyum Kapsamında özel panel teklifleri de sunulabilmektedir. Panel teklifleri hakkında detaylı bilgi için panel önerileri kısmına bakabilirsiniz.

Davetli Konuşmacılar: Etkinlik kapsamında yer alacak Davetli Konuşmacılar için detayları, “Davetli Konuşmacılar” sayfasından bakabilirsiniz.

Sözlü Sunumlar: ISLC-2012 etkinliğinde 50 ülkeden bilim adamları tarafından 450 nin üzerinde sunum gerçekleştirilmiştir. ISLC-2012 hakkında daha fazla bilgi için: araştırma trendleri ve zorlukları (ISLC-12) butonu altındaki resimlere bakabilirsiniz. Makale sunumu yapanlar sunumlarını 20 dakikaya ilaveten oturum başkanı tarafından yönlendirilecek 5 dakikalık tartışmayla toplamda 25 dakikayla sınırlamaları önemle rica edilir.

Poster Sunumlar: Bilimsel araştırmaları canlandırmak yenilikçi fikirlerin değişimini sağlamak için eşsiz fırsatları temin eden yüksek kalitede sunumlar kabul edilecektir. Posterler azami A1 (594mm x 840mm) ebatına kadar yada sayfaların her biri aynı boyutta olanları şeklinde olabilir.

Lisansüstü Öğrenciler için Poster Sunumlar: Poster sunumun amacı mezun öğrencilerin çalışmalarını paylaşmak, hem profesyonellerden ve diğer mezun öğrencilerden geribildirim almaları için fırsat sağlamaktır. Sosyal bilimlerdeki mezun öğrencilerden bu seansta sunum yapmak isteyenlerin ıslc13 e teklif göndermeleri gerekmektedir. Tamamlanmış veya halen devam eden araştırmalar teklifleri kabul edilmektedir. Tamamlanmamış çalışmaların etkinlik öncesi bitirilmesi zorunluluğu yoktur. Posterler azami A1 ebatına kadar yada sayfaların her biri aynı boyutta olanları şeklinde olabilir.

Workshops: Her çalıştay 20 kişiyle sınırlıdır. Bununla beraber bir kişi birden fazla çalıştaya katılabilir. Çalıştaylara katılabilmek için ISLC-13′ e kayıtlı olmak gerekmemektedir. Detaylar için “çalıştaylar” sayfasından bakabilirsiniz.

Sergi: Dünyanın her yerinden görsel sanatlar sanatçıları ISLC-2013 uluslar arası sergisi başvurusunda bulunabilirler. Sergi şu sanat dallarında açılabilir; fotoğraf, grafik, yüklemli sanat, dijital medya, video ve canlı performans.

İletişim

Sempozyum kayıt ve ödeme için:
Uğur Bakan
Email: ugurbakan@inlcs.org

Özet ve makale gönderim sorunları için:
Turgay Han
Email: turgayhan@inlcs.org

Workshop ve eğitim programları için:
Gizem Melek
Email: gizemmelek@inlcs.org

Sergi ve genel organizasyon için:
Aslı Erciyeş
Email: aslierciyes@inlcs.org

Konaklama, uçuş ve ulaşım için:
Harun Karaca
Email: harunkaraca@inlcs.org

Kültürel Programlar ve geziler için:
Harun Karaca
Email: harunkaraca@inlcs.org

ILCS üyeliği ve partnerlik için:
Murat Aytaş
Email: murataytas@inlcs.org

ILCS yayınları için:
Halit Kartal
Email: halitkartal@inlcs.org

Medya ve tanıtım için:
Fikret Tosun
Email: fikrettosun@inlcs.org

Oturum ve Sunumlar için:
Asiye Burgucu
Email: asiyeburgucu@inlcs.org

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin