2.Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu

2.Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu
İnsanın dünyaya geldiği andan zorunlu eğitimin başlangıcına kadar olan evre olarak ele alınan okul öncesi dönem, beyin gelişiminin en aktif ve alıcı olduğu dönemdir. Okul öncesi dönemdeki çocuklar öğrenme etkinliğini en kalıcı şekilde yaşarken zihinsel, bilişsel ve dil gibi çeşitli alanlarda hızlı bir gelişim gösterirler. Yazılara ve kitaplara aşinalık kazanma, okumaya karşı ilginin oluşması, sosyal becerilerin kazanılmaya başlanması da yine bu dönemde gerçekleşmektedir. Bu dönemde iyi bir eğitime tabi tutulan çocuğun ileriki yıllarda kişiliği ve akademik başarısı da yine okul öncesi dönemde yapılan yatırımların bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ülkemizde zorunlu eğitim kapsamında olmayan okul öncesi eğitimden ailelerinden dolayı zorunlu dezavantajlı olan çocukların da faydalanabilmesi için formel ya da ücretli eğitim kurumları dışındaki eğitim sağlayıcılarına ihtiyaç vardır. Bu kurumların başında “Çocuk Kütüphaneleri” gelir.

Kendileri için özel alanlar ve programlar hazırlanmış olan farklı sosyo-ekonomik çevreden gelen çocukların kütüphanelere erişiminin sağlanması ile çocuklar arasındaki akademik gelişim göstergelerini eşitlemek ve yapısal kırılganlıkları azaltabilmek için çok önemli bir fırsat elde edilmiş olacaktır.

Bu yıl, “Çocuk Kütüphanelerinde Okul Öncesi Dönem” temasıyla düzenlenen 2. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu, 16-19 Ekim 2019 tarihinde Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ve Üsküdar Belediyesi işbirliğinde Marmara Üniversitesi ev sahipliğinde yapılacaktır.

“Çocuk Kütüphanelerinde Okul Öncesi Dönem” temasının ele alınacağı sempozyumun konu başlıkları şu şekildedir:

Okul öncesi dönem çocuklar, ebeveynler, bakıcılar ve çocuklarla çalışan diğer yetişkinler için materyal sağlamak
Okul öncesi dönem çocukları için kütüphanede yapılacak yaratıcı etkinlikler ve drama faaliyetleri
Okul öncesi dönem çocuğun kitap ve kütüphane ile ilişkisi
Okul öncesi dönem çocuğu olan ailelerin kütüphanedeki etkinliklere katılımının sağlanması
Çocuk kütüphanelerinde okul öncesi dönem çocuklarına ayrılan alanın fiziksel özellikleri
Okul öncesi dönem çocuklar için seçilecek yayınların özellikleri
Okul öncesi dönem çocuğun gelişim sürecinde çocuk kütüphanelerinden yararlanma
Okul öncesi dönem çocuklara okuma alışkanlığı kazandırma sürecinde çocuk kütüphanelerinden yararlanma

http://www.cocukkutuphaneleri.org

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here