2. Uluslararası Beyaz Et Kongresi

KONGRE DAVETİ
Beyaz Et Tavukçuluğunun Kıymetli Paydaşları, Bilim İnsanları, Sanayiciler, Tüketiciler, Araştırmacılar,

Ülkemiz tarım sektörünün yüz akı, tavuk eti endüstrimiz dünyanın önemli bir üreticisi haline gelmiştir. Beyaz Et Sektörü bu seviyeye bilimi, teknolojiyi ve bilgiyi öğrenerek, paylaşarak ve kullanarak ulaşmıştır. Sektörün ve ülkemizin önünde başarılması gereken daha büyük hedefler bulunmaktadır. Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) olarak düzenlediğimiz geleneksel Uluslararası Beyaz Et Kongresi, (International Poulty Meat Congress) sektörümüzün bilim ve teknolojiyi paylaşması, yayması ve dünyaya daha güçlü entegrasyonu açısından önemli bir misyon taşımaktadır.

Beyaz Et Üretiminin çiftlikten sofraya her yönüyle ele alınacağı, konusunda uzman çok sayıda yerli ve yabancı davetli bilim insanının tebliğ sunacağı 2. Uluslararası Beyaz Et Kongresi’ne (2nd International Poulty Meat Congress), sizleri davet etmekten ve ağırlamaktan büyük mutluluk duyarız.

Tüm paydaşlarımızı 24-28 Nisan 2013 tarihleri arasında Antalya’ya (Kremlin Palace & Topkapı Palace) Beyaz Et Tavukçuluğunun Bilim Atmosferine Bekliyoruz.

Saygı ve Sevgilerimizle…

2. Uluslararası Beyaz Et Kongresinin Davetli Konuşmacıları ve Sunum Başlıkları

Davetli Konuşmacı Kurum Konu
Dr. William A Dozier Auburn University, Amerika Birleşik Devletleri Amino asit beslemede ve ihtiyaçlarda yeni gelişmeler
Dr. Birger Svihus Norwegian University, Norveç Etlik piliçlerde nişasta yararlanımı ve eksojen enzim interaksiyonları
Dr. Mohammet Hafez Berlin Free University, Almanya Avrupa Birliği’nde güvenilir kanatlı eti üretim anlayışı
Dr. K. Serdar Diker Ankara Üniversitesi,Türkiye Türkiye’de kanatlılarda antibiyotik kullanımı ve direnç sorunu
Dr. Manpreet Singh Auburn University, Amerika Birleşik Devletleri Kesimhane ve et işleme aşamalarında kampilobakter (Campylobacter) kontrolü
Dr. Gustavo V. Barbosa Canovas Washington State University, Amerika Birleşik Devletleri Kanatlı eti ve ürünlerinin muhafazasında ısısal olmayan ileri metotlar
Dr. Olayiwola Adeola Purdue University, Turkey Broyler rasyonlarında eksojen enzim kullanımında önemli noktalar ve enzimler arası ilişkiler
Dr. Servet Yalçın Ege Üniversitesi,Türkiye Kümesten kesimhaneye taşıma sırasında stres ve et kalitesine etkileri
Dr. Kenneth S. Macklin Auburn University, Amerika Birleşik Devletleri Kanattlılar için altlık çeşitleri ve yönetimi
Dr. Rick van Emous Wageningen University, Hollanda Broyler damızlıklarda temel refah problemlerini iyileştirmede yeni uygulamalar ve ölçümler
Dr. Mohamed  Hafez Berlin Free University, Almanya Hindi hastalıkları:Korunma ve kontrol ölçümleri
Dr. Sacit Bilgili Auburn University, Amerika Birleşik Devletleri Broyler üretiminde canlı üretim ve kesim-işleme faktörlerinin üretim verimliliğine etkisi
Dr. Kamil Tayfun ÇARLI Uludağ Üniversitesi,Türkiye Türkiye’de güncel avian infectious bronchitis virus tipleri
Dr. Hasan Rüştü KUTLU Çukurova Üniversitesi,Türkiye Etlik piliç beslemede yeni gelişmeler
Dr. Kezban Candoğan Ankara Üniversitesi, Türkiye Kanatlı eti ürünlerinde sodyum azaltma stratejileri- yeni uygulamalar, sorunlar ve alternatif çözüm önerileri
Dr. Ir. Marleen Boerjan Wageningen University, Hollanda Büyüyen embriyonin ihtiyaçları ve kuluçkada karşılaşılan problemler

BEYAZ ET SEKTÖRÜNÜN DEĞERLI PAYDAŞLARI, SEVGİLİ DOSTLAR
Geleneksel olarak düzenlemeye başladığımız Uluslararası Beyaz Et Kongresinin birincisi 700 kişinin üzerinde katılım ile 11-15 Mayıs 2011 tarihinde başarıyla Antalya’da gerçekleştirilmişti. “2. Uluslararası Beyaz Et Kongresi”ni yine Antalya ilimizde 24-28 Nisan 2013 tarihleri arasında düzenliyoruz.

Beyaz et sektörü son 2 yılı ortalama %16 civarında bir büyüme ile tamamladı. Sektörümüz 2011 yılı toplam üretimini 1,73 milyon tona, ihracatı önemli oranda artırarak 248 bin tona ve ülkemize ekonomik katkısını da 410 milyon dolara çıkardı. Son 10 yılda kişi başına beyaz et tüketimimiz 2 kat artarak 10,6 kg dan 20,7 kg a ulaştı. Artan nüfusumuzun sağlıklı ve dengeli beslenmesi için gerekli olan hayvansal protein açığının karşılanması ve insanlarımızın sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi, ekonomik ve biyolojik değeri yüksek beyaz et gibi gıdalarla mümkün olabilecektir. İşte bu nedenle sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenmenin insanlarımız için kutsal bir hak olduğunu düşünüyor ve bu bilinçle üretime devam edilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Beyaz et sektörü son yıllarda yaşanan yem hammadde fiyatlarındaki artış, GDO gibi temel pek çok zorluğa rağmen ülkemizin övünülecek bir endüstrisi olmayı başardı. Sektör yeni ve daha ileri hedeflerle bu öyküyü devam ettirmeye kararlı. Bunun için birlikte, el ele bilimi, teknolojiyi, kullanarak, paylaşarak, daha çok öğrenerek, öğreterek üretmemiz ve globalleşen dünyada yerimizi sağlamlaştırmamız gerekiyor.  Uluslararası kongremiz bu manada beyaz et ailesinin önemli bir vizyonunu yansıtıyor ve bilgi, fikir ve teknoloji paylaşımı açısından önemli fırsatlar yaratacak nitelikte bir kongreyi başarabilmek adına hazırlıklarımıza başlamış bulunuyoruz.

Beyaz et üretiminin farklı alanlarında uzman, pek çok yerli ve yabancı bilim insanını kongremize getirmek niyetindeyiz. Uluslararası arenada beyaz et sektörü ile ilgili kuruluşlarla daha güçlü işbirliği kuruyoruz ve bunlardan bazılarının temsilcileri de aramızda olacaktır. İkinci Kongrede daha çok katılım, daha fazla bilim insanı ve daha üst düzey bilgi aktarımı ile kongremizin uluslararası marka olması hedefine odaklanan bir organizasyon çabası içerisindeyiz.

Dünya tavukçuluk endüstrisine daha güçlü bir entegrasyon ve tüketici için risk taşımayan, güvenilir gıda üreten beyaz et sektörü konseptini ön plana çıkaracağımız “2. Uluslararası Beyaz Et Kongresi”nde tüm paydaşlarımızı ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız. 2013 yılı Nisan ayı sonunda, ülkemizin tabiat harikası Antalya ilinde, sizleri bilim ve teknoloji atmosferine davet ediyoruz.

Saygılarımızla.

Dr. Sait KOCA
Besd-Bir Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Necmettin CEYLAN
Kongre Başkanı

KONGRE BİLDİRİ KONU BAŞLIKLARI
Beyaz Etin Besin Değeri ve İnsan Sağlığına Etkileri
Beyaz Ete Dair Yanlış Bilinenler ve Spekülasyonlar
Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve Uygulamaları
Kodeks Uygulamaları ve Sorunlar
Kalıntı İzleme ve Denetim
Biyogüvenlik Kanunu ve Beyaz Et Üretimi
Sağlıklı Kanatlı Eti Üretimi
Tüketici Beklentileri ve Alışkanlıkları
Yetiştirmeden Kesime Hijyen
Beyaz Et Kalitesi
Sürdürülebilir Beyaz Et Üretimi
Kanatlı Yemi Üretimi
Yem Katkılarında Son Gelişmeler
Etlik Piliçlerin Bakım ve Beslenmesi
Hindilerin Bakım ve Beslenmesi
Damızlıkların Bakım ve Beslenmesi
Damızlık Besleme-Üreme-Kuluçka Etkileşimi
Kanatlı Eti Üretiminde Besleme ve Rasyon Stratejileri
Alternatif Yem Kaynakları ve Hayvan Besleme Stratejileri
Kanatlı Eti Üretiminde Sağlık Sorunları ve Hastalıklar
Kanatlı Eti Üretiminde Aşı-ilaç Uygulamaları
Kanatlı Eti Üretiminde Temizlik ve Dezenfeksiyon Uygulamaları
Kanatlı Hayvan Yetiştirme ve Genetik
Kanatlı Hayvan Refahı
Gübre Yönetimi
Çevre Dostu Üretim Uygulamaları
Kanatlı Eti Üretiminde Makine ve Donanım Teknolojisi
Beyaz Et Üretimi ve Ticareti
Kanatlı Eti Pazarlamasındaki Gelişmeler
Beyaz Et Endüstrisinde Geleceğe Yönelik Önemli Konular

 

Dr.Sait KOCA
Besd-Bir Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Necmettin CEYLAN
Kongre Başkanı

LİSANS ve YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ KONGRE KATILIM BURS DUYURUSU
2.Uluslararası Beyaz Et Kongresi Organizasyon Komitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü ve Veteriner Fakültesi öğrencileri ile Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencilerine toplam 60 adet kongre katılım bursu sağlanmasına karar vermiştir.

Burs dağılımı 30 Lisans ve 30 Yüksek Lisans öğrencisi olarak düzenlenmiştir. Kongre bursu kongrenin yapılacağı Topkapı Palace&Kremlin Palace otellerinde (Kundu Köyü Çalkaya/ Antalya) kongre boyunca (24-28 Nisan2013 tarihlerinde 4 gece) 3 kişilik odada her şey dahil konaklama ve yol masrafı olarak kişi başına 150 TL’yi içermektedir.

Öğrenci bursundan yararlanmak isteyenlerin aşağıdaki form ve transkriptlerinin kopyası ile başvuru yapmaları gerekmektedir.

Öğrenciler cinsiyetlerine göre üçerli gruplar halinde otele yerleştirleceklerdir. Lisans öğrencilerinin son sınıfta olması şartı aranacaktır. Transkript (öğrenci başarı durum belgesi) içermeyen başvurular değerlendirilmeyecektir.

Başvuruların değerlendirilmesinde başarı durumu yanında, öğrencilerin farklı bölüm ve üniversitelerden olması da dikkate alınacaktır.

Burs için son başvuru tarihi 31 Ocak 2013 olup, bu tarihten sonra gelen başvurular kabul edilmeyecektir.
Kongre Tarihi
24-28 Nisan 2013

Kongre Yeri
Topkapı Palace & Kremlin Palace
Kundu Köyü Çalkaya Antalya-TÜRKİYE

Kongre ile ilgili iletişim adresleri:
e-mail: [email protected]

Kongre Başkanı
Prof. Dr. Necmettin CEYLAN
Ankara Üniversitesi
Kongre Düzenleme Kurulu
(Soyadı Sırasına Göre)
Tolga BİRCAN (BESD-BİR)
Ali ÇALIŞ (BOLCA HİNDİ)
Dr.Bediha DEMİRÖZÜ (BESD-BİR)
Fatih GÖÇEN (BANVİT)
Aslı İLGEN (BESD-BİR)
Özgen KOCA (BEYPİLİÇ)
Mustafa ÖZDİL (PINAR ET)
Yusuf UZUN (LADES TAVUKÇULUK)
Kazım YARGELDİ (MUDURNU PİLİÇ)
Ahmet YILMAZ (ŞEKER PİLİÇ)

Kongre Bilim Kurulu
(Soyadı Sırasına Göre)
Prof. Dr. Sacit BİLGİLİ (Auburn University)
Prof. Dr. Dilek BOYACIOĞLU (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Kezban CANDOĞAN (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Mingan CHOCT (University of New England)
Prof. Dr . İsmail ÇELİK (Hacettepe Üniversitesi)
Prof. Dr . İbrahim ÇİFTÇİ (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. K. Serdar DİKER (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Kamil EKİCİ (Süleyman Demirel Üniversitesi)
Prof. Dr. Okan ELİBOL (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Ahmet ERGÜN (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Hafez Mohamed Hafez (Free University of Berlin)
Prof. Dr. Mustafa HASÖKSÜZ (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Tansel ŞiRELİ (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Servet YALÇIN (Ege Üniversitesi)
Prof. Dr. Sevinç YÜCECAN (Kıbrıs Yakındoğu Üniversitesi)

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin